Actueel

HomeActueelVersterk armoedebestrijding in Westland

Versterk armoedebestrijding in Westland

Op 28 oktober verscheen een publicatie van de landelijke organisatie Kerk in Actie. In deze publicatie staat onder meer: “De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer 1,25 miljoen uren ( waarde in geld 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoede bestrijding.”

Wij weten dat er in Westland op het terrein van armoedebestrijding veel gedaan wordt en denken dan aan schulphulpverlening, kindpakket, sociaal makelaars en andere organisaties die signaleren en waar nodig helpen. Toch blijft bij ons de vraag of we hiermee de mensen bereiken die hulp nodig hebben. Kunnen wij als gemeente de verbinding nog beter maken?

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Kent u dit rapport c.q. deze berichtgeving?]

2. Weet u hoe e.e.a. in Westland aan de orde is?

3. Kunt u in overleg treden met Het diaconaal platform en inventariseren wat er bij hen bekend is?

4. Bent u het met ons eens dat de kerken al heel veel doen aan vrijwilligerswerk en dat het goed zou kunnen zijn om elkaar te versterken?

5. Kunt u, mochten er vanuit deze inventarisatie knelpunten aan de orde komen, deze met de raad delen en bezien waar de gemeente kan helpen?

Comments

comments