Actueel

HomeActueelVragen over hinder bij bevoorrading strandpaviljoen

Vragen over hinder bij bevoorrading strandpaviljoen

Het CDA Westland heeft van de eigenaar van strandpaviljoen The Coast begrepen dat zij dagelijks hinder ondervinden bij de bevoorrading in de ochtend. Tijdens dit dagelijkse ritueel wordt de leverancier voortdurend gefotografeerd, omdat door een tijdelijke situatie met de auto over het fietspad gereden moet worden. Verder wordt de leverancier beboet voor dit feit, waarbij deze wordt opgewacht door politie op het fietspad. De fractie stelt daarom vragen tijdens de raadsvergadering van 17 februari:

Geacht college,

Op 6 februari jl. hebben wij een memo ontvangen van wethouder Ouwendijk over strandslag Molenslag. In deze memo wordt de problematiek rond de bevoorrading van strandpaviljoen The Coast geduid. In deze memo wordt tevens aangegeven dat er een vergunning wordt aangevraagd voor het aanleggen van een hellingbaan ter vervanging van de steile trap. Door de aanleg van deze hellingbaan wordt niet alleen de bevoorrading van de strandpaviljoens veiliger en eenvoudiger, maar ook de toegang voor minder-validen, gezinnen met kinderen en hulpdiensten veiliger en beter. Na de aanleg van de hellingbaan is er geen noodzaak meer om voor dit doel het fietspad te gebruiken. Tevens staat in deze memo dat de provincie Zuid-Holland een tijdelijke ontheffing heeft gegeven om tot die tijd voor de bevoorrading van de strandpaviljoens het fietspad F370 te gebruiken. Er is ons echter door de eigenaar van The Coast medegedeeld dat hij en zijn leveranciers dagelijkse hinder ondervinden bij de bevoorrading. De leverancier rijdt in de wintermaanden tweemaal per week en in de zomermaanden eenmaal per dag in de vroege ochtend over het fietspad naar het strandpaviljoen. Daarbij wordt de leverancier voortdurend gefotografeerd als hij met zijn auto over het fietspad rijdt. Verder wordt de leverancier met regelmaat bekeurd voor het rijden op het genoemde fietspad, waarbij deze wordt opgewacht door een politieagent.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Is de tijdelijke ontheffing door de provincie Zuid-Holland afgegeven. Zo ja, hoe kan het dan dat er ondanks deze tijdelijke ontheffing toch bekeurd wordt?

2. Naast de gemeente is naar onze informatie ook het Hoogheemraadschap akkoord met de aanleg van de hellingbaan. Op welke termijn wordt deze aangelegd?

3. Is het college het met ons eens dat bevoorrading via het genoemde fietspad noodzakelijk is totdat de hellingbaan is aangelegd?

4. Is het college het met ons eens dat de eigenaar van The Coast met ingang van heden geen hinder meer dient te ondervinden bij de bedrijfsvoering van zijn strandpaviljoen?

Namens de fractie van CDA Westland

Karin Zwinkels
Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter