Actueel

HomeActueelRuimte nodig voor de energietransitie

Ruimte nodig voor de energietransitie

De gemeente Westland heeft de ambitie de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. De glastuinbouwsector speelt hierin een belangrijke rol door haar kennis en initiatieven op m.n. het gebied van aardwarmteboringen. Daarnaast is het van groot belang dat het investeringsklimaat aantrekkelijk is en blijft voor bedrijven om zich in Westland te vestigen.

In de Tweede Kamer was er op 17 januari jl. een hoorzitting over het wetsvoorstel voortgang energietransitie. De VNG pleit voor een aantal noodzakelijke aanpassingen van de wet om tot de nodige versnelling van de energietransitie te komen met o.a. maatregelen die de netbeheerders en gemeenten de ruimte geven bij hun grote ambities in de energietransitie.

Dit brengt de CDA fractie tot de volgende vragen die zijn gesteld aan het college:

  1. Is het College op de hoogte van de inzet van de VNG om gemeenten meer regie te geven en netbeheerders meer ruimte te geven om de versnelling van de energietransitie te bevorderen? Zo ja, hoe denkt het College hier invulling aan te gaan geven in samenspraak met Westland Infra?
  2. Glastuinbouwbedrijven met meerdere locaties kunnen door een verschil in behoefte aan warmte en elektriciteit door de huidige regelgeving tegen hoge transportkosten aanlopen ondanks dat zij ook terug leveren aan het net. Ziet het College mogelijkheden om te onderzoeken hoe hier andere oplossingen gevonden kunnen worden?
  3. Wat is de stand van zaken rond Smart Grid Westland? Kan het college aangeven welke knelpunten er spelen? Kunnen bovenstaande afwegingen hierin meegenomen worden?
  4. Hoe denkt het college het proces van Smart Grid Westland in samenwerking met Westland Infra te kunnen versnellen?
  5. Wanneer zou Smart Grid Westland operationeel kunnen zijn?

Namens de fractie van CDA Westland,
Karin Zwinkels

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme ge├»ntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]