Actueel

HomeStandpuntenZorg en Sociaal Beleid

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij:

 • Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek en stapeling van problemen ondersteunen
 • Voortzetting beleid om voor lage inkomens aanvullende ziektekostenverzekering te vergoeden en eigen bijdrage WMO kwijt te schelden
 • Naaldhorst-locatie en Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met huisartsenpost, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen
 • Samenwerking tussen Vitis en Bibliotheek Westland ondersteunen
 • Medicinale wietolie CBD onder strikte voorwaarden in Westland laten telen
 • Moestuinen en/of stadstuinen (zoals in Tilburg) bij verschillende kernen, vooral bedoeld als plek voor activiteit, ontmoeting, vrijwilligers, re-integratie, bijvoorbeeld in Wollebrand, Zuidgeestlaan, Heenweg
 • Extra inzet en scholing vrijwilligers Vluchtelingenwerk
 • Statushouders doen actief mee aan hun integratie; rechten én plichten; wij erkennen dat extra steun nodig is en dat ‘eigen kracht’ nog niet van iedereen verwacht mag worden.
 • Werkgevers worden gestimuleerd mee te werken aan het bieden van werk aan statushouders waarbij we niet in belemmeringen maar in kansen denken.
 • Nadruk op beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift als basisvoorwaarde voor succesvolle integratie en participatie
 • Actieve inbreng Platform Gehandicapten Westland en Seniorenraad bij voorbereiding beleid
 • Mantelzorgmakelaar Vitis positioneren, stimuleren en faciliteren
 • Strandgoed Ter Heijde benutten als overlooplocatie voor acute situaties revalidatie
 • Meer aandacht voor pleegzorg 18+
 • Steun aan mantelzorgers en hen betrekken bij voorbereiding beleid
 • LHBTI-beleid en deelname Regenboogsteden voortzetten in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Bij sportverenigingen, andere instellingen en overige subsidieontvangers wordt dit beleid nog meer geborgd.
 • Cliëntondersteuning een stevige positie geven
 • Voorzien in behoefte aan vervoer van deur tot deur naar ziekenhuizen, bijvoorbeeld door Plusbus
 • Stimuleren en ondersteunen vrijwilligersvervoer, o.a. door het betrekken van de kerken; bundelen van aanbod in een boekingssysteem
 • Stimuleren dat verenigingen met vergelijkbare doelstellingen door samenwerking sterker worden
 • Stimuleren dat ouderen uitgedaagd worden fysiek in beweging te blijven (beweegtuinen, gymnastiek)
 • Seniorenhuisvesting combineren met ontmoetingsruimtes
 • Het gebruik van respijtzorg stimuleren

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Contactpersoon Monster
Kandidaat

Steunraadslid, Bestuurslid

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recente artikelen

Kwetsbare Westlanders op de arbeidsmarkt

CDA Westland staat voor behoud van menselijke maat en zoveel mogelijk zelfstandigheid, indien dit mogelijk is voor een Westlander. Ook in het Westland werken mensen met een beperking en worden met behulp van de participatiewet aan het werk gehouden of aan werk geholpen. Op 5 september jl. kwam in de media dat sinds de invoering […]

CDA Westland weer aan de slag met NL DOET!

Ook dit jaar stak CDA Westland de handen uit de mouwen tijdens de vrijwilligersdagen NL DOET. Dit jaar worden er zelfs twee klussen opgepakt. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft bij Ontmoetingscentrum Kornalijn (Pieter van Foreest) in ‘s-Gravenzande diverse tuintjes opgeknapt. De bewoners waren blij dat er weer nieuwe plantjes in de tuintjes gepoot werden. En […]

Marga on tour!

Vrijdag 7 maart bezocht Marga de Goeij verpleeghuizen in Westland om hen te bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Als wethouder heeft zij de afgelopen twaalf jaar intensief met hen samengewerkt. In een groene kever werd zij rondgereden door lijsttrekker Karin Zwinkels en kandidaten Piet Vreugdenhil en Jenny Vermeer. Van De Ark in Wateringen […]

Kangoeroewoningen in Westland

Onze fractie is benaderd over een probleem inzake de plaatsing van een kangoeroewoning bij een woonhuis. Volgens de plaatselijke wetgeving mag deze alleen in een achtertuin worden geplaatst. Maar in dit geval is de woning zodanig in gebruik dat de achter de woning gelegen tuin als voortuin wordt gebruikt. Het plan is afgewezen op grond […]

Opvang van Jong Dementerenden

Onze fractie is benaderd over een probleem inzake (dag-)opvang van jong dementerenden. Hiervoor is geen voorziening binnen onze gemeente. Er is geen zorgcontract met DrieMaasHave in Maassluis, een locatie van de Argos Zorggroep waar naar verluidt nu vier personen vanuit het Westland de dagopvang bezoeken. Een inwoner van gemeente Westland wil graag deelnemen aan deze […]

Aandacht voor initiatief ‘Je Mag Er Zijn’

Onlangs brachten wij een bezoek aan het kledingmagazijn van de landelijk opererende stichting ‘Je mag er zijn’ aan de Fultonstraat in ’s-Gravenzande. In het magazijn kunnen pleeggezinnen gratis kleding, sportartikelen, fietsen, babyspullen afhalen en kan er speelgoed worden geruild. Er zijn 10 vrijwilligers werkzaam. Pleeggezinnen vanuit de wijde omtrek maken gebruik van het magazijn, waarbij […]

Aandacht voor Schuldhulpverlening in Westland

In juni 2017 stond een artikel in AD Westland dat het aantal mensen dat diep in de schulden zit en voor ondersteuning terechtkomt bij stichting Schuldhulpmaatje het afgelopen jaar met bijna 40% is toegenomen. Volgens een medewerker van Schuldhulpmaatje wordt een groot deel van de schulden veroorzaakt door huur- of zorgtoeslagen die onterecht worden toegekend […]

Beste Sybrand Buma,

Van harte gefeliciteerd met het regeerakkoord waar ik gelukkig veel CDA-standpunten in terug zie. Het duurde even maar dan heb je ook wat. Een evenwichtig programma waar iedereen nu iets van kan en mag vinden. Twee zaken wil ik daarom graag even met je bespreken. Ten eerste de verhoging van BTW op groenten en fruit. Op […]

Meer samenwerking omtrent ouderenzorg

Onze fractie stelt met regelmaat vragen aan het college van burgemeester en wethouders over zorg en welzijn binnen onze gemeente. Onlangs vroegen we aandacht voor een breed overleg over ouderenzorg. Ziekenhuizen, huisartsen, zorgkantoor DSW, aanbieders als Pieter van Foreest en Careyn moeten voldoende overleggen en samenwerken om ontwikkelingen binnen het Westland te bespreken en knelpunten […]