Actueel

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij:

 • Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst
 • Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren
 • Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, bereikbaarheid) strand
 • Wandelen door de duinen mogelijk maken op ecologische wijze (schelpen- en zandpaden), met respect voor Natura2000
 • Overnachting voor campers mogelijk maken aan de kust
 • Kleinschalige camping in overleg met en op terrein Westerhonk faciliteren, o.a. voor familie van cliënten
 • Elk dorp een “Hofpark”; herkenbaar park, met bankjes, met behoud van sociale veiligheid
 • Zoveel mogelijk robuust groen, ook bedoeld om hittestress tegen te gaan
 • Versterking imago Westland, toerisme, educatieve schoolreisjes
 • Versterking beleving De Lee (wandelroute)
 • Specifieke groen-blauwe fietsroutes en glastuinbouw fietsroutes door Westland bewegwijzeren met Beleef Westland
 • Instellen fonds versterking toeristisch en recreatief Westland
 • Rupsenplaag duinen preventief bestrijden
 • In nauw overleg met Delfland langs vaarroutes picknickplaatsen met afvalbakken aanleggen; onderzoek naar meer havens en aanlegplaatsen; extra handhaving op snelvaarders

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Recente artikelen

Feestweek Naaldwijk: geen vergaande maatregelen

In het AD lazen wij een artikel met de kop ‘Feestweek in Naaldwijk gaat flink op de schop’ waarin geschetst wordt dat Gemeente Westland het feest veel te groot vindt worden en de festiviteiten wil beperken tot drie locaties: het Wilhelminaplein, het Havenplein en aan de Dijkweg bij De 3 Winckels. Eén en ander komt […]

Geen Strandhuisjes!

Wat CDA Westland betreft komen er geen strandhuisjes bij Ter Heijde! De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over dit onderwerp, en met de verkiezingen in aantocht zijn strandhuisjes een echt verkiezingsthema geworden. Er leven veel vragen bij Westlanders over dit onderwerp. We zetten deze vragen dan ook met onze antwoorden voor u op […]