Actueel

HomeActueelVragen over de Oostelijke Randweg de Lier

Vragen over de Oostelijke Randweg de Lier

In de B&W vergadering dd 10 januari 2017 wordt als agendapunt 10.2 het “Rapport verkeerseffecten Oostelijke Randweg De Lier” voor kennisgeving aangenomen. Lezing van dit rapport roept bij de fractie van CDA Westland toch nog wel enige vragen op.

De fractie van CDA Westland heeft het college daarom de volgende vragen gesteld:

1. In genoemd rapport worden de effecten op de Kerklaan niet meegenomen. Waarom niet? Dit is een belangrijke toegangsweg vanaf de Velingweg naar het dorp.

2. Werkt U eraan dat de meerstrooksrotonde bij de Zijtwende tegelijkertijd aangelegd gaat worden? Heeft U de provincie erop gewezen dat dit van het grootste belang is om de Randweg tot een succes te maken?

3. De Lange Broekweg Zuid is te smal voor het grote aantal verkeersbewegingen. Wanneer wordt deze weg aangepast? Meer specifiek vóórdat de Verlengde Veilingroute gereed is?

4. Kunt U bezien of er gescheiden wandelpaden op de Kasteelweg en de Lange Broekweg aangelegd kunnen worden? Dit stimuleert het gebruik van het recreatiegebied De Wollebrand. En maakt de weg een stuk veiliger.

5. De brug tussen de Lange Broekweg en de Kasteelweg is bijzonder onoverzichtelijk. Welke plannen zijn er om dit knelpunt aan te pakken?

6. Bij de berekening van de verkeersbewegingen wordt bij de Sportlaan uitgegaan van 5750 bewegingen. Met iets minder dan de 6000 die nodig zijn om de weg tot gebiedsontsluitingsweg aan te merken. Is er rekening gehouden met de nieuwbouwplannen op het terrein van de voormalige tuinbouwschool?

Comments

comments