Actueel

HomeActueel‘Tiny House’ in Westland?

‘Tiny House’ in Westland?

Op 1 januari jl. was in het radioprogramma Vroege Vogels aandacht voor het initiatief rond ‘Tiny Houses’. Dergelijke huisjes zijn overwegend biobased, zelfvoorzienend en vol van innovatieve technologie. Thema’s die zeer aansluiten bij waar Westland voor staat. De omvang van de huisjes van ca. 50 m2 maakt deze bij uitstek geschikt voor starters en sologangers. Door hun flexibiliteit zijn ze heel eenvoudig (ver)plaatsbaar.

In de Lier hebben Shirly van der Hoeven en Roy Mosterd het initiatief genomen om een Tiny House in elkaar te zetten. Het resultaat is een mooi, compact, duurzaam en eenvoudig verplaatsbaar huis geworden waar veel potentie in zit voor Westland.

Deze initiatieven kennen de nodige uitdagingen. Zo zullen er locaties gezocht moeten worden waarbij in Westland al gauw gedacht moet worden aan leegstaande grond, met de nodige en bekende uitdagingen. Verder willen eigenaren juist niet met te veel woningen op een terrein staan, en willen ze eenvoudig ook weer van de locatie weg kunnen. Verder is de regelgeving nog niet in alle gevallen toegerust om dergelijke woningen mogelijk te maken. In maart 2017 stelt het rijk echter de mogelijkheid open voor gemeentes om een experimentele status aan te vragen.

Met de overgenomen motie GBW-GL-PvdA-CDA-VVD (ID:613) in het achterhoofd, zou de experimentele status een mooie aanvulling kunnen zijn op de uitvoering van de motie van het college.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het initiatief Tiny House?
  2. Is het college van mening dat deze initiatieven op korte termijn bij kunnen dragen aan de uitdagingen die in de woonvisie omschreven staan?
  3. Bent u op de hoogte van de mogelijkheid een experimentele status aan te vragen?
  4. Bent u bereid een dergelijke aanvraag in te dienen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,
Dennis Chafiâ

Comments

comments