Actueel

HomeActueelUitnodiging bijeenkomst Businessclub CDA Westland: de Kredietunie

Uitnodiging bijeenkomst Businessclub CDA Westland: de Kredietunie

Voor ondernemers – en MKB-ondernemers en middenstanders in het bijzonder- wordt het steeds moeilijker om een financiering te krijgen, zowel voor reguliere bedrijfsactiviteiten als voor nieuwe investeringen. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van kredieten, en wanneer banken wel bereid zijn om een krediet te verstrekken word vaak ook een aanvullende financiering vereist. Een private geldschieter vinden valt in deze financieel moeilijke tijden ook niet mee. Bestaan er dan geen andere wegen om toch aan de benodigde financiering te komen?

Business Club CDA Westland laat Westlandse ondernemers kennismaken met de “kredietunie”

Sinds 2012 zijn er in Nederland diverse particuliere initiatieven gestart om het MKB van kredieten te voorzien via zogenaamde kredietunies. Een kredietunie is een coöperatie tussen aan de ene kant MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietunies zijn kleinschalige organisaties waarin de menselijke maat weer centraal staat. Lokaal georganiseerd of georganiseerd per branche, en met een conservatief leenbeleid. Niet meer geld uitlenen dan er binnenkomt. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers; de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van de onderneming. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Op dinsdag 9 september 2014 brengt de heer Ad Koppejan (oprichter van de Kredietunie Zeeland) een bezoek aan Westland om ervaringen met de kredietunie met Westlandse MKB-ondernemers te delen, en om hierover met hen in discussie te gaan. Eddy van Hijum en Agnes Mulder, Tweede Kamerleden voor het CDA, zullen aanwezig zijn om de politieke invalshoek te belichten. Frank Hollaar, financieringsdeskundige bij Flynth Accountants en Adviseurs, schetst ter introductie het huidige financieringslandschap voor het MKB.

Alle Westlandse ondernemers zijn voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats bij Flynth Accountants en Adviseurs, Tiendweg 4a, 2671 SB Naaldwijk. U bent daar van harte welkom vanaf 19:30 uur. Wij willen u vragen om uw aanwezigheid vooraf bij ons te melden. Dat kan via dit e-mailadres of per telefoon op 0174 – 623996.

Al met al belooft het een interessante avond te worden, zelfs als u geen concrete behoefte aan een financiering heeft. De kredietunie is een heel nieuw fenomeen in Nederland die veel kansen biedt.

Wij hopen u te mogen begroeten op 9 september.

Comments

comments