AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 2)

De Gulden Middenweg

Het duurt nog iets langer dan een maand en dan mogen we weer naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Eigenlijk best een belangrijk moment, want met uw stem bepaalt u toch een beetje de richting waarop Nederland geregeerd gaat worden.

Als we terugkijken naar de jaren die achter ons liggen is zeker niet alles goed gegaan. Er zijn fouten gemaakt, waardoor het kabinet op het laatst zich genoodzaakt achtte af te treden. Oppositie schreeuwt moord en brand en komt met alternatieven waardoor alles beter geregeld zou zijn. Maar zoals het gezegde is: De beste stuurlui staan aan wal.

Blijft over de vraag wat te stemmen volgende maand? Er is voldoende keuze uit een groot aantal partijen van diverse pluimage. Veel mensen laten zich bij hun keuze leiden door de sociale media zoals Facebook en Twitter. Echter daar zit een groot gevaar, de sociale media zo is ingericht dat slimme software u een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Beter is uw gezond verstand te gebruiken bij uw keuze. Bewandel de gulden middenweg, kies niet voor uitersten maar kies voor een harmonische oplossing en dat zijn de partijen die meer in het midden actief zijn. Uiterst linkse en rechtse partijen beloven van alles maar zorgen voor diepe verdeeldheid en polarisatie in de samenleving waar groepen van de bevolking worden uitgesloten. Dit is juist niet de bedoeling van de samenleving, want is juist niet de kracht van onze samenleving dat iedereen een plaats heeft en iedereen meedoet?

Dus als u volgende maand uw stem uitbrengt op het stembureau, per post of per volmacht, kijk naar de toekomst, ga voor ons mooie Nederland en laat u niet verleiden door alleen mooie beloftes. We zullen elkaar heel hard nodig hebben in -en na Coronatijd!

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

POLIERTIEK

Dit column is op 20-01-2021 gepubliceerd in de Lierenaar.

REDDEN WE HET NOG??

We zien de winkels, die essentiële spullen verkopen, draaien als een tierelier met rijen voor de deur. De grote supermarkten melden allemaal plussen, maar we zien ook veel dichte deuren en donkere etalages. Wat gebeurt er allemaal achter die deuren? Wij hoeven het niet te weten, maar we kunnen wel meeleven. Bestellen via de lokale webshops, laat dat haar nog maar even groeien, een piekspeldje extra en je ziet er weer hebbelijk uit. Maar we moeten elkaar ook wijzen op alle mogelijkheden die er nu zijn voor wat betreft steun. En dat is niet alleen voor de winkeliers, ook voor zzp-ers (de harde werkers in de bouw/elektra/loodgieters/pedicures en nog veel meer). Jongens en meiden, denken jullie dat je door het ijs gaat zakken? Neem actie en bel de gemeente! Zij heeft er een loket voor. Of anders bel ons, dan gaan we samen op pad. Op deze manier proberen we elkaar perspectief te bieden. We laten elkaar niet los.

NOODZAKELIJK WERK

In het dorp gebeuren ook allerlei zaken. Men is begonnen met de nodige werkzaamheden aan de begraafplaats. Plannen zien er mooi uit, maar het is wel een hele klus. Fijn als er ook in de toekomst voldoende plek is om in het eigen dorp een rustplaats te mogen vinden. We hebben, als CDA, onder grote druk van provincie mee moeten stemmen met de verhoging van de kosten voor begraven. Met veel pijn in het hart. Heel jammer dat we door de provincie gedreven zo hard over moeten komen. Hier zijn we nog niet over uitgepraat. Hadden we creatiever moeten zijn voor wat betreft de verdeling van de kosten?

CENTRUM VAN HET DORP

Waar we ook nog niet over uitgepraat gaan raken, zijn de plannen die de gemeente heeft over de Margrietstraat. Het straatje tussen de Jumbo en bakker van Delft. De plannen die er nu liggen geven veel reden tot vragen en opmerkingen. De winkeliers die er het meest mee te maken hebben zijn alert.

Er gebeurt zoveel om ons heen, dat we maar besloten hebben deze week twee columns te maken. Den column van Anja staat ook op de website. Iedereen kan ons altijd bellen of op straat even aanschieten. Ook om 1,5 meter moet dat lukken.

