Actueel

HomeActueelPraktische aanpak waterzuivering in Westland

Praktische aanpak waterzuivering in Westland

Op vrijdag 4 maart bracht een vertegenwoordiging van CDA Westland een bezoek aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie ‘Aqua ReUse’ in Bleiswijk. Voor de Glastuinbouw is in het Hoofdlijnenakkoord zuivering Glastuinbouw afgesproken dat per 1 januari 2018 tenminste 95% van de Gewasbeschermingsmiddelen voorafgaand aan lozing moet worden verwijderd.

De zuivering in Bleiswijk levert het gezuiverde afvalwater terug als gietwater aan kwekers in het gebied. Aad Wubben van Aqua-Terra Nova uit Naaldwijk informeerde als bedenker van de zuivering de belangstellende CDA’ers over de waterzuivering in dit Glastuinbouwgebied in Bleiswijk. Negen bedrijven (van ongeveer 8 tot 10 ha groot) zijn op deze waterzuivering aangesloten waarmee de watervoorziening jaarrond is gegarandeerd. De ruimte omvang is beperkt en de gebruikte technieken innovatief.

Ook in Westland wordt er onderzoek gedaan om in verschillende Glastuinbouw clustergebieden de waterzuivering collectief op te pakken. Hierbij wordt samengewerkt door de telers, Aqua Terra Nova, LTO, het Hoogheemraadschap en de gemeente. De fractie van CDA Westland juicht dit initiatief van harte toe en zal dit proces nauwlettend in de gaten houden.

CDA_bezoek_AQUAREUSE_Bleiswijk_4.3_11

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]