Actueel

HomeActueelZonnepanelen op sportparken

Zonnepanelen op sportparken

Tijdens de vaststelling van de begroting op 5 november heeft de Raad van Westland, dankzij een motie van CDA Westland, besloten een subsidieregeling voor investeringen in duurzame energie door verenigingen in het leven te roepen. Dankzij deze regeling kunnen verenigingen die bijvoorbeeld zonnepanelen op hun complex willen plaatsen, 25% van de investering door de gemeente vergoed krijgen, tot een maximum van € 25.000,- per project. Om dit mogelijk te maken wordt door de gemeente Westland voor een periode van vier jaar € 500.000,- in een Duurzaamheidsfonds geïnvesteerd, waardoor ieder jaar € 125.000,- beschikbaar is.

Door dit initiatief hoopt CDA Westland dat enerzijds verenigingen hun energieverbruik zullen verduurzamen en hiermee een voorbeeldfunctie zullen vervullen. Anderzijds kan de investering in duurzame energie verenigingen op de lange termijn financieel voordeel opleveren.

Een vereniging die al eerder zonnepanelen op haar sporthal plaatste is Omnisportvereniging Quintus uit Kwintsheul. Ook voor hen biedt het Duurzaamheidsfonds mogelijkheden en John Valk, lid van de Beheerstichting Quintus, is dan ook enthousiast dat CDA Westland dit initiatief heeft genomen.

 

 

John geeft aan dat er binnen Quintus enthousiast gereageerd wordt op de mogelijkheden die het Duurzaamheidsfonds biedt. “Quintus heeft de investering in zonnepanelen kunnen voorfinancieren, maar nog niet alle panelen zijn verkocht. Met een bedrag van € 500.000,- kunnen veel verenigingen geholpen worden en ook Quintus kan een steuntje in de rug van de gemeente nog goed gebruiken.”

Naast Quintus ontving de CDA fractie ook van andere verenigingen positieve reacties over het Duurzaamheidsfonds en de mogelijkheden die dit biedt. Niet alleen verschillende sportverenigingen, maar ook cultuurverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zien kansen in het verduurzamen van hun energieverbruik. John: “Door het investeren in zonnepanelen hopen we Quintus voor de lange termijn op de kaart te zetten, niet alleen voor de nieuwbouw van onze vereniging nu maar juist ook met het oog op besparingen in de toekomst. Op jaarbasis kan Quintus door het gebruiken van zonne-energie al gauw € 7.500,- besparen. Zo blijft sporten betaalbaar zonder dat de prijs van een biertje omhoog hoeft.”

Investeren in duurzaamheid kan niet alleen een middel zijn om op kosten te besparen, het biedt ook nieuwe kansen voor fondsenwerving. John geeft aan dat de peilers van fondsenwerving veranderen. “De traditionele inkomsten lopen terug, maar we zien ook veel nieuwe kansen. Bij Quintus organiseren we regelmatig feesten, pas geleden nog een Oktoberfest. Ook met Kerst staan er allerlei activiteiten gepland, zoals een kerstborrel en een gala. Die activiteiten brengen leden van de verenigingen binnen Quintus samen, maar leveren ook geld op. Ook de zonnepanelen zijn een inkomstenbron. Daarom is bewust gekozen voor het plaatsen van onafhankelijke panelen die individueel door bedrijven en leden worden ‘gekocht’. De investering in die onafhankelijke panelen is voor Quintus dan wel duurder, maar het vergroot de verkoopbaarheid. Het paneel dat je koopt is op die manier echt jouw paneel. Hierdoor gaat het project veel meer leven in de vereniging.”

Waar Quintus het investeren in duurzame energie groter heeft aangepakt door dit te koppelen aan de al geplande nieuwbouw, benadrukt John dat er voor andere verenigingen ook voor kleinere projecten kansen liggen. Omdat Quintus haar ervaringen graag met anderen deelt, organiseert CDA Westland samen met Quintus een informatieavond. Westlandse verenigingen die, wellicht naar aanleiding van het Duurzaamheidsfonds, geïnteresseerd zijn in het investeren in duurzame energie, zijn op maandagavond 25 november aanstaande welkom in Kwintsheul om informatie in te winnen en ervaringen te delen. Inloop 19.30 uur , aanvang 20.00 uur Meer informatie hierover zal binnenkort te vinden zijn op de website van CDA Westland, www.cdawestland.nl.

Comments

comments