AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 11)

Kiezen uit twee kwaden

Er zijn weleens momenten dat je als raadslid in tweestrijd staat, je moet kiezen maar de keuze is erg ingewikkeld. Zoals afgelopen week tijdens de Raadsvergadering. In deze vergadering werd er een motie (voorstel) behandeld inzake de verspreiding van reclamefolders.

U weet wel de folders van de plaatselijke middenstand die u wijzen op speciale aanbiedingen. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze folders ongelezen in de prullenmand verdwijnen. In de motie werd gevraagd de opt-in regeling in het Westland in te voeren. De opt-in regeling houdt in dat mensen, die ongeadresseerde post willen ontvangen, een ja/ja sticker op hun postbus moeten plakken. Met andere woorden, als er geen sticker op de postbus zit wordt er geen ongeadresseerde post (folders) bezorgt. Een hele sympathieke motie zou ik zeggen. Het voorkomt een heleboel ongelezen folders en afval. Milieuwinst dus, daar kunnen wij als CDA alleen maar achter staan.

Echter, een informatie rondje bij de BIZ (middenstand) leert dat deze folders van levensbelang zijn voor veel plaatselijke winkeliers. Na verspreiding van de folder kan de winkelier de dagen erna direct in zijn winkel merken dat er meer winkelpubliek in zijn winkel aanwezig is. Voor de plaatselijk winkelier zijn deze folders dus nog een belangrijk communicatiemiddel met zijn/haar klanten!

De keuze in de Raadsvergadering was na veel wikken en wegen toch snel gemaakt. Steun voor de middenstand was op dit moment belangrijker dan minder folders in de prullenmand. Op dit moment heeft de middenstand het erg lastig om stand te houden tegen oprukkende internetaankopen. Minder folders van de middenstand betekent dan ook al snel meer internetaankopen.

Als u dan bedenkt dat pakjes worden rondgebracht in vaak oude vervuilende auto’s, waardoor een deel van de bovengenoemde milieuwinst vervalt, wordt onze keuze duidelijker. Leegstand van winkels bestrijden en het dorp gezellig houden dat is een belangrijk statement voor het CDA.

Uit twee kwaden kiezen is niet altijd makkelijk, maar in dit geval, denk ik, dat dit goed gelukt is.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Op de koffie bij Petra en Conny

Deel uw mening over Maasdijkse en Westlandse zaken tijdens het koffiebezoek bij Petra Scheffers en Conny Huisman.

U bent van harte welkom deze ochtenden bij te wonen en uw vragen en mening te delen.

Zet de volgende data in je agenda voor in 2020

  • 7 maart- 9.30-11.30
  • 6 juni- 9.30-11.30
  • 5 sep- 9.30-11.30
  • 12 dec- 9.30-11.30

Adres: Prinsenhof, Houtmanplein

Wij hopen u daar te zien!

Petra en Conny,

Fractieleden CDA

Uitkomst Nieuwjaarsreceptie 2020

Zaterdag 11 januari was de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Westland in ‘De Binnenhof’ in Naaldwijk.

In de overwegingen werd stil gestaan bij de afgelopen moeilijke periode na het vertrek van wethouder Karin Zwinkels en de aankomende aanstelling van haar opvolger, Albert Abee.

Ook de financiële zorgen van de gemeente door m.n. de oplopende kosten in de zorgsector werd benoemd als uitdaging voor dit komende jaar.

Fractievoorzitter Jenny Vermeer benadrukte dat de glastuinbouwcluster bij CDA Westland kan blijven rekenen op volledige steun. De kaders, waarbij die verder versterkt kan worden gaan zo spoedig mogelijk uitgewerkt worden.

Samen met de bestuursvoorzitter riep zij de hele gemeenteraad op tot een constructieve samenwerking om met de beperkte financiële middelen de juiste keuzes te maken.

CDA Westland

GOM zorgt voor aanpassingen in het Westland

Op initiatief van CDA Westland is er afgelopen woensdagavond een raadsinformatie bijeenkomst geweest over GOM (Greenport Ontwikkelings Maatschappij). Dit betreft een compensatiefonds in de bollenstreek waarmee de herstructurering in dit gebied wordt vlotgetrokken. 

Cor van der Mark en Jenny Vermeer zijn eind vorig jaar bij GOM geweest en zijn van mening dat dit instrument met enige aanpassingen goed in Westland gebruikt kan worden. De aanwezige wethouders en raadsleden waren het daar mee eens.

