Actueel

HomeActueelVragen over Van Luijklaan in Kwintsheul

Vragen over Van Luijklaan in Kwintsheul

Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid in Kwintsheul! Daarom stellen wij opnieuw vragen over de verkeerssituatie bij de “Van Luijklaan”.

 

Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland voor de rondvraag van de commissie Ruimte van 8 januari 2019.

Datum: 7 januari 2019

Betreft: Knelpunten op Van Luijklaan in Kwintsheul

 

Geacht college,

Al eerder heeft onze fractie een aantal aandachtspunten voor meer veiligheid en/of verbeteringen aangekaart voor de van Luijklaan, de nieuwe ontsluitingsweg voor Kwintsheul.

Een aantal ervan zijn opgepakt, maar nog steeds zijn er knelpunten waarvan het verlangen is dat die ook snel opgepakt kunnen worden. Daarnaast is onze fractie nu een nieuw veiligheidspunt aangereikt welke wij in vraag 1 verwerkt hebben.

 

Daarom de volgende vragen:

 

  1. Het fiets- en wandelpad ligt op twee locaties gevaarlijk dicht langs de weg waarover veel vrachtverkeer rijdt. Zie afbeelding 1. Is het mogelijk om hier een afscheiding, bijvoorbeeld een vangrail, te plaatsen en/of de weg iets op te schuiven naar de andere kant?
  2. Zeker in flauwe bochten staan de straatlantaarns te dichtbij op de weg (zie afbeeldingen 1 en 2). Vanwege de bocht en de grootte van de vrachtwagens moeten deze daardoor een wat ruimere bocht maken waar eigenlijk geen ruimte voor op de weg is zonder deels op de andere rijbaan terecht te komen. Als vrachtwagens elkaar daar passeren heeft dit regelmatig kapotte spiegels tot gevolg gehad. Is het mogelijk om in de (flauwe) bochten de weg iets breder te maken en om de lantaarnpalen toch wat verder van de weg af te plaatsen?
  3. In de rotonde van de aansluiting op de Veilingroute moeten de vrachtwagens nog steeds veel over de eerste betonnen wegafscheiding rijden wat veel slijtage (en daarmee kosten) aan de banden oplevert (zie afbeelding 3). De eerste afzetting is trouwens ook al kapot gereden, wat daardoor nog meer slijtage geeft. Is het mogelijk dit knelpunt, al dan niet in samenwerking met PZH, weg te werken?

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Afbeelding 1 (weg ligt zonder afscheiding te dicht op fiets-/wandelpad en lantaarns staan te dichtbij op de weg waardoor vrachtwagens in de bocht moeten uitwijken)

Afbeelding 2: straatlantaarns te dicht op de weg waardoor vrachtwagens moeten uitwijken naar deels andere weghelft.

Afbeelding 3: de betonnen afzetting op de rotonde welke ten koste gaat van de autobanden vanĀ  vrachtwagens.

Comments

comments