Actueel

HomeActueelVaarroutes te ondiep?

Vaarroutes te ondiep?

Afgelopen week heeft ons via meerdere kanalen het bericht bereikt dat het op dit moment niet goed gesteld is met de diepgang van onze Westlandse doorgaande vaarten. Hierbij worden o.a. de Zijde, de Lange Wateringkade, de Naaldwijksevaart ter hoogte van Pijletuinen en de Poelkade genoemd. Bij de kanten staat soms letterlijk maar een paar centimeter water. De kans is groot dat op een vaartocht door Westland meerdere malen vastgelopen wordt op de bodem van zo’n vaart. En dat gebeurt dus nu ook al regelmatig.

Gezien de mooie ontwikkelingen op het gebied van vaarbeleid zoals het aanduiden van vaarroutes via nieuw geplaatste bordjes en de nieuwe boothellingen, past deze tekortkoming niet in ons streven om meer vaarrecreanten naar Westland te trekken. Dit nog naast de overlast die de vaarrecreanten uit onze eigen gemeente hiervan hebben. Bovendien vragen wij ons af of het Varend Corso ook last zou kunnen ondervinden van deze te ondiepe watergangen.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1) Bent u op de hoogte van de klacht dat meerdere van onze doorgaande vaarten onvoldoende vaardiepte hebben?

2) Hoe gaat dit opgelost worden en op welke termijn? Het vaarseizoen, ofwel de komst van vaarrecreanten staat voor de deur!

3) Zijn er (al?) beperkingen afgegeven aan het Varend Corso met haar diversiteit aan boten en diepgangen dat niet alle vaarwegen op dit moment optimaal te bevaren zijn vanwege ondiepe watergangen?

Namens de fractie van CDA Westland,
Jan van Rossum

Comments

comments