Actueel

HomeActueelZet Westland toeristisch beter op de kaart

Zet Westland toeristisch beter op de kaart

Elke maand bezoekt CDA Westland één van de Westlandse dorpen; in januari was ’s-Gravenzande aan de beurt. De fractie bracht een bezoek aan Strandpark Vluchtenburg en sprak daar met eigenaren Wilfred van Luijk en Albert Kling. Onder andere over de 9 vakantiewoningen die, in samenwerking met Stichting Avavieren, worden gebouwd voor mensen met een lichamelijke beperking.

Raadslid Jenny Vermeer ‘Het is goed om te zien dat de plannen van Avavieren werkelijkheid worden zodat mensen met een lichamelijke beperking samen met familie of vrienden straks vakantie kunnen vieren in het Westland.’

Volgens Wilfred van Luijk zijn er zeker mogelijkheden om Westland toeristisch beter op de kaart te zetten. Westland heeft een prachtig strand, gezellige dorpen en een mooi fietsnetwerk. Ook de tuinbouw zou een graantje kunnen meepikken van een bredere exposure, samen met andere Westlandse ondernemers die actief zijn in de recreatiebranche wordt verdere samenwerking gezocht om alle highlights van Westland nog meer onder de aandacht te brengen. De fractie van CDA Westland ondersteunt dit initiatief van harte.

's-Gravenzande - CDA - 27-01-2016; CDA op bezoek bij strandpark Vluchtenburg. Foto: Jacques Zorgman

‘s-Gravenzande – CDA – 27-01-2016; CDA op bezoek bij strandpark Vluchtenburg. Foto: Jacques Zorgman

Comments

comments


Contactpersonen

Contactpersoon 's-Gravenzande

Fractievoorzitter

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]