Actueel

HomeActueelWarmte en verduurzaming

Warmte en verduurzaming

De glastuinbouw staat voor een verduurzamingsopgave en daarom wordt er op dit moment door het college een haalbaarheidsonderzoek naar de warmterotonde gedaan. De LPF heeft daarover een artikel 26 vraag gesteld die beantwoord is door het college.

Naar aanleiding van die beantwoording heeft het CDA Westland een aantal vragen. 

1. Wanneer kunnen we de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwachten?

2. Wordt er in het haalbaarheidsonderzoek ook de hoeveelheid warmte inzichtelijk gemaakt die de glastuinbouw nodig heeft tot 2030, inclusief het nieuwe telen en de hoeveelheid havenwarmte die beschikbaar is?

3. Kan de warmtebehoefte van de glastuinbouw op termijn duurzaam ingevuld worden als alle trias- en onder-krijt boringen succesvol afgerond zijn?

 

Voor de toekomstige energievoorziening van de glastuinbouw in het Westland zijn enkele opties denkbaar: 

* Restwarmte vanuit de haven;

* Aardwarmte met of zonder aardwarmte uit de Trias aardlaag;

* Een combinatie van beide.
In alle bovengenoemde opties blijven wij het gebruik van WKK’s belangrijk vinden als aanvulling. WKK is een zeer efficiënte manier van energieopwekking en kan daarom een bijdrage leveren wanneer er sprake is van onbalans in energieopwekking bij duurzame energiebronnen. Denk hierbij aan windstil of donker weer (windenergie en zonne-energie).


Dit brengt ons bij de volgende vragen:

 

4. Wanneer de resultaten van de haalbaarheidsstudie gereed zijn, heeft het college dan ook inzicht wat de totale investeringskosten van de verschillende boven genoemde opties zijn, inclusief de investering in CO2?

5. Op welke wijze gaat het college zorgen dat dit onderzoek op een onafhankelijke en objectieve wijze gebeurt?

6. Deelt het college de opvatting van CDA Westland over WKK’s ?

7. Op welke wijze gaat het college in dat geval zorgen dat de WKK weer in het Energieakkoord komt?
Namens de fractie van CDA Westland,

Karin Zwinkels.

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]