Actueel

HomeActueelAandacht voor Schuldhulpverlening in Westland

Aandacht voor Schuldhulpverlening in Westland

In juni 2017 stond een artikel in AD Westland dat het aantal mensen dat diep in de schulden zit en voor ondersteuning terechtkomt bij stichting Schuldhulpmaatje het afgelopen jaar met bijna 40% is toegenomen. Volgens een medewerker van Schuldhulpmaatje wordt een groot deel van de schulden veroorzaakt door huur- of zorgtoeslagen die onterecht worden toegekend en later moeten worden terugbetaald. Deze bedragen kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Naar aanleiding van dit artikel heeft CDA Westland vragen gesteld, die leidden tot de volgende informatie vanuit het college:

In Westland is het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverleningstraject in 2016 met 11% gedaald ten opzichte van 2015. Wel is er een stijging bij een aantal gelieerde financiële diensten zoals de thuisadministratie bij Vitis of de aanvragen bij stichting Schuldhulpmaatje. Niet alleen worden de schulden groter, de samenstelling van de schulden wordt ook steeds uitdagender en vereist veel vakmanschap van schuldhulpverleners. De gemeente is gebonden aan wettelijke regelgeving maar heeft wel mogelijkheden om mensen met complexe geldproblemen bij te staan.

Uitkering voor levensonderhoud

Wanneer mensen tijdelijk niet in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien biedt de gemeente inkomensondersteuning. Het recht op inkomensondersteuning is uitsluitend voorbehouden aan diegene die zonder dit vangnet binnen de sociale zekerheid geen bestaanszekerheid hebben.

Schuldhulpverlening

De consulenten van schuldhulpverlening proberen in een minnelijk traject een regeling te treffen met de schuldeisers. Budgetbeheer is daar een onderdeel van. Wanneer mensen in een schuldhulpverleningstraject zitten worden de huur en zorgpremie rechtstreeks overgemaakt naar de huurder en zorgverzekeraar. Op het moment dat het minnelijk traject is doorlopen, wordt er nazorg ingezet.

Beschermingsbewindvoering

Is in het leven geroepen voor mensen die niet in staat zijn om zelf hun financiën te regelen. De kosten worden vergoed vanuit bijzondere bijstand. Uitvoering vindt plaats door professionele bewindvoerders. Er is veel oog voor preventie. Naast Team Inkomen en de afdeling schuldhulpverlening zijn partners als Vitis Welzijn, het Sociaal Kernteam en Schuldhulpmaatje relevante partijen om te betrekken. Hierover zijn we voortdurend met elkaar in gesprek.

 

Wij danken het college voor de heldere beantwoording van onze vragen en zullen vragen om nadere informatie vanuit de afdelingen die betrokken zijn bij deze schuldenproblematiek. Zo lijkt het ons zinvol om te bezien hoe een dergelijke casus in de praktijk verloopt, welke tijdspanne gemoeid is bij bepaalde zaken en welk taalgebruik wordt gehanteerd. Tevens zijn wij benieuwd hoe de transformatie verloopt van externe naar interne bewindvoering binnen Gemeente Westland.

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]