Actueel

HomeActueel2019: recordaantal gestelde raadsvragen, is dit wel nodig?

2019: recordaantal gestelde raadsvragen, is dit wel nodig?

Er zijn talloze burgers die de weg naar de Westlandse politici inmiddels goed kennen. Via hen komen er talloze raadsvragen op tafel. Wij denken dat veel van deze vragen prima via het Meldpunt Leefomgeving afgehandeld kunnen worden om o.a. kosten te besparen. 2019 sloten wij dan ook af met deze slotvraag aan het college.

Geacht College,
Aan het einde van een kalenderjaar maken we vaak de balans op. Naar onze inschatting gaat 2019 onder meer de boeken in als het jaar waarin het record aan gestelde raadsvragen is gebroken. Tussen de honderden aan uw college gestelde vragen nemen wij een groot aantal namens “talloze burgers” voorgelegde onderwerpen waar, die zeer eenvoudig oplosbaar lijken met een melding via het “meldpunt leefomgeving”. Op straat, maar ook via de social media, roept dat in toenemende mate de reactie op of we als burgers niet wat vaker zaken zelf kunnen oplossen, in plaats van de gemeente erop aan te spreken. Of dat nu gaat om op straat gevallen appeltjes, de scheefliggende stoeptegel of zoals recent het rechtop zetten van een omgevallen bouwhek. De weg, die vanuit veel raadsleden samen met burgers succesvol wordt genomen, richting meldpunt is blijkbaar niet voor iedereen gesneden koek.

In een aantal gevallen wordt gesteld dat het meldpunt niet adequaat zou reageren. Het is moeilijk te oordelen over de zin van gestelde vragen. Met het risico dat deze vraag mogelijk als zinloos zal worden weggezet, neemt onze fractie toch de vrijheid u op de valreep de “slotvraag 2019” aan te reiken. Die overigens een gesloten karakter heeft en dus met een simpel “ja” of “nee” vlot en met beperkte kosten kan worden afgehandeld.

1. Is uw college bereid, zie het als goed voornemen voor 2020, zsm na te gaan wat ervoor nodig is om de “talloze burgers”, die nu bij herhaling aanzetten tot het indienen van raadsvragen, ertoe te bewegen zich te melden bij het meldpunt leefomgeving, dan wel in voorkomende gevallen nadrukkelijker te stimuleren zelf de handen uit de mouwen te steken en na te gaan of de klacht terecht is als wordt gesteld dat het meldpunt niet adequaat zou reageren?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Comments

comments