Cor noemde het “kijken in een gereedschapskist van anderen” en dat werd/ is een ontdekkingsreis.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Cor van der Mark via zijn e-mailadres of telefonisch op 0651262929.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA Westland

Het goede voorbeeld.

De omgevallen bouwhekken rondom nieuwbouwlocatie Harmonie in Naaldwijk staan weer overeind. Dankzij onze raadsleden.

Onze laatste vraag van het jaar betrof een vraag over de vele raadsvragen. Is het stellen van al deze vragen nu echt wel nodig? Naar onze mening zijn veel van deze vragen prima op te lossen met een melding bij Meldpunt Leefomgeving of soms kan de burger zelf haar verantwoordelijkheid nemen.

Zelf gaven wij onlangs het goede voorbeeld bij de omgevallen hekken bij de Harmonie in Naaldwijk.

Nieuwjaarsreceptie 2020

Op zaterdagochtend 11 januari houden wij van 10.30 u tot 12.30 u onze nieuwjaarsreceptie in De Binnenhof in Naaldwijk waar we jou, u graag ontmoeten. Een aparte uitnodiging volgt nog.

Wat verwachten we van elkaar in 2020?

Oei, dat begint al weer in een vragende toon. Laten we niet doorgaan zoals we afgelopen jaar stopten. Een groot man zei het ooit eens “vraag niet wat jouw land voor je kan doen, maar wat kan jij voor je land doen?” Als je goed nadenkt over deze hele simpele zin kunnen je gedachten op de loop gaan. Maar dat is nu net niet de bedoeling. Je kunt je gaan focussen op je omgeving. Op haar of hem die naast je woont, staat of loopt. Of met wie je even oogcontact hebt. Ken ik jou? Moeten we elkaar niet leren kennen?

Dat is dan ook het mooie en tegelijk lastige als je raadslid bent. Je zou iedereen wel willen kennen en met iedereen even ‘iets’ hebben. Gaat never nooit niet. En dan moeten we ons ook realiseren dat we hier geen raadsleden voor nodig moeten hebben. Dit doen we gewoon zelf in ons dorp.

We noemden al eerder het VALTO initiatief om met ‘ouderen’ eens een keer een wedstrijd te gaan bekijken. Er komen dit jaar nog zoveel mooie momenten op ons af, waarbij we weer even ‘dorp’ kunnen zijn. Denk alvast maar even aan de ALS-swim. De Lier gaat weer op zijn kop-(pie onder).

Als de nieuwe huizen in Molensloot langzamerhand opgeleverd gaan worden zullen veel van onze huidige inwoners een nieuw plekje krijgen. Ook ‘nieuwkomers’ heten we heel erg welkom. We wijzen hen op de sportverenigingen, muziekverenigingen, bridgeclub, houtdraaigroep, kerken en op de gezellige kroegen we hebben.

Maar we wijzen hen ook op ons. Wij zijn Lierenaars, jullie nu ook. Weest welkom. De Westlandse zorgen en vragen komen ook op onze bordjes te liggen. Er is heel veel te doen. Eigenlijk barsten we als gemeente van het werk. Hou het grote tuinbouwcluster goed in stand. En dan praten we niet alleen over tomatentuinders, rozenkwekers maar ook over de grote veredelingsbedrijven zoals RijkZwaan, Axia, Syngenta en de techniek bedrijven. Priva, Brinkman, Boal. Kubo en de heel veel MKB-ers. Die jongens met die ladders op de bus!!!! Maar er is meer. Denk aan onderwijs, graag hoger onderwijs op het Horticenter. Graag een goede fatsoenlijke huisvesting voor alle broodnodige arbeidsmigranten. Met volle teugen gaan genieten van ons mooie strand. Hou het openbaar vervoer in optimale conditie. Zorg voor een levendige middenstand. Koop bij hen. En nog veel meer in ons Westland.

Alles wat hierboven staat heeft met ons, met elkaar te maken. Want één van de meest aansprekende typisch Westlandse eigenschappen staat al lang hoog, heel hoog, op de agenda. We zorgen voor elkaar en we kijken naar elkaar om. Tot snel een keer op de koffie.

Anja van der Eijk-Groeneveld en Cor van der Mark,

Raadsleden CDA Westland

Goede voornemens voor 2020

Allereerst de allerbeste wensen voor iedereen, een wens voor een nieuw jaar vol gezondheid, liefde en voorspoed.

Ook dit jaar wil ik weer graag een goed voornemen met u delen. De wekelijkse dag op de fiets naar het werk houd ik er graag in, het is afgelopen jaar gelukt om dit vol te houden en het was ten volle tevredenheid.

Geholpen door de Belastingdienst, die met de regeling van de leasefiets van de zaak, een e-bike wel heel aantrekkelijk maakt, verwacht ik dit jaar veel medefietsers! Meer op de fiets en minder in de auto is goed voor mens en milieu. Mijn nieuwe voornemen, dat ik onder uw aandacht wil brengen, heeft ook te maken met duurzaamheid. Waarbij geldt dat goedkoop duurkoop blijkt te zijn!

Op sociale media en internet komt u veel Chinese webwinkels tegen, waar tegen ongelofelijk lage prijzen artikelen worden aangeboden. Bezoekers van deze webwinkels worden verleid door de mooiste plaatjes en de prachtige voorstellingen. Velen gaan tot aankoop van artikelen over, waardoor er maandelijks containers vol goedkope artikelen van Azië naar Europa worden verscheept in vervuilende containerschepen.

Al deze artikelen worden vervolgens via koeriersbedrijven bij de mensen thuis afgeleverd. Eenmaal uitgepakt blijken de artikelen tegen te vallen, na kort gebruik zijn ze waardeloos geworden en goed voor de vuilnisbak. Vaak zijn de artikelen ook nog gemaakt van vervuilende niet gecontroleerde stoffen waardoor dit afval ook nog slecht blijkt te zijn voor het milieu. U begrijpt dat dit toch niet de bedoeling kan zijn!

Mijn oproep is dan ook: vermijd de goedkope websites en laat u niet in verleiding brengen door lage prijzen maar koop duurdere, duurzamere artikelen en liefst bij uw eigen middenstand. U bent op korte termijn duurder uit maar op de lange termijn houden we heel veel geld in onze portemonnee. Denk aan minder vervoer van “rommel” over wereld, langer gebruik van goede spullen waardoor er minder weggegooid en dus minder afval ontstaat. Genoeg redenen om ons gedrag aan te passen lijkt mij.

Ik wens u nogmaals een prachtig, gezond en duurzaam 2020 toe.    

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

2019: recordaantal gestelde raadsvragen, is dit wel nodig?

Er zijn talloze burgers die de weg naar de Westlandse politici inmiddels goed kennen. Via hen komen er talloze raadsvragen op tafel. Wij denken dat veel van deze vragen prima via het Meldpunt Leefomgeving afgehandeld kunnen worden om o.a. kosten te besparen. 2019 sloten wij dan ook af met deze slotvraag aan het college.

Geacht College,
Aan het einde van een kalenderjaar maken we vaak de balans op. Naar onze inschatting gaat 2019 onder meer de boeken in als het jaar waarin het record aan gestelde raadsvragen is gebroken. Tussen de honderden aan uw college gestelde vragen nemen wij een groot aantal namens “talloze burgers” voorgelegde onderwerpen waar, die zeer eenvoudig oplosbaar lijken met een melding via het “meldpunt leefomgeving”. Op straat, maar ook via de social media, roept dat in toenemende mate de reactie op of we als burgers niet wat vaker zaken zelf kunnen oplossen, in plaats van de gemeente erop aan te spreken. Of dat nu gaat om op straat gevallen appeltjes, de scheefliggende stoeptegel of zoals recent het rechtop zetten van een omgevallen bouwhek. De weg, die vanuit veel raadsleden samen met burgers succesvol wordt genomen, richting meldpunt is blijkbaar niet voor iedereen gesneden koek.

In een aantal gevallen wordt gesteld dat het meldpunt niet adequaat zou reageren. Het is moeilijk te oordelen over de zin van gestelde vragen. Met het risico dat deze vraag mogelijk als zinloos zal worden weggezet, neemt onze fractie toch de vrijheid u op de valreep de “slotvraag 2019” aan te reiken. Die overigens een gesloten karakter heeft en dus met een simpel “ja” of “nee” vlot en met beperkte kosten kan worden afgehandeld.

