Actueel

HomeActueelActuele rondvragen in de commissie ruimte

Actuele rondvragen in de commissie ruimte

Op ruimtelijk gebied zit Westland niet stil, de fractie van CDA Westland vindt dit een goede zaak. Op enkele actuele zaken gaat echter niet alles goed, of is er onduidelijkheid over bepaalde zaken. CDA Westland stelt daarom morgen tijdens de commissie ruimte vragen over de reconstructie van de N213, de Zandmotor en de Herbestrating in Maasdijk.

Reconstructie N213
Zondag 29 maart 2015, hebben wij evenals de andere fracties via mail een brandbrief ontvangen van bewoners aan de Dijkweg met opmerkingen over de gang van zaken rond de reconstructie van de N223 (zie bijlagen). Tot nu toe was onze informatie over dit project dat er ook voldoende rekening gehouden wordt met belangen van omwonenden; in ieder geval aan de Naaldwijkse kant waar al belangen waren afgewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Gezien het toenemende belang van de verbreding van de N213 voor Westland hecht de fractie van CDA Westland eraan dat langs deze provinciale weg ook het belang van alle aanwonenden steeds wordt meegenomen. Dit vooral vanwege de te verwachten toenemende verkeersdruk. Deze brandbrief doet echter anders vermoeden.

Uitzichtpunt Zandmotor

De fractie van CDA Westland heeft vernomen dat er vanuit de provincie Zuid Holland een bestuurlijke opdracht is uitgegeven om in gezamenlijkheid met Rijkswaterstaat en gemeente Westland een multifunctionele publieksvoorziening uit te werken bij de zandmotor. Gedacht wordt om iets te realiseren als een uitzichtpunt, een uitvalsbasis voor excursies, een plek voor exposure van de Zandmotor, een locatie voor het geven van voorlichting, een gebruikslocatie door de reddingbrigades, etc. De fractie van CDA Westland zou dit plan graag willen omarmen!

Herbestrating Maasdijk

Op 15 september 2014 is het volgende antwoord ontvangen op de feitelijke vraag over het herstraatprogramma in Maasdijk. Vraag: “Noodbestrating in Maasdijk. Ik denk dat er 25% van de straten in het dorp Maasdijk een noodbestrating ligt. Ligt er een plan wanneer dit opgeknapt gaat worden?” Antwoord: “Ja, op basis van het herstraatprogramma zijn de voorbereidingen voor het herstraten van het gebied momenteel in volle gang. Een deel van het herstraten wordt dit jaar nog uitgevoerd. In de eerste helft van 2015 wordt vervolgens het resterende deel integraal met groenwerkzaamheden opgepakt.”

Inmiddels zijn we aardig op weg in de eerste helft van 2015 en is één straat op het industrieterrein Maasambacht prachtig bestraat, een enorme verbetering. CDA Westland wordt door diverse inwoners aangesproken wanneer de overige straten in Maasdijk opnieuw bestraat gaan worden. De noodbestrating die er inmiddels enkele jaren ligt, wordt op diverse plaatsen slecht, zoals de Prinsenlaan, Kortenaerstraat en de Waldeck Pyrmontstraat.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vraag:

Kan er duidelijkheid gegeven worden aan de bewoners van Maasdijk via bijvoorbeeld het gemeentenieuws over de planning per straat van het herbestratingsplan van Maasdijk?

Comments

comments