Actueel

HomeActueelVerruim de mogelijkheid om te begraven op zaterdag

Verruim de mogelijkheid om te begraven op zaterdag

Onze fractie werd benaderd door verschillende uitvaartondernemers met de vraag waarom in Westland op zaterdag tot uiterlijk 12.00 uur kan worden begraven, tenzij het college aparte toestemming heeft gegeven dat na dat tijdstip begraven mag worden.

Navraag bij omringende gemeenten geeft een heel divers beeld: van uiterlijk tot 11.00 uur in Zoetermeer en tot 14.30 uur in Delft. Wij kunnen ons indenken dat de huidige maatschappij om een wat ruimere openingstijd vraagt. En daarom zou het goed zijn om na te denken of vasthouden aan 12.00 uur wel goed is. Bovendien zijn de kosten voor het begraven buiten de vastgestelde tijden ook wel erg hoog namelijk € 674,00 extra. Dit afgezien van eventuele andere extra kosten.

Dit heeft geleid tot de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bereid om te onderzoeken of de tijdstippen van begraven op zaterdag verruimd kunnen worden tot 15.00 uur?

2. Is het college bereid om te onderzoeken of de kosten van een begrafenis op zaterdagmiddag niet gelijkgesteld kunnen worden aan de kosten van een begrafenis op zaterdagmorgen?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens fractie CDA Westland,
Cor van der Mark

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]