Actueel

HomeActueelVoorkom uithuiszetting!

Voorkom uithuiszetting!

Er is een grote samenhang tussen jeugdzorg en schulden bij ouders. We zien dit bijvoorbeeld terug in gevallen van huurachterstand en stapeling van schulden door boetes. In veel gevallen dreigt daardoor een uithuiszetting. Een drama voor de betreffende bewoners, zeker als er kinderen in het spel zijn, maar op termijn leidt dit tot extra financiële lasten voor de gemeenschap.

We kunnen dit een weeffout in het systeem noemen, waarbij er samenwerking vereist wordt tussen betrokken overheden en partijen .

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Door welke partijen in Westland wordt samengewerkt om uithuiszetting waar mogelijk te voorkomen?
  2. Welke maatregelen worden specifiek door de gemeente genomen om uithuiszetting te voorkomen?
  3. Wat gebeurt er met een gezin als uithuiszetting uiteindelijk toch plaatsvindt?
  4. Kan een gezin/persoon gedwongen worden om hulp te aanvaarden van een budgetcoach/schuldhulpmaatje?

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,
Karin Zwinkels
Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]