Cor van der Mark,

Raadslid voor CDA Westland

Niemand weet alles

Dit column is op 20-01-2021 gepubliceerd in de Lierenaar.

Neem ik het Corona vaccin wel of niet? Is het Corona vaccin wel veilig? Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te vaccineren?

Het Corona vaccin is in Nederland, het begin van hoop, het begin van terug naar normaal, licht aan het eind van de corona tunnel. Zou het weer helemaal worden als ‘voor’ Corona? Veel mensen zullen zich deze dagen dit soort vragen stellen aan elkaar, aan zichzelf en misschien wel aan de huisarts.

Hoe fijn zou het zijn als je weer je verjaardag kunt vieren met de mensen om je heen die je dierbaar zijn? Hoe fijn zou het zijn als je weer spontaan koffie kan gaan drinken bij je vriendin, omdat ze deze aandacht zo nodig heeft.

Een aantal jaar geleden gingen wij met ons gezin naar een ver land op vakantie. Het was zomer 2017, in voorbereiding op deze reis, een soort van Once in een Lifetime reis gingen we met het gehele gezin naar de GGD. Daar lieten wij ons vaccineren, Hepatitis A, B, DTP, is alles eigenlijk bekend rondom die vaccinaties, weet iemand daar alles van? Wij namen die vaccinaties gewoon en hebben er sinds die tijd een paspoort bij, ons vaccinatiepaspoort. Dacht ik er toen minder over na, stond ik er minder bij stil? Ik denk het wel, het hoorde bij de reis, het advies volgden wij op. Met uiteindelijk een reis om nooit te vergeten en een veilige thuiskomst.

En nu, januari 2021, is het Corona vaccin het gesprek aan de keukentafel. “Is dit wel goed voor mij, voor mijn kinderen, voor mijn ouders? Is er iemand die mij alles kan vertellen?”

Ik heb wel 1 basis en dat is vertrouwen in de medische wetenschap, de basis van mijn opleiding, de basis van een omgeving waar ik elke dag mag werken in een omgeving met kwetsbare patiënten. Met het vaccin kunnen we niet alleen de zorg in de lucht houden, maar ook de economie weer in beweging zetten. Onze jeugd en jongeren de sociale ruimte bieden die ze voor hun ontwikkeling nodig hebben en onze dierbaren dichtbij halen.

Niemand weet alles, maar ik ervaar een stukje geluk, ik woon in Nederland met zorg van topkwaliteit en een overheid die haar best doet. Krijg ik ook straks een stempel erbij in mijn paspoort, weet iemand dat?

Anja van der Eijk-Groeneveld,

Raadslid voor CDA Westland

Kan gemeente ondernemers in nood steunen?

Staat de gemeente in de startblokken om ondernemers te steunen die door Corona in financiële problemen komen? De kans is groot dat ondernemers het steeds zwaarder krijgen. Ook zij hebben recht op schuldhulpverlening. Wij vragen ons af of dit al voldoende geregeld is en of ondernemers überhaupt weten dat zij hier recht op hebben. Daarom stellen we vragen:

Datum: 13 januari 2021

Geacht college

Uit een inventarisatie van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat veel gemeenten de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde hebben. Bij maar liefst twee derde van de 150 onderzochte gemeenten is de hulpverlening onduidelijk of niet aanwezig. Hierdoor vallen de ondernemers buiten de boot.

Dit leverde een schokkend beeld op, wat ons nog niet bij Westland voor ogen staat. Echter een en ander kon wel eens heel dichtbij zijn.

Wij weten dat de gemeente deze zaken uitbesteed heeft aan een extern bureau. Wat gespecialiseerd is in dit soort gevallen.

In de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is vastgelegd dat zelfstandige ondernemers recht hebben op deze schuldhulp. De Pointer uitzending maakte duidelijk dat niet alles lukt.

De verwachting is dat vanwege de coronapandemie het aantal ondernemers met schulden sterk zal toenemen. Wij weten dat ook van de kant van de VNG veel aandacht gevraagd wordt bij de gemeentes.

Daarom de volgende vragen;

· Is onze externe partner voldoende op de hoogte van de Westlandse specifieke problematiek ( wij denken aan de vele kleine bedrijven, zzp-ers)

· Zijn we voldoende voorbereid op de mogelijke aanvragen die op ons afkomen?

· Hebben we een voorlichtingscampagne in de maak? Kunnen de BIZ-en daarbij ondersteunen?

