Actueel

HomeActueelReactie CDA Westland betreft gedrag raadsleden Duijsens en Witkamp

Reactie CDA Westland betreft gedrag raadsleden Duijsens en Witkamp

Hoffmann Recherche heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van de griffier van Westland. Tijdens dat onderzoek zijn ook vele feiten aan het licht gekomen over het gedrag van de raadsleden Duijsens en Witkamp. In een openbare raadsvergadering op 15 november heeft Piet Vreugdenhil melding gemaakt van vele onthutsende feiten.

Deze concentreren zich bij Witkamp op:

  • Talloze e-mailberichten zijn jarenlang in bcc doorgestuurd door de griffier aan Witkamp. Vaak betrof het vertrouwelijke berichten van andere raadsleden of instanties.
  • Witkamp heeft vertrouwelijke informatie gekregen uit de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.
  • Tussen Witkamp en de griffier bestond een uitgebreide correspondentie rond windenergie, herbenoeming burgemeester en asbest, waarbij berichten in bcc werden doorgestuurd (belangenverstrengeling).
  • De griffier lekte informatie over vertrouwelijke arbo-gerelateerde zaken aan Witkamp.
  • Witkamp accepteerde een waardebon van € 333 van de griffier, zonder dat te melden aan de raad, wat verplicht is boven een bedrag van € 50.

 

Duijsens pochte vaak in de raad dat hij over kennis beschikte die anderen niet hadden. Duidelijk is geworden dat deze informatie afkomstig was van de griffier. Hierdoor is duidelijk geworden dat de griffier op veel momenten zijn geheime bron was. Talloze bcc’s van de griffier aan hem zijn door Hoffmann Recherche boven tafel gebracht:

  • E-mails over facturen van prof. Van der Heuvel voor diens onderzoek naar het handelen van Westland Verstandig.
  • Vertrouwelijke arbo-gerelateerde zaken rond griffiepersoneel.
  • Interne e-mails rond de herziening van het Reglement van Orde (waar de griffier en Duijsens fel tegen waren).
  • Het asbestdossier Wateringen.
  • Allerlei e-mails over het onderwerp geheimhouding waar in de raad discussie over was.

 

Het gedrag van beide raadsleden is verwerpelijk en totaal niet passend bij het integere gedrag dat van een raadslid verwacht mag worden. Er was sprake van “digitale achterkamertjespolitiek.” Zij onderhielden in het geheim nauwe banden met de griffier die niet onpartijdig was. “Zelf altijd de mond vol over transparantie en integriteit, maar dit gebeurde allemaal in het geniep. Als een wethouder maar iets vergelijkbaars had gedaan, dan zouden zij onmiddellijk diens aftreden hebben geëist.”

Dat is wat de meerderheid van de raad nu heeft uitgesproken in twee moties:  “Deze raadsleden moeten opstappen. Zij verdienen zelfs niet langer de steun van hun fractiegenoten. Dit is Westland onwaardig gedrag.”

“Zolang de fracties van WV en LPF geen afstand nemen van Duijsens respectievelijk Witkamp plaatsen zij zich buiten de politieke orde. Samenwerking is dan onmogelijk.”

 

De burgemeester is verzocht te onderzoeken in hoeverre rechtsvervolging ingesteld kan worden tegen beide raadsleden.

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder