Actueel

HomeActueelVersnel de energietransitie!

Versnel de energietransitie!

Op 26 mei jl heeft het congres Energietransitie en Geothermie plaatsgevonden in Westland. Coalitie HOT heeft de versnelling van de energietransitie als één van de doelstellingen benoemd. De ontwikkelingen van de TRIAS boring bij Flora Holland en daarnaast meerdere initiatieven voor aardwarmteboringen in Westland gaan steeds meer tot stand komen.

Dit brengt CDA Westland tot de volgende vragen:

1. Op welke wijze denkt Coalitie HOT een versnelling te realiseren in de energietransitie?

2. Heeft de gemeente Westland een regierol bij het plannen van de locaties van de aardwarmteboringen waardoor zo een efficiënte benutting van het potentieel aan boringen plaatsvindt warmtenet kan gerealiseerd wordt en een effectief warmtenet kan ingericht worden? Met andere woorden: volgen we een organisch proces of komt er een blauwdruk?

3. In hoeverre zijn de financiering en de boorrisico’s van nieuwe aardwarmteboringen een belemmering waardoor ontwikkelingen zouden kunnen stagneren?

4. Wat is de stand van zaken aangaande het oprichten van het Duurzame Energiefonds?

5. Is het gezien deze ontwikkelingen nog nodig om gebruik te gaan maken van restwarmte/kolenwarmte?

Graag zien wij de beantwoording binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Karin Zwinkels

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]