Actueel

HomeActueelZorgen over de zorg, de huidige stand van zaken

Zorgen over de zorg, de huidige stand van zaken

Per 1 januari 2015 wordt de zorg overgeheveld naar de gemeenten. Door alle veranderingen leven er veel vragen en zorgen. CDA Westland bezoekt verschillende instanties om te vragen naar de stand van zaken. Ditmaal voerden Karin Zwinkels en Jenny Vermeer een gesprek met Kelly van de Laar van Kwadraad maatschappelijk werk, Monique Seinen van Jeugd Gezondheidszorg Zuid-Holland West en Erik Klijnsma van  Bureau Jeugdzorg.  Alle drie laten ze zich positief uit over de samenwerking met de gemeente: ‘vanaf het begin zijn wij vanuit het veld zeer betrokken bij het opstellen van het beleid’.

Kwadraad ondersteunt burgers ‘van 0 tot 100 jaar’ op het gebied van het ‘normale leven’, bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van werk & inkomen, gezin & opvoeding en relatie & huwelijk. Deze ondersteuning kan zowel online, face to face of in een groep aangeboden worden. Jongeren kunnen een vraag stellen of informatie inwinnen en zelf hun dossier online beheren. Van de Laar geeft aan dat er gedacht wordt vanuit de eigen kracht van cliënten en hun omgeving, geheel in lijn met de ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Ondanks het feit dat de transitie gepaard gaat met een forse bezuiniging, spreekt Van de Laar over een mooie kans. ‘De burger ondervindt uiteindelijk profijt van een nauwere samenwerking.’

Seinen meldt dat binnen de Jeugd Gezondheidszorg, in het Westland, jaarlijks circa 30.000 contactmomenten plaatsvinden met kinderen en jeugdigen, bijvoorbeeld op consultatiebureaus en bij de medische schoolonderzoeken. De Jeugd Gezondheidszorg ziet minimaal 95% van alle kinderen binnen het Westland. Seinen benadrukt het belang van samen optrekken en lerend willen ontwikkelen. De verschillende instanties op het gebied van jeugdzorg weten elkaar veel beter te vinden, waardoor de hulp veel sneller kan worden geboden. Waar mogelijk blijft de regie bij de opvoeders.

Klijnsma is teamleider van de pilot Centrum Jeugd en Gezin die loopt in ’s-Gravenzande, BJZ, jeugdgezondheidszorg en Kwadraad vormen daar een team met inhoudelijke aansturing van een gedragswetenschapper. Dit resulteert in een eenduidige werkwijze waarbij een cliënt, gezin of school heeft te maken met één regisseur en één procedure, ook als er meerdere hulpverleners over de vloer komen. Klijnsma geeft de huidige stand van zaken beeldend weer: ‘de fase waarin we ons bevinden is vergelijkbaar met de laatste dagen waarin je in je oude huis bivakkeert. Veel dingen heb je al ingepakt, het is chaotisch en druk. En als je straks verhuisd bent, zijn er ook dingen die ergens anders staan dan je gewend bent. Toch worden alle voorwaarden om straks fijn te kunnen wonen goed geregeld. En dat geeft toch een gerust gevoel.’

Comments

comments