Actueel

HomeActueelVoorkom leegstand in De Ark!

Voorkom leegstand in De Ark!

ArkDe fractie van CDA Westland is door inwoners van Wateringen benaderd over bezettingsgraad van De Ark in Wateringen. Dit in 2007 gerenoveerde en vernieuwde gebouw is in het bezit van Careyn en biedt een combinatie van verzorging, verpleging en zelfstandig wonen. De zorg die hier wordt geboden, wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg. Dit is dus geen taak van de gemeente. Naar verluidt staan er momenteel bijna 20 van de 98 kamers leeg.

Wij maken ons zorgen over dit hoge percentage leegstand en willen graag meer informatie over de oorzaak hiervan.Wellicht is er een mogelijkheid om zorg voor andere doelgroepen aan te bieden, wij denken daarbij aan cliënten van Ipse de Bruggen, Middin of Perspectief.Ook kan er gedacht worden aan het huisvesten van senioren, waarbij wonen en zorg gescheiden worden. Dat zou mogelijk maken dat senioren uit Wateringen een betaalbare woning kunnen huren in De Ark.Deze leegstand zou een opening kunnen zijn om beide bovengenoemde vormen van huisvesting te combineren in één locatie: zorg en/of huur in dichtbij en in het Westland. De Ark zou hiervoor als pilot kunnen dienen.

De fractie van CDA Westland heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Is het college in gesprek met Careyn om de oorzaak van deze leegstand te achterhalen?

 

  1. Is het college bereid om met Careyn en/of andere zorgaanbieders te bekijken of er een mogelijkheid is tot het aanbieden van zorg voor andere doelgroepen.

 

  1. Is het college bereid om met Careyn en/of andere zorgaanbieders te bekijken of er een mogelijkheid is tot verhuren van betaalbare woningen voor senioren in Wateringen.

 

  1. Is het college bereid om met het zorgkantoor en zorgaanbieders te bekijken of er een mogelijkheid is om deze beide vormen van huisvesting te combineren. De Ark in Wateringen zou hierbij als pilot kunnen dienen.

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]