Actueel

HomeActueelVrije huwelijkslocaties Westland

Vrije huwelijkslocaties Westland

TrouwenTot nu toe waren er in Westland een beperkt aantal locaties waar huwelijken werden voltrokken. Vanuit de samenleving is er een wens om dit vrij te geven. Het college heeft daartoe een voorstel bij de raad neergelegd. CDA Westland vindt het van belang dat de (bijzondere) ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) zijn werk op een veilige plek kan doen en dat hij bepaalde (vreemde) locaties mag weigeren. Ook kan niet verlangd worden dat hij op de meest onmogelijke tijdstippen moet optreden.

Speciaal aandacht vroeg de CDA fractie voor de mogelijkheid dat de Babs tegelijkertijd ook als voorganger zou kunnen optreden bij een kerkelijke bevestiging van het huwelijk, direct volgend op de burgerlijke huwelijkssluiting. De wet staat dit toe. Een waarborg dat de babs zich houdt aan de spelregels (scheiding kerk en staat), wordt gevonden in het feit dat de rechtbank een babs moet beëdigen en dat de babs zich aan de wet moet houden. De mogelijkheid bestaat dus dat een dominee, imam of voorganger óók als babs optreedt, maar nooit in omgekeerde volgorde. Eerst wordt het burgerlijk huwelijk gesloten en pas daarna het eventuele kerkelijk huwelijk. CDA Westland vertrouwt erop dat iedereen zich aan deze spelregels zal houden.

Het raadsbesluit zal op 19 april als hamerstuk door de raad worden vastgesteld. Hiermee mag een bruidspaar op elke gewenste locatie een burgerlijk huwelijk laten voltrekken, op voorwaarde dat het aan enkele eisen voldoet (veiligheid, openbare toegankelijkheid en niet in strijd met de goede zeden). CDA Westland vertrouwt er op zo gehoor te hebben gegeven aan een brede wens in de samenleving.

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]