Actueel

HomeActueelVerbeter het parkeren bij Staelduinse bos

Verbeter het parkeren bij Staelduinse bos

Onlangs bracht de fractie van CDA Westland een bezoek aan de kern Heenweg. We bezochten daarbij de Papedijk en spraken met enkele aanwonenden. Tijdens deze gesprekken kwam de parkeervoorziening bij de ingang van het Staelduinse bos ter sprake. Vele dagen van het jaar wordt dit bos druk bezocht en veruit de meeste bezoekers arriveren per auto. De parkeerdruk is dan bijzonder hoog en de druk op de omgeving erg groot. Dit leidt tot onwenselijke en gevaarlijke situaties op en rond de ingang van het bos en de Papedijk. Daarnaast ondervindt de eigenaar van de dijk veel overlast van verkeerd geparkeerde auto’s. Voor hulpdiensten is het bos dan moeilijk te bereiken bij calamiteiten en het bedrijf van de eigenaar van de dijk is zeer moeilijk te bereiken.

Onze fractie heeft de situatie ter plekke bekeken en naast, eigenlijk achter, de bestaande parkeerplek is volop ruimte om een extra parkeergedeelte aan te leggen op het perceel dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Dit zou de overlast enorm beperken. Daarbij zou meteen gekeken kunnen worden naar een veiligere doorgang vanaf de parkeerplaats naar de ingang van het bos, zodat bezoekers niet via de bestaande weg het bos hoeven te betreden.

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen.

1. Is het college het met de fractie van CDA Westland eens dat de huidige parkeergelegenheid bij het Staelduinse bos niet voldoet en dat dit leidt tot onwenselijke en gevaarlijke situaties?

2. Is het college bereid om hierover met Staatsbosbeheer en de eigenaar van de dijk in gesprek te gaan om zo te komen tot een ruimere en veilige parkeerplaats?

De fractie van CDA Westland kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording aan deze vragen.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Jenny Vermeer

Comments

comments