Actueel

HomeActueelTijdelijke oplossingen voor de huisvesting van statushouders

Tijdelijke oplossingen voor de huisvesting van statushouders

De problematiek van asielzoekers en statushouders is op dit moment schrijnend actueel. Verbijstering over oorlogsgeweld, mensensmokkelaars en rampen op zee of in vrachtwagens maakt zich van ons meester. De vraag dringt zich op welke rol Westland kan spelen in het lenigen van de nood.

De ons opgelegde taak om een vastgesteld aantal statushouders te huisvesten blijkt niet eenvoudig uitvoerbaar. Er is een achterstand opgelopen. Tegelijkertijd doet staatssecretaris Dijkhoff (Asielbeleid) een dringende oproep aan gemeentes om hun verantwoordelijkheid op te pakken. Ook de provincie heeft recent de gemeente Westland per brief gevraagd een extra inspanning te verrichten om statushouders te huisvesten. Hierbij valt te denken aan het inrichten van tijdelijke huisvestingsmogelijkheden om zo op korte termijn het knelpunt op te lossen.

Dat brengt de fractie van CDA Westland tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college bereid op korte termijn een inventarisatie uit te voeren van mogelijke, tijdelijke huisvestingsvoorzieningen voor statushouders op kavels met nu al een maatschappelijke bestemming? Denk hierbij aan leegstaande schoolgebouwen, gemeentehuizen of verzorgingshuizen.
  2. Is het college bereid te onderzoeken of er nieuwe, creatieve, tijdelijke voorzieningen kunnen worden ingericht? Te denken valt aan het plaatsen van noodhuisvesting (bijv. containerwoningen) op lege bouwkavels waarvan de ontwikkeling op zich laat wachten.

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Piet Vreugdenhil

Comments

comments