Actueel

HomeStandpuntenWonen en Huisvesting

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij:

 • De blijverslening voor ouderen en de starterslening voor jongeren voortzetten en onder de aandacht brengen
 • De duurzaamheidslening wordt ingevoerd, waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden
 • Arbeidsmigranten tijdelijk huisvesten in reeds voor wonen bestemde gebieden die nog niet bebouwd worden in samenhang met herstructurering
 • Bemiddelaar/makelaar huisvesting ouderen van woning naar appartement
 • Ruim baan voor innovatieve woon-zorgconcepten (o.a. door domotica, alarmering, gespikkeld wonen, kangoeroewoningen)
 • Het concept van ‘Tiny Houses’ verder uitwerken in beleid naast andere kleinschalige huisvesting
 • Onze jongeren van 18 jaar blijven informeren over wonen in Westland, o.a. via persoonlijke brief en social media
 • Kwetsbare wijken ontzien qua sociale woningbouw en huisvesting nieuwkomers; betere spreiding
 • Huisvesting voor jongeren, starters, gescheiden mensen, statushouders; innovatieve concepten, magic mix; pauzewoningen introduceren en hoogbouwlimieten, waar het kan, verhogen
 • Meer middeldure huurwoningen, vrije sector huurwoningen; meer inzet op kleinere sociale huurwoningen onder de lage aftoppingsgrens en meer sociale koopwoningen om onze jonge mensen een kans te bieden
 • Binnen de regels stimuleren dat Westlanders voorrang krijgen bij toewijzing
 • Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar)
 • Betere ontsluiting nieuwbouwwijken; bij planvorming zwaar laten wegen
 • Strenger optreden tegen overlastgevende buren; strenger richting corporaties; desnoods asowoningen starten
 • Diversiteit in woningaanbod in nieuwbouwplannen
 • Financiële startbijdrage aan statushouders gecontroleerd laten besteden in nauw overleg met Vluchtelingenwerk
 • Verkoop Vestia woningbezit stimuleren; andere corporaties kopen dit bezit met voorrang op waarbij het belang van huurders voorop staat; geen gemeentelijk woningbedrijf op dit moment
 • Onze landelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting statushouders nemen wij onverminderd op ons
 • Zorgplicht voor onderhoud door eigenaren van herontwikkelingsbouwkavels
 • Beleid ontwikkelen om ‘rotte kiezen’ uit straatbeeld te doen verwijderen

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recente artikelen

Westland er Op of er Onder

Ieder die tegenwoordig door het Westland rijdt zal het niet onopgemerkt blijven dat in het hele Westland volop gebouwd wordt. Bijna in alle Westlandse kernen schieten nieuwe woonwijken als paddenstoelen uit de grond. Veel van de uitgevoerde plannen zijn terug te voeren naar een inhaalslag van de afgelopen jaren; in de crisis lag de bouw […]

Koffieochtend met CDA Westland in Prinsenhof

Op zaterdag 8  juni gaan Conny Huisman en Petra Scheffers graag met u gesprek over Maasdijkse én Westlandse zaken. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over de verkeersveiligheid in ons dorp, de plannen voor gebouw De Schakel en het schoon en leefbaar houden van ons dorp. We horen graag wat u bezighoudt! Komt u […]

Kansen voor het dorpsplein van Ter Heijde

Wij zien kansen voor het plein van Ter Heijde. Dit plein ligt aan de voet van de strandopgang en mag wat ons betreft een mooie en gastvrije uitstraling krijgen. Het kan een mooi visitekaartje zijn voor toeristen en voor de lokale bewoners! Wij willen dan ook dat het college de plannen die hier voor zijn […]

PoLIERtiek – koffieochtend de Lier, 16 maart

Heeft U al die gekleurde jasjes en sjaals al weer gezien in het dorp? Oranje, rood, geel, groen . leuk hé? Het is bijna verkiezingstijd dan komen ze weer naar buiten. Zo ongeveer hetzelfde als wanneer je een zwaluw ziet. Oh, de zomer komt eraan.  Gerelateerd Comments comments

CDA Westland blij met beschikbare locatie voor pauzewoningen

De afgelopen jaren heeft onze fractie aandacht gevraagd voor nieuwe vormen van wonen en hierover samen met andere partijen in februari vorig jaar een motie ingediend. Met de huidige krapte op de woningmarkt moeten we alle kansen aangrijpen om kleinschalige projecten van de grond de krijgen. Daarbij moeten we niet kijken naar wat niet kan, […]

Waar is in Westland nog (verborgen) asbest te vinden?

Ook in Westland is asbest aanwezig.  Op 31 december 2024 is het verboden om asbest op het dak te hebben. Wij zijn benieuwd of de gemeente meewerkt aan een oplossing zodat alle daken in Westland straks asbestvrij zijn. Gerelateerd Comments comments

Begrotingsraad 2019

Vandaag heeft de begrotingsraad voor 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Jenny heeft haar input gegeven namens het CDA Westland.  De vraag waar binnen de fractie van het CDA Westland vooral over is gediscussieerd luidt: Welk Westland willen we doorgeven aan de volgende generaties? Getuigt het van goed rentmeesterschap als we de financiële lasten van onze gemeente verder […]

Verbazing over beantwoording voetbalveldje Wateringen

Op 18 februari heeft de fractie van CDA Westland vragen gesteld onder het documentnummer “593) CDA inzake omzetting van basketbalveld naar voetbalveldje in Vliettuinen (G18-000377)”. Op 8 maart zijn deze vragen beantwoord. Om er niet omheen te draaien: het antwoord stelt zwaar teleur, ook al omdat feiten ontkend worden, en daarmee de gevolgen voor het ontbreken […]

Verwarring nieuwbouw Hoogeland

In nieuwbouwwijk Hoogeland in Naaldwijk heeft jarenlang een bord met de tekst “Vrij wonen bij het parkje” gestaan op een grasveldje aan de Strigastraat. De indruk bij veel mensen werd daarbij gewekt dat op die locatie ook “het parkje” zou komen, en dat dit “vrij wonen” de nieuwe woningen betroffen die naast dit grasveldje liggen. […]

Wateringen: Maak voetbalveld van basketbalkooi

Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad een breed gedragen motie aangenomen om binnen 2 jaar een Cruyff court achtige oplossing in het woningbouwprogramma Juliahof voor alle jeugdgroepen en t.b.v. de gehele wijk Vliettuinen aan te leggen. Twee hoofdmotieven lagen hieraan ten grondslag, te weten het totale gebrek aan voetbalmogelijkheden voor de jeugd in de […]