Actueel

HomeActueelVerlichting op het Kloosterslop

Verlichting op het Kloosterslop

CorvanderMark-2016Sinds kort is er in De Lier ter hoogte van het Perron een voetpad aangelegd, tussen het Perron en de Kon Julianalaan richting het fietstunneltje. Dit pad heeft zelfs een naam gekregen. Het Kloosterslop. Een mooi pad voor een ommetje en om even de hond uit te laten. Wij hebben geconstateerd dat dit pad er netjes uitziet maar totaal onverlicht is. In de avonduren is het er stikdonker. Dat maakt het ommetje veel minder plezierig. Meerdere burgers ervaren de donkerte zelfs als bedreigend, ook omdat er nogal eens groepen verzamelen.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Bent U het met ons eens dat een veilig gevoel in de eigen buurt belangrijk is?

2. Kunt U onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om enig licht in deze duisternis te verschaffen?

3. Kunt U het bovenstaande doen en de resultaten delen met de direkt aanwonenden?

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]