Actueel

HomeActueelSchriftelijke vragen aan het College inzake belangstelling bij huwelijksjubilea

Schriftelijke vragen aan het College inzake belangstelling bij huwelijksjubilea

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde. Inzake college belangstelling bij huwelijksjubilea.

Deze week werden wij erop attent gemaakt dat een echtpaar hun 65-jarig huwelijk vierde. Men was min of meer in afwachting van een melding wanneer de burgemeester even op bezoek zou komen, zoals we in Westland gewend zijn. Een gebaar wat uitermate gewaardeerd wordt.

Datum:  18 december 2018

Geacht college,

Deze week werden wij erop attent gemaakt dat een echtpaar hun 65-jarig huwelijk vierde. Men was min of meer in afwachting van een melding wanneer de burgemeester even op bezoek zou komen, zoals we in Westland gewend zijn. Een gebaar wat uitermate gewaardeerd wordt. Men belde vanaf het gemeentehuis om een afspraak te maken. De echtgenoot verbleef op dat moment in een verpleeghuis in Den Haag. De familie vroeg of er dan samen met mevrouw een bezoek gebracht kon worden aan de echtgenoot.

Het kille antwoord was; “Dan kan het niet doorgaan, hier voorziet het protocol niet in”.

Dit is zo ongelooflijk on-Westlands.

We begrijpen best dat een bezoek niet in Friesland of zoiets kan plaatsvinden, maar een beetje menselijke inleving zou op zijn plaats zijn.

Het brengt ons tot de volgende vragen:

  • Klopt de uitspraak dat dit niet voorzien is in het protocol?
  • Staan er nog meer van deze rigide regels in het protocol?
  • Bent U bereid om het protocol, als het erin staat, aan te passen?
  • Welke actie is genomen naar het teleurgestelde bruidspaar?

Namens de fractie van CDA Westland

Cor van der Mark

 

Comments

comments

Post Tags -