Actueel

HomeActueelWaar zijn de fitnesstoestellen in het hofpark?

Waar zijn de fitnesstoestellen in het hofpark?

Sinds een paar weken zijn de fitnesstoestellen in de openlucht in het Hofpark te Wateringen verdwenen. De fractie van CDA Westland heeft o.a. navraag gedaan bij de sociaal makelaar van Vitis welzijn in Wateringen, maar ook hier was dit bericht totaal niet bekend. Er werd nog wel meegegeven dat Jongerenwerk juist had aangegeven dat jongeren wellicht mee zouden willen helpen om de plaats en de toestellen op te willen knappen omdat zij ook graag willen sporten daar. En dat er van die toestellen gebruik gemaakt werd is ook onze ervaring. Nog naast het feit dat deze locatie ook als verzamelplaats voor jongeren in gebruik is om elkaar te ontmoeten.

Juist de laatste tijd wordt onze fractie steeds meer bevraagd over plekken waar onze jongeren kunnen verblijven in o.a. de Oranjewijk te Wateringen liggende naast het Hofpark. Die zijn er niet anders dan in het Hofpark zelf en voor de jongste jeugd in de zomer in de grote speeltuin aan de Julianastraat. Weghalen van deze toestellen wordt door onze fractie dan ook beschouwd als een verdere verschraling van de speel- en ontmoetingsgelegenheden in genoemde omgeving.

Onze vragen:

* Waarom zijn de fitnesstoestellen weggehaald?

* Wie heeft het initiatief hiertoe genomen en is dit ook gecommuniceerd met gebruikers of belangenbehartigers van deze gebruikers?

* Wat wordt het alternatief of alternatieven, wetende dat de buurt wel wat speel- en ontmoetingsgelegenheden kan gebruiken?

Comments

comments