Actueel

HomeActueelZorgen over de zorg, de huidige stand van zaken

Zorgen over de zorg, de huidige stand van zaken

Per 1 januari 2015 wordt de zorg overgeheveld naar de gemeenten. Door alle veranderingen leven er veel vragen en zorgen. CDA Westland bezoekt verschillende mensen en instanties om te vragen wat de stand van zaken is, welke zorgen er leven en of er wellicht al oplossingen zijn gevonden. Deze week brachten Karin Zwinkels en Jenny Vermeer een bezoek aan Platform Gehandicapten Westland, waarbij bestuursleden Annemiek Koremans, Erika Harteveld en Wim Bronswijk aanwezig waren. Het platform werkt met 60 vrijwilligers, waarvan 35 met een lichamelijke beperking.
Met de veranderingen op komst moet niet alleen gekeken worden naar de burgerparticipatie, organisaties moeten nadenken over efficiëntie en samenwerking , stelt Mevrouw Koremans, waarbij niet alleen kostenbesparing maar het leveren van kwaliteit leidend moet zijn.

Alhoewel het PGW overtuigd is van de kennis en kunde van Vitis Welzijn, waarschuwt het platform voor een te grote monopoliepositie en pleit voor voldoende aandacht voor de inhoud van de zorg. Daarbij is toezicht door een cliëntenraad waarin alle betrokken organisaties zijn vertegenwoordigd, van groot belang.

Op 8 oktober 2014 worden er checklists op het gebied van toegankelijkheid en toegepast bouwen  aangeboden aan de verschillende wethouders.

Comments

comments