AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 21)

Geen strandhuisjes in het Westland!

CDA Westland wilt net als de bewoners van Ter Heijde geen strandhuisjes.

Lang heeft het erop geleken dat ook in het Westland strandhuisjes ter behoeve van het toerisme geplaatst zouden worden. De discussie ging tot 2 jaar geleden vooral over de vraag, wie die strandhuisjes mocht gaan plaatsen. Pas toen minister Schultz bekend maakte iets meer bebouwing langs de kust toe te gaan staan is er een algemene verontwaardiging in Nederland hierover ontstaan.

Op bezoek bij onze buren; The Port of Rotterdam

Niet alleen om te gluren, maar vooral om elkaar beter te leren kennen en te weten wat er bij ieder speelt.

Een afvaardiging van de gemeenteraad was afgelopen vrijdag 19 oktober op bezoek bij het Havenbedrijf van Rotterdam; The Port of Rotterdam. Een buitengewoon gastvrije ontvangst en een mooie presentatie over wie onze buren zijn, wat ze doen en wat er allemaal gebeurt.

Evenwicht zoeken

Evenwicht zal gevonden moeten worden in alle opgaves. Iedereen moet zijn eigen plek kunnen hebben om zich buitenshuis te vermaken!

Woningbouw

Als wij iedereen die daar behoefte aan heeft van een woning in de eigen omgeving willen voorzien, dan moeten nog heel veel huizen gebouwd worden in Nederland (85.000 per jaar), Zuid – Holland (150.000 tot 2030) en in het Westland.

PoLIERtiek

Ik ben groot en zij zijn klein. Ik heb het niet over dat halve Calimero-ei, maar over paarden. Zij zijn groot en mogen dus hun poep overal laten vallen. De laatste tijd ook midden op de fietspaden. Is dat omdat zij groot zijn en die arme hondjes klein?

Ooievaarspaal in Kwintsheul

De fractie van het CDA heeft enige tijd geleden aan wethouder Snijders gevraagd of er een ooievaarspaal geplaatst kon worden in het mooie, kleine stukje natuur tussen de Lange Watering en de Van Luyklaan in Kwintsheul. De wethouder gaf een negatief antwoord, voornamelijk omdat het gebied binnen  de 13 km beschermingszone voor vogelaanvaringen van Rotterdam The Hague airport zou liggen.

Wie gaan er wonen in de nieuwe appartementen aan de Korte Kruisweg in Maasdijk

Er is onrust bij omwonenden aan de Korte Kruisweg. Dit jaar is er gestart met de bouw van de appartementen en tot op de dag van vandaag is er nog steeds onduidelijk wie deze appartementen gaat bewonen. Dit zorgt voor veel onrust bij veel ‘Maasdijkers’ en onze raadsleden Petra Scheffers en Conny Huisman (beiden woonachtig in Maasdijk) vinden het tijd dat er duidelijkheid komt. Daarom stellen zij bijgaande vragen aan het college.

Help ouderen met het aanvragen van toeslagen!

Wij willen dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of is de aanvraag te lastig. Dat moet anders, als het aan het ons ligt. 

Jongeren in de politiek. Wij zijn fan!

Donderdag 4 oktober j.l. was ons jongste raadslid Janice de Jong aanwezig bij WOS Media om de jongerenraad te promoten. Jongeren tussen de 14-18 jaar kunnen zich nu op geven om als één van de 21 plaats te nemen in de jongerenraad. Zij kunnen dan mee besluiten over de toekomst van Westland bijvoorbeeld over sport, cultuur en feestweken. 

Waar blijft de voetbalkooi in Wateringen?

Als sinds 2009 maken wij ons hard voor een volwaardige voetbalvoorziening in de wijk Vliettuinen in Wateringen. Er werd een motie aangenomen om in de wijk Vliettuinen bij de bouw van Juliahof een volwaardige “Cruijffcourt achