Actueel

HomeSpeerpuntenSpeerpunten Wateringen

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar:

  • Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor)
  • Nieuw verkeersplan met inspraak burgers
  • Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen
  • Waterman openhouden door eventueel te combineren met andere functies
  • Erasmusstrook van tuinbouw naar woningbouw met oog voor spelen, groen en ontsluiting
  • Betere ontsluiting Juliahof
  • Nieuwe winkels alleen aansluitend of in bestaand winkelgebied
  • Plan burgerinitiatief voor verbreding Wippolderlaan en behoud Zwethzone omarmen

Comments

comments


Contactpersonen

Contactpersoon Wateringen

Raadslid

Recente artikelen

Direct rotonde voor kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg – Artikel 42 vragen door Jan van Rossum

De gemeente Den Haag wil vanaf 27 augustus beginnen met werkzaamheden om de gevaarlijke kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg, op de grens van Wateringen met Den Haag, minder gevaarlijk te maken. CDA Westland vraagt zich ,af waarom er niet gelijk een permanente en toekomstgerichte oplossing aangelegd kan worden door middel van een rotonde. Die oplossing komt er namelijk zo […]

Verbazing over beantwoording voetbalveldje Wateringen

Op 18 februari heeft de fractie van CDA Westland vragen gesteld onder het documentnummer “593) CDA inzake omzetting van basketbalveld naar voetbalveldje in Vliettuinen (G18-000377)”. Op 8 maart zijn deze vragen beantwoord. Om er niet omheen te draaien: het antwoord stelt zwaar teleur, ook al omdat feiten ontkend worden, en daarmee de gevolgen voor het ontbreken […]

Wateringen: Maak voetbalveld van basketbalkooi

Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad een breed gedragen motie aangenomen om binnen 2 jaar een Cruyff court achtige oplossing in het woningbouwprogramma Juliahof voor alle jeugdgroepen en t.b.v. de gehele wijk Vliettuinen aan te leggen. Twee hoofdmotieven lagen hieraan ten grondslag, te weten het totale gebrek aan voetbalmogelijkheden voor de jeugd in de […]

Nieuw Groenplan Guldeland Wateringen

Aan het Guldeland in Wateringen hebben bewoners al enkele malen aangedrongen op een vervanging van bomen in hun straat. Dit omdat eerder ook al de gemeente had aangegeven dat er de verkeerde bomen waren geplant waardoor er te veel overlast ervaren wordt en ook aanwezig is zoals vallende dode takken op de auto en een […]

Onnodige richtingaanwijzers in Westland

In Wateringen bij de rotonde nabij de molen en het voormalige gemeentekantoor staat al sinds jaar en dag een reclamemast die dienst doet als richtingaanwijzer . Op zichzelf een mooie en duidelijke mast die in de nacht ook nog verlicht wordt (zie tweede foto). De bedrijven die genoemd worden bevinden of bevonden zich op of […]

Maak nieuwbouwwijk Park Sonnehoeck onderdeel van Kwintsheul

Met de vaststelling van het globale bestemmingsplan voor de Gouw fasen 2 en 3a in Kwintsheul (aan de Poeldijkseweg) heeft de gemeenteraad, in ieder geval de fractie van CDA Westland, nadrukkelijk bepleit dat deze wijk aan moet sluiten bij Kwintsheul. Ook vanuit Kwintsheul zelf via inspreken van de Heulse Aanpak is nadrukkelijk dezelfde wens geuit […]

Bezoek Tweede Kamerlid aan AH Vrij

Vrijdag 1 december 2017 bracht CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg een werkbezoek aan het Westlandse bedrijf AH Vrij Groen, Grond en Infra. De branchevereniging Cumela was hier ook vertegenwoordigd. De Westlandse CDA raadsleden Jan van Rossum en Karin Zwinkels hebben met hen gewisseld over wetgeving aangaande MKB, arbeid, aanbesteding, energie en infrastructuur. Gerelateerd […]

Wateringen gereed maken voor een nieuwe toekomst

Afgelopen maand is de gemeentebegroting voor de jaren 2018-2021 bekend gemaakt. Wat mij opvalt is dat de tekst “Wateringen” nu meer voorkomt dan afgelopen jaren. Op zich logisch want Wateringen had de zaakjes goed op orde gebracht met de overgang naar de gemeente Westland. Natuurlijk waren er ook hier best wel irritaties en te verbeteren […]

Werkzaamheden brug Bakkershof

Eerder is al diverse malen door meerdere fracties gevraagd naar ontsluitingsmogelijkheden via bruggen van en naar Bakkershof te Wateringen. Dit geldt zowel voor een snelle toegang vanuit de woningbouwlocatie Juliahof naar het kinderdagverblijf, als voor slecht ter been zijnde bewoners in Bakkershof die maar heel moeilijk hun appartement kunnen verlaten naar de Herenstraat (met o.a. […]