1. Is uw college bereid, zie het als goed voornemen voor 2020, zsm na te gaan wat ervoor nodig is om de “talloze burgers”, die nu bij herhaling aanzetten tot het indienen van raadsvragen, ertoe te bewegen zich te melden bij het meldpunt leefomgeving, dan wel in voorkomende gevallen nadrukkelijker te stimuleren zelf de handen uit de mouwen te steken en na te gaan of de klacht terecht is als wordt gesteld dat het meldpunt niet adequaat zou reageren?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Nieuwe wethouder CDA Westland!

Na een zorgvuldig proces kunnen we vandaag de nieuwe wethouder voor CDA Westland presenteren.

De fractie en het bestuur van CDA Westland dragen de heer Albert Abee voor als nieuwe wethouder van Gemeente Westland. Hij vult de vacature op die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Karin Zwinkels – de Jong.

De portefeuilleverdeling binnen het college blijft ongewijzigd waardoor de heer Abee verantwoordelijk zal zijn voor onder andere economische zaken, greenport, kennis & innovatie, kust & recreatie en arbeidsmigratie. Het dossier huisvesting arbeidsmigranten behoort daarmee tot zijn portefeuille.

Albert Abee is een ervaren bestuurder. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Lansingerland met onder andere glastuinbouw, greenport en duurzaamheid in zijn portefeuille en zal in zeer korte termijn worden beëdigd als wethouder in Westland. Wij wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Namens de fractie en bestuur,

Jenny Vermeer en Frits Zwinkels

Even voorstellen- Albert Abee

Mijn naam is Albert Abee en ben 64 jaar geleden in Rotterdam geboren.  Ik ben getrouwd met  Lucie en we hebben drie getrouwde kinderen en tien kleinkinderen.  Na het vervullen van mijn militaire dienstplicht ben ik in het middelbaar onderwijs werkzaam geweest in zowel Gorinchem als Dordrecht.  In 1993 werd ik voor het CDA wethouder in de gemeente Zwijndrecht. Van 1994 tot 2006 was ik tevens locoburgemeester en een periode waarnemend burgemeester. Vanaf 2006 werkte ik vanuit een eigen bedrijf voor diverse private en publieke opdrachtgevers.  Het zwaartepunt van mijn activiteiten lag op het terrein van bouw en ( gebieds) ontwikkeling, in veel gevallen op het snijvlak van overheid  en bedrijfsleven.

Ik heb m.n. het wethouderschap als bijzonder waardevol en inspirerend ervaren. Vooral  ook de maatschappelijke relevantie van het wethouderschap, het belang van mensen staat centraal, sprak mij aan. Dit was ook de belangrijkste reden voor mijn terugkeer in de politiek in 2014. In Lansingerland, een prachtige (glastuinbouw) gemeente met grote opgaven op tal van terreinen, werk/werkte ik met veel plezier. De vraag vanuit het CDA of ik beschikbaar was voor de gemeente Westland zag ik dan ook niet aan komen en ervaar ik als zeer eervol.

Ik hoop mijn ervaring, in zowel het publieke alsook private domein, in te kunnen zetten voor de gemeente Westland. Vanzelf moet ik mij nog flink inlezen in de verschillende dossiers en opgaven die tot concrete besluitvorming moet leiden. Goede samenwerking in het college, goede contacten met de raad en CDA-fractie zijn daarvoor belangrijk. Samen met de fractie hoop ik de CDA waarden en normen en programmapunten namens u in de praktijk te brengen en uit te voeren. Degelijkheid, betrouwbaarheid , aanspreekbaarheid en transparantie,  zijn daarbij voor mij belangrijke uitgangspunten.

Naast het werk moet er ook tijd zijn voor ontspanning. Ik lees en sport graag, hardlopen heeft daarbij mijn voorkeur.  Bij mooi weer maken mijn vrouw en ik ook tochten op de (race)fiets. Heerlijk om zo het hoofd “leeg” te kunnen maken en inspannend te ontspannen.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten.

Albert Abee

Uitnodiging- Nieuwjaarsreceptie

Beste leden en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen we u uit voor de nieuwjaarsreceptie van CDA Westland. Deze vindt plaats op;

zaterdagochtend 11 januari van 10.30 u tot 12.30 u in Partycentrum De Binnenhof, Van der Hoevenstraat 17 in Naaldwijk.

Daar ontmoeten we u graag om even terug te kijken op 2019 en de blik vooruit te werpen op het nieuwe jaar. Onder het genot van een drankje en een heerlijke kop soep kunt u het bestuur, de fractie en elkaar ontmoeten en uw kijk op de politieke en maatschappelijke agenda delen. U bent van harte welkom.