Actueel

HomeActueelWaar blijft de blijverslening?

Waar blijft de blijverslening?

Vrijdag is via landelijke media verspreid dat de eerste blijverslening inmiddels is verstrekt in diverse gemeenten. CDA Westland vroeg in april 2015 al aandacht voor dit concept en heeft aangedrongen op het opnemen van deze regeling in de woonvisie. Ook tijdens de begrotingsbehandeling vroeg onze fractie aandacht voor snelle invoering: het college gaf aan begin 2017 met een voorstel te komen. Met het nieuws van afgelopen week rijst de vraag waarom de regeling in Westland lang op zich laat wachten.

  1. Is het college bekend met de invoering van de blijverslening in diverse gemeenten?
  2. In de beantwoording op de vragen van CDA Westland van 13 april 2015 gaf het college aan niet een eigen lening in te willen zetten maar: “Het toepassen van de blijverslening, zoals die momenteel door SVn wordt uitgewerkt, heeft daarom onze voorkeur”. Wat is de reden dat Westland achterloopt met het invoeren van deze variant ten opzichte van andere gemeentes?
  3. Is het college van mening dat een snelle invoering van deze lening in het belang is van een goede uitvoering van de woonvisie en dat daarmee zekerheid wordt gegeven aan oudere Westlanders die graag zo efficiënt mogelijk in hun eigen omgeving willen blijven wonen?
  4. Kan het college zo snel mogelijk met een voorstel in de raad komen omtrent deze blijverslening? Zo ja: wanneer kunnen we dit voorstel verwachten? Zo nee: waarom niet?

De fractie van CDA Westland kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen.

Namens de fractie van CDA Westland
Dennis Chafiâ
Jenny Vermeer- de Smit

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]