Actueel

HomeActueelZorgen bij het mijden van zorg

Zorgen bij het mijden van zorg

‘Voorkomen is beter dan genezen’, een bekend gezegde dat ook geldt voor mensen die om wat voor reden dan ook extra zorg nodig hebben. Als problemen in een vroeg stadium worden opgemerkt en aangepakt, zal een grotere en complexere zorgvraag in de toekomst veelal kunnen worden voorkomen.

Binnen de Gemeente Westland wordt zoveel mogelijk ingezet op preventie. Er is professionele en vrijwillige zorg voorhanden, er wordt gewerkt met een Sociaal Kernteam dat integraal werkt. Toch komt het voor dat personen of gezinnen zorg mijden. Een ongewenste situatie waarbij de nodige zorg laat of te laat kan worden geboden.

CDA Westland heeft met name vragen over het mijden van zorg bij baby’s en jonge kinderen. Deze kwetsbare groep wordt bijvoorbeeld door het niet bezoeken van een consultatiebureau uit beeld gehouden. Juist deze kinderen hebben recht op bescherming en begeleiding, als hun ouders of verzorgers hier niet of niet goed toe in staat zijn. Bijvoorbeeld in het geval van een licht verstandelijke beperking, huiselijke ruzies of andere onveilige thuissituaties.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven hoeveel baby’s en kinderen niet gezien worden door artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau.

2. Kan het college aangeven of het hier voornamelijk gaat om mogelijke probleemgezinnen.

3. Kan het college aangeven of begeleiding anderszins mogelijk is. Bijvoorbeeld door periodieke huisbezoeken door vertegenwoordigers van het consultatiebureau of het Sociaal Kernteam of door nauwere samenwerking met crèches of andere opvang waar baby’s en jonge kinderen gebruik van maken.

De fractie van CDA Westland kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]