Actueel

HomeSpeerpuntenSpeerpunten De Lier

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar:

  • Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg
  • Vergroenen Oranjeplein
  • Versterking beleving De Lee (wandelroute)
  • Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren
  • Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets.
  • Historie tot leven brengen in borden op historische plekken
  • Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is
  • Modernisering aula begraafplaats
  • Herinrichting sportpark i.s.m. alle daar gevestigde verenigingen
  • Oplossen parkeerproblematiek bij sportvelden

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Contactpersoon De Lier

Recente artikelen

PoLIERtiek

Ik ben groot en zij zijn klein. Ik heb het niet over dat halve Calimero-ei, maar over paarden. Zij zijn groot en mogen dus hun poep overal laten vallen. De laatste tijd ook midden op de fietspaden. Is dat omdat zij groot zijn en die arme hondjes klein? Gerelateerd Comments comments

Tijdelijke fietsenstalling De Lier

De eerst komende maanden is de Sportlaan in De Lier afgesloten. Dit betekent dat er voorlopig ook twee bushaltes buiten gebruik zijn. Twee drukke bushaltes. De vervangende bushalte staat bij de ‘Priva’ rotonde. Voor voetgangers is er wel een soort van trottoirtje maar voor de fietsen is geen plek. Die staan en liggen nu, noodgedwongen, […]

Verlichting fietspad tussen De Lier en Naaldwijk

Vanuit de Lierse gemeenschap en dan in het bijzonder het fietsende deel worden we, en ik denk ook andere fracties, deze dagen bestookt met vragen over de fietsverbinding tussen De Lier en Naaldwijk. Het tijdelijke fietspad, bij de Wollebrand, is deze week opgeheven in verband met gevaar voor ongelukken. De omweg aan de andere zijde […]

Po-LIER-tiek Maart 2018

Heb je ons al gezien in onze groene jasjes? Heerlijk om te doen. Flyeren noemt de een het, canvassen de ander. Sommigen vinden het raar als we door het dorp lopen. Ze lopen liever even naar de overkant van de straat. Anderen lopen direct op je af en hebben een heel verhaal. Beetje klagen, soms […]

CDA Westland weer aan de slag met NL DOET!

Ook dit jaar stak CDA Westland de handen uit de mouwen tijdens de vrijwilligersdagen NL DOET. Dit jaar worden er zelfs twee klussen opgepakt. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft bij Ontmoetingscentrum Kornalijn (Pieter van Foreest) in ‘s-Gravenzande diverse tuintjes opgeknapt. De bewoners waren blij dat er weer nieuwe plantjes in de tuintjes gepoot werden. En […]

Complimentendag: ijsclub “HARD GAAT IE”

Het is vandaag complimentendag! CDA Westland heeft om deze reden vrijwilligers in het zonnetje gezet die de afgelopen tijd iets moois hebben betekend voor Westland. Onze raadsleden Cor van der Mark en lijsttrekker Karin Zwinkels hebben in De Lier warme saucijzenbroodjes gebracht bij de vrijwilligers van ijsclub “HARD GAAT IE”. De ijsclub heeft het al […]

Stremming Lange Broekweg voor Fietsers

Per 9 maart is het niet meer mogelijk om als fietser ongehinderd via de Lange Broekweg in Naaldwijk naar De Lier (vice versa) te gaan. In verband met de wegwerkzaamheden is er dan een omleidingsroute door de provincie bedacht waarbij fietsers extra oversteekbewegingen moeten maken, in een omgeving die zeer druk is. De aanleg van […]

Burgerdijkseweg De Lier

Onze fractie is door enkele bewoners van de Burgerdijkseweg in De Lier benaderd om te bezien of er oplossingen te bedenken zijn om een veiliger verkeerssituatie te verkrijgen. De aan de weg gelegen tuinbouwbedrijven worden natuurlijk aangedaan door groter vrachtverkeer. Het verbieden van dit verkeer is niet gewenst en zelfs onmogelijk. Maar enkele plekken creëren […]

Po-LIER-tiek Februari 2018

Ik hoorde de opmerking; “een politicus is er altijd als hij je nodig heeft”. Ja, dat klopt wel een beetje in de tijd net voor de verkiezingen. Toch voel ik me absoluut niet aangesproken door deze uitspraak. Want dat is nu net niet hoe ik in elkaar steek. Mijn tientallen koffieochtenden de laatste jaren bewijzen […]

Po-LIER-tiek februari 2018

Alweer een column Cor? Ja, dat klopt. Een raadslid wordt altijd wat nerveuzer als de verkiezingen eraan komen. Maar in mijn geval is dat heel gezonde nervositeit. Ik heb gewoon veel te delen, want er gebeurt veel in De Lier. Ja heel veel. Zomaar een heel klein dingetje. De zwembad ruimte van Vreeloo is helemaal […]