Graag Uw reactie binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van CDA Westland

Cor van der Mark
Pieter Immerzeel

Angst voor het onbekende

We hebben 2020 achter ons gelaten, een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan als wereldomvattend rampjaar. Begin 2020 waren we nog zo positief gestemd. De economie stond er goed voor, de werkeloosheid was sterk dalend, de arbeidsmarkt zelfs overspannen.

Het huishoudboekje van de overheid was op orde, met begrotingsoverschotten werden de schulden uit het verleden afgelost. En toen verschenen de eerste verontrustende beelden vanuit China, een miljoenenstad als Wuhan werd letterlijk van de buitenwereld afgesloten vanwege een onbekend, maar besmettelijk virus. Het bleek al te laat, het virus was al op reis gegaan en zijn opmars leek onbeheersbaar. Net als overal op de wereld werd ook onze regering voor de uitdaging gesteld beleid te maken zonder concrete kennis over een ziekte waarvoor geen medicijn voor handen was. Bovendien was er een groot gebrek aan beschermende middelen vanwege de grote omvang van de verspreiding.

De angst voor het onbekende leidde tot een grote mate van saamhorigheid in de samenleving, waarbij iedereen de noodzaak van strenge regels in zag. Bovendien werd de paniek in de economische zin weggenomen door de financiële steunmaatregelen van de overheid. Gelukkig bleek dat ook onze gezondheidszorg sterk was en snel in kon spelen op een nieuwe realiteit. De onderlinge samenwerking van ziekenhuizen was indrukwekkend en met een enorme inzet van het zorgpersoneel werd de eerste golf opgevangen.

Naar de zomer toe kwam weer een beetje positief gevoel terug, maar barstte ook de kritiek met terugwerkende kracht los. Waar we tijdens een voetbaltoernooi 17 miljoen bondscoaches hebben, leek het alsof we ook ineens 17 miljoen virologen hadden. En die kregen ook nog eens een breed podium. En natuurlijk hadden zaken achteraf beter of anders gekund, heeft onze bestuurscultuur en overlegstructuren zijn nadelen. Maar de wijze waarop beleidsmakers en maatregelen weggezet worden is vaak schrijnend. Het blijft mij verbazen hoe mensen het virus kunnen bagatelliseren en niet willen inzien dat je zonder ingrijpen voor onmogelijke keuzes wordt gesteld.

Gezondheidszorg is niet iets wat je zo maar even op kan schalen. Wat dat betreft vind ik het zo jammer dat we die saamhorigheid van het voorjaar niet hebben kunnen vasthouden, want dat had wel zijn effect. Die saamhorigheid zullen we nog hard nodig hebben gezien de huidige situatie met wederom overbelaste ziekenhuizen. Maar ook voor de wederopbouw zullen we een grote mate van solidariteit moeten tonen.

De financiële gevolgen van deze crisis zijn groot en er zullen bedrijven zijn die het uiteindelijk niet gaan redden. Maar ook bij de gevolgen die we nog niet duidelijk in beeld hebben en nog vragen oproepen. De lange termijn gevolgen voor Covid-patiënten bijvoorbeeld. En ook de psychische gevolgen van de ziekte en ook van de eenzaamheid en onderlinge spanningen die mensen hebben moeten ervaren. Kortom, er liggen nog zoveel uitdagingen voor ons die we met elkaar moeten oplossen. Daar is geen plaats voor egoïsme en negatief sentiment, want dat leidt nergens toe. We hopen allemaal dat het vaccinatieprogramma dit voorjaar snel resultaat gaat geven, zodat we letterlijk aan het herstel kunnen beginnen, positief de schouders eronder zetten. Want we hebben zo’n mooi land, met zoveel mogelijkheden om hier sterk weer uit te komen.

