Actueel

HomeActueelVragen over de aanbestedingsprocedure taxivervoer

Vragen over de aanbestedingsprocedure taxivervoer

9k-1Uit diverse media hebben wij begrepen dat het taxivervoer ten behoeve van de leden van het college uitbesteed wordt (gaat worden) aan een taxionderneming uit Den Haag. Dit is het resultaat van een gehouden aanbestedingsprocedure, net als vier jaar geleden. Op 4 maart zal een kort geding worden gevoerd tegen de gemeente omdat er sprake zou zijn van het niet hanteren van marktconforme tarieven door de partij die de aanbesteding heeft gewonnen.

Wetend dat de nota ‘Welbesteed’ op dit moment in de belangstelling van de raad staat en wetend dat de uitkomst van het kort geding mogelijk nog niet bekend is op 4 maart, hebben wij op dit moment de volgende vragen:

1. Heeft het college dezelfde aanbestedingsprocedure met dezelfde voorwaarden gevolgd als vier jaar geleden?

2. Is het college bereid de tekst van de gevolgde aanbestedingsprocedure voorafgaande aan de vergadering van EFO van 4 maart toe te sturen aan de commissieleden?

3. In hoeverre heeft het college invloed uitgeoefend op de inhoud van deze aanbestedingsprocedure, m.n. waar het ging om het opstellen van voorwaarden die gunstiger zouden kunnen uitpakken voor Westlandse bedrijven? Of was er sprake van een puur ambtelijke uitvoering van deze procedure zonder bemoeienis van het college?

4. Hoeveel Westlandse vervoersondernemingen hebben ingeschreven op deze aanbesteding?

5. Is het college bereid na afloop van het kort geding inzage te verschaffen in de inschrijvingsbedragen van de verschillende inschrijvers?

Namens de fractie van CDA Westland,

J. Vermeer- de Smit

C. van der Mark

Comments

comments