Actueel

HomeActueelPolitie in Westland

Politie in Westland

De onderbezetting van de politie is niet alleen een probleem in Westland. Hoewel de nationale politie een landelijke aangelegenheid is, vinden wij het belangrijk om te blijven benoemen dat meer politie bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van Westlanders.

Naar aanleiding van een memo van Burgemeester Arends over de personele bezetting van de politie, stellen wij niet alleen vragen, we dragen ook ideeën aan om de politie op de juiste sterkte te krijgen en te behouden voor een 100.000+ gemeente als het Westland. 

  • Bijvoorbeeld  de meerjarige onderwijsprogramma’s uit theorie en praktijklessen laten bestaan en zo ervaring opdoen in de praktijk en er altijd iemand beschikbaar is voor het opnemen van aangiftes.
  • De huidige bezetting van politie niet belasten met ook nog andere taken voor andere eenheden. Maak bijvoorbeeld gebruik van reservisten of particuliere beveiligingsbedrijven voor specifieke bewaking- en beveiligingstaken.

Op die manier blijft de huidige capaciteit van de politie voor het Westland beschikbaar voor inzet op kerntaken.

Onze vragen:

Betreft: Rondvraag voor de raadscommissie Bestuur van 10 oktober 2019 inzake memo van de burgemeester d.d. 03-10-2019 inzake personele bezetting politie. 

Maasdijk, 7 oktober 2019 

Vraag 1 

  1. In de memo wordt aangegeven dat de instroom van nieuwe studenten onvoldoende is om de uitstroom als gevolg van een vergrijzend korps te compenseren. De belangrijkste structurele maatregel is dat extra studenten worden aangenomen.  Hoe kunnen extra studenten worden aangenomen, als instroom van nieuwe studenten achterblijft? 
  2. De minister heeft voor de korte termijn extra geld beschikbaar gesteld. Waarbij wordt ingezet op uitbetaling van uren in plaats van vrije tijd. Deze maatregel heeft een risico in zich dat langdurige inzet op termijn kan leiden tot overbelasting en toename van ziekteverzuim. Bezetting blijft hiermee onder druk staan. Wat zijn de ontwikkelingen op de langere termijn en aan welke maatregelen wordt gedacht? 
  3. In hoeverre is het mogelijk om het onderwijsprogramma dusdanig aan te passen dat studenten kunnen worden ingezet bijvoorbeeld om praktijkervaring op te doen in het opnemen van aangiftes? Zodat zoals laatst bij een ingrijpend incident burgers meteen de volgende dag aangifte kunnen doen en niet 3 dagen later?
  4. Als het gaat om inzet voor bewaken en beveiligen waarom wordt hiervoor geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld reservisten? Zij worden ook opgeleid in beveiligen en bewaken of inzet van particuliere beveiligingsbedrijven? Dit kan worden bekostigd vanuit het extra landelijk beschikbaar gesteld budget. Met deze maatregel blijft de huidige capaciteit binnen de districten beschikbaar voor inzet op de ‘kerntaken’. 

Namens de fractie van CDA Westland 

Petra Scheffers-van der Lelij

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]