Dat zal ook de positieve inzet worden van de campagne van de Tweede Kamer verkiezingen. De afgelopen periode hebben we als partij ons uit kunnen spreken over het conceptverkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Volgende week tijdens het verkiezingscongres worden die na een paar turbulente weken definitief vastgesteld. We mogen ons gelukkig prijzen dat Wopke Hoekstra de verantwoordelijkheid heeft gevoeld om op te staan. De peilingen geven aan dat hij op een grote mate van waardering kan rekenen en een positieve impuls heeft gegeven aan de partij. Samen met een mooi verkiezingsprogramma moeten we 17 maart een fors deel van de kiezers voor ons kunnen winnen. Want ik blijf ervan overtuigt dat mensen juist nu behoefte hebben aan de solidariteit en de maatschappelijke samenhang, die wij als CDA omarmen en willen versterken. Aan normen en waarden als basis van daadwerkelijk samenleven, het fatsoen weer terug naar elkaar toe. En aan gerechtigheid, waar als mensen zich niet houden aan de afgesproken regels dat niet geaccepteerd wordt.

De wijze waarop de campagne moet gaan plaatvinden in deze bijzondere tijd is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zal dat grotendeels digitaal gaan, zoals wij elkaar nu vandaag ook ontmoeten. Dat kan ook positief zijn, omdat kandidaten zich gemakkelijker kunnen presenteren. Ook wij zullen diverse contactmomenten gaan organiseren. Samen gaan we voor een mooi resultaat op 17 maart en daarna hopelijk samenwerken in een nieuw kabinet aan een sterk herstel en wederopbouw van ons land. Dat is mijn ideaalbeeld in aanloop naar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarmee we dit jaar mee aan de slag gaan.

Ik hoop oprecht dat u allen het moeilijke jaar 2020 op een goede manier achter u kunt laten en met een positief gevoel 2021 in gaat. Dat er snel een moment komt dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten en nog mooier elkaar ook gewoon aan kunnen raken. Een handdruk, schouderklopje of zelfs een knuffel kunnen geven is toch onze wijze om respect, waardering en affectie te tonen. Ik verlang ernaar terug en ga ervan uit dat we dat in de loop van het jaar weer kunnen. Ik wens u namens het bestuur een voorspoedig en gezond 2021 toe!

Frits Zwinkels,

Voorzitter CDA Westland

Prosument

Allereerst wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2021 toe.

Deze wens heeft afgelopen week heel wat keertjes geklonken. Het zijn prachtige woorden met inhoud. Een Chinese keizer gaf er in het verleden invulling aan door naast zijn artsen, die hem probeerde beter te maken als hij ziek was, een arts aan te stellen die de exclusieve taak kreeg om de keizer gezond te houden. Preventieve zorg dus! Ik denk dat we heel wat kunnen leren van de les van deze keizer. Proberen gezond te blijven is een mooi voornemen voor 2021. Maar hoe ga je dit bereiken in corona tijd? Zorg voor voldoende beweging, regelmatig wandelen of fietsen. Voldoende slapen en vooral gezond eten zijn belangrijke pijlers om tot dit doel te komen.

Heel blij werd ik van een nieuw initiatief waar producenten en consumenten samenwerken op het gebied van voedselproductie. De consument wordt een stukje verantwoordelijk voor de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd en producenten krijgen een eerlijke vergoeding voor een duurzame wijze van de voedselproductie. Consument wordt prosument, een samenstelling van producent en consument! Boeren kunnen de massaproductie loslaten en werken aan biodiversiteit. Duurzaam omgaan met de aarde waar minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Goed voedsel om ons langer gezond te houden, te mooi om waar te zijn. De boer wordt de dokter van de toekomst, en voedsel de medicatie! Hoewel er nog een lange weg te gaan is, lijkt het mij een mooi vooruitzicht om het nieuwe jaar 2021 te starten.

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Sneller beschikking over internet!

Gisteren kwam het bericht dat het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Westland voorlopig niet wordt aangelegd omdat de aanbieder zich terugtrekt. CDA Westland vindt het heel belangrijk dat ook de burgers in het buitengebied beschikking krijgen over snel internet. Het digitale verkeer wordt alleen nog maar belangrijker, ook na Corona!

Naar aanleiding van de brief van 16 december 2020 van wethouder Snijders inzake het glasvezelnetwerk in het buitengebied hebben wij begrepen dat de aanbieder Delta Fiber (voorheen Glasvezel Buitenaf) (hierna Delta) zich terugtrekt uit het samenwerkingsverband met gemeente Westland. CDA Westland vindt de aanleg van glasvezel in het buitengebied heel belangrijk zeker en omdat de burgers daar niet kunnen achterblijven en futureproof gemaakt dienen te worden door snel internet.

