Actueel

HomeActueelWindmolens: Naar een duurzame toekomst met innovatie!

Windmolens: Naar een duurzame toekomst met innovatie!

In Het Hele Westland van 4 februari 2015 schrijven Dennis Chafiâ en Piet Vreugdenhil over windmolens in Westland. De gemeenteraad van Westland buigt zich wederom over het plaatsen van windmolens in de gemeente. Westland streeft ernaar om de meest duurzame tuinbouwgemeente te worden. Het CDA staat achter deze ambitie, omdat we als samenleving een belangrijke taak hebben een gezond en leefbaar Westland aan toekomstige generaties door te geven. Op de middellange termijn kan dat het beste worden gedaan door te streven naar een mix van duurzame energiebronnen. Te denken valt hierbij aan zonne-energie, aardwarmte, en ook zeker windenergie.

Tijdens de raadsvergadering in januari 2015 maakte Herwi Rijsdijk van ABC Westland Beheer zijn ambities kenbaar: zijn bedrijventerrein voorzien van duurzame energiebronnen om zo de CO2-footprint drastisch te verlagen. Met het plaatsen van alleen zonnepanelen wordt deze ambitie echter geen werkelijkheid. Een groot deel van de duurzame energieopwekking kan door middel van windenergie worden verwezenlijkt. Het CDA Westland steunt dergelijke initiatieven van harte. Zeker nu de provincie hoe dan ook windmolens wil plaatsen in Westland zullen we als gemeente de regie in handen moeten houden, zeker daar waar potentiële initiatieven als bij ABC Westland ontstaan.

Van diverse kanten wordt onze fractie benaderd over de nadelen van windenergie. Te denken valt hierbij aan horizonvervuiling, geluidsoverlast, vallende wieken en de manier van produceren. Voor wat CDA Westland betreft moeten alle voor- en nadelen samen met Westlanders goed worden afgewogen. Als er windmolens komen zijn deze immers van ons allemaal!

De wereld zit gelukkig niet stil en blijft innoveren, ook op het gebied van windenergie. De gemeente zal deze innovaties op de voet moeten volgen. Recentelijk werd de ‘Windboom’ gelanceerd: een windenergiesysteem in vorm van een boom. Mooie vormgeving, geen geluidsoverlast, geen risico’s en door snellere rotaties kunnen de molens aanzienlijk meer dagen in het jaar gebruikt worden. Dat kan voor een duurzaam en innovatieve toekomst van Westland alleen maar een zegen zijn!

Comments

comments

Gerelateerd standpunt

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]