Daarom de volgende vragen:

  • Kan Delta Fiber zich vrijblijvend terugtrekken? Zijn er ontbindende voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst?
  • Delta noemt bedrijfseconomische overwegingen, zijn de belangen van onze burgers wel meegewogen in hun beslissing?
  • Is complexiteit bij aanleg al niet eerder bekend door onderzoek voordat een samenwerkingsverband met de gemeente werd afgesloten?
  • Voor de verbetering van het oude Coax netwerk gaat er geen schep de grond in en is complexiteit zoals dijken, smalle bermen, sloten geen probleem?
  • Burgers wachten al meer dan een jaar op glasvezel en nu trekt Delta trekt zich terug. Gaat de Gemeente actief op zoek naar een andere aanbieder?

Namens de fractie van CDA Westland,

Pieter Immerzeel & Petra Scheffers

Jaarwisseling 2020-2021 – Laat de klokken luiden

Dit jaar in plaats van stilte en boem boem BIM BAM. Dit idee brengt Cor van der Mark aan namens de fractie van CDA Westland. Natuurlijk geen jaarwisseling zoals normaal, maar wellicht een second best.

Datum: 16 december 2020

Geacht college, ‘Luid de kerkklokken met jaarwisseling’

‘Luid het nieuwe jaar in door de kerkklokken in Bodegraven-Reeuwijk te laten luiden.’

Deze oproep vanuit Bodegraven is zo langzamerhand steeds breder aan het worden. Wij hopen dat de burgemeester de kerkgenootschappen in Westland wil benaderen om met de jaarwisseling de klokken te luiden. ,,Het luiden van de klokken zien we als een teken van hoop, eenheid en saamhorigheid voor álle inwoners van de gemeente.”

Nadrukkelijk is het luiden van de klokken niet alleen bedoeld voor gelovigen. ,,Daarom vragen we op deze manier aan de burgemeester het initiatief hiervoor te nemen.”

,,Deze jaarwisseling wordt stil en met grote afstand. Om het niet in sombere stilte te laten beginnen, is er iets creatiefs bedacht, dat kan binnen de geldende coronamaatregelen, dat is het luiden van de klokken. Bovendien hebben we prachtige kerkgebouwen in onze dorpen en is het geluid van de kerkklokken in vele delen te horen. Het is maar iets kleins, maar het is tenminste iets.”

Graag horen wij van U wat er zou kunnen.

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Omgevingsvisie voor Westland is door gemeenteraad vastgesteld

In de raadsvergadering van 8 december heeft de gemeenteraad haar visie op de toekomst van de gemeente Westland vastgesteld. Die toekomstvisie moest opnieuw opgesteld worden in het kader van de nieuwe omgevingswet welke nu op 1 januari 2021. Met die omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Iedereen, zowel individueel, als bedrijf, als in groepsverband of vereniging, als de gezamenlijke politiek, heeft mee kunnen doen en denken hoe men erover denkt hoe de toekomst er voor Westland uit moet gaan zien en wat daarbij de richtvisie is om die te gaan bereiken.

Dat betekent dus ook dat er dan in de visie een compromis gevonden moest worden in alle belangen die via participatie zijn ingebracht. Jammer dat, als die specifieke inbreng van participatie niet het gewenste resultaat heeft gehad, dit soms dan wordt opgevat als dat de gemeente niet naar participatie luistert. Wij zijn van mening dat deze visie een mooi compromis is geworden van alle belangen!

Wij stellen tevreden vast dat de Greenport, zowel het glascluster zelf als alles wat daaraan gerelateerd is, voor Westland belangrijk is en moet blijven. Dat zeggen wij niet omdat dit alleen voor Westland goed is, maar ook omdat Greenport Westland een veel groter regionaal en landsbelang dient die niet verloren mag gaan. Daarom is het ook goed vast te stellen dat wij m.b.t. woningbouw ook niet verder kunnen gaan dan het “alternatief Midden”, ofwel wij accommoderen de autonome groei van onze inwoners en maken een kwaliteitssprong voor wat betreft de mismatch in woningen en de groen/blauwe inrichting. Dit laatste ook om Westland voor onze bewoners aantrekkelijker te maken, en natuurlijk ook om als Westland stappen te kunnen zetten in de opgaven voor klimaat- en milieuverbetering.

Wij moeten tenslotte ergens mee beginnen, ook al weten wij dat er nieuwe grote ontwikkelingen aan zitten te komen. Zoals hoogst waarschijnlijk ook bij en in  het Flora Holland gebied. Het is daarom ook goed dat er nu al vastgesteld is  dat er eind volgend jaar al geëvalueerd zal worden waarna desgewenst of noodzakelijk de nieuwste ontwikkelingen verwerkt zullen worden in dit levend document waarna begin 2022 weer een nieuwe versie aanwezig zal zijn. Voor nu is deze omgevingsvisie in ieder geval een goede toekomstbeschrijving zoals die nu met de huidige gegevens ingevuld kan worden.

Wij constateren in het algemene recreatiedeel van de visie dat er terecht wordt opgemerkt dat er in Westland ook nog ruimte moet zijn voor een grootschaliger camping. Als CDA denken wij daarbij in de eerste plaats aan een kustcamping in Monster, zijnde ook een kustdorp met dus mogelijkheden voor recreatie aan de kust zonder dat dit de kust of duingebied hoeft aan te tasten. Die wens ligt ook in lijn met eerdere uitspraken van de gemeenteraad dat er een vervanging voor camping Molenslag moet komen. 

Wij hopen dat u in de tijd voorafgaand aan de evaluatie eind volgend jaar hier al dan niet aftastend meer concreet over kunt worden.

Fractieleden,

CDA Westland

Cultuurhistorische druivenmuur wordt eindelijk toch opgeknapt!

In de raadsvergadering van 8 december heeft de gemeenteraad van Westland besloten dat voor 250.000 euro de volledig verwaarloosde druivenmuur aan de Poeldijkseweg in Wateringen/Kwintsheul opgeknapt gaat worden.

In 2003 werd geconcludeerd dat deze cultuurhistorische muur voor Wateringen en Westland bewaard moet blijven als overblijfsel van de start van de streek Westland als belangrijk glastuinbouwgebied. Dit ook al omdat deze muur aan de toegangspoort van Westland ligt en daarmee nog meer waarde heeft dan alleen als rijksmonument.

Jammer alleen dat niet gelijk al in 2004 deze renovatie uitgevoerd is. Toen voor 70.000 euro, nu voor 250.00 euro. De besparing die wij in de beginjaren van Westland dachten te bereiken door de renovatie maar te blijven uitstellen om daarmee een toentertijd noodzakelijke bezuinigingspost te kunnen opvoeren is dus nu totaal verloren gegaan en resulteert nu dus zelfs in een extra bedrag van 180.000 euro. Jammer en ook een waarschuwing dat noodzakelijke renovaties niet te lang uitgesteld kunnen worden! Een andere redenering is dat wij nu 750.000 euro besparen op een eerder voorstel voor herstel van de muur voor 1 miljoen euro…. Het is maar hoe je dit goede voorstel wilt bekijken!

Alhoewel bij de bouw van de muur dat zeker niet de opzet zal zijn geweest in een tijd van paard met wagen en trekschuiten, deze muur vervult nu wel degelijk een belangrijke rol in de geluidwering en het wegnemen van het zicht op het vele langsrijdende verkeer. Tussen 3 en 5 uur in de middag staan meestal al lange files richting Wippolderlaan met veel vrachtverkeer tot soms ver na deze muur richting Poeldijk. En dat geeft veel (te veel) verkeersgeluid!  Het is dan ook een gegeven dat bij totale afbraak van de muur er een vervangende geluidwerende voorziening  moet komen die ook veel geld zal kosten. Goed overigens dat dit belang van geluidwering nu toch (eindelijk) ook onderkend wordt en helaas nog te weinig bij het opstellen van het bestemmingsplan van de naastliggende woonwijk.

Het CDA heeft dan ook de vraag gesteld of die muur toch nog te verlengen valt bij de werkzaamheden van de renovatie? En zo ja, dan is het aanvullende idee tijdens het debat van de PvdA ook een goede om daarvoor bewaarde stenen van een afgebroken oude druivenmuur in Monster te gebruiken. Vooralsnog werd hierop door de wethouder negatief geantwoord.

CDA Westland heeft een duidelijk voorkeur geven aan het behoud van een cultuurhistorische druivenmuur boven een nieuwe geluidwerende voorziening op dezelfde plaats als vervanging van de geluidwerende functie van de bestaande muur.

Jan van Rossum ,

Fractieraadslid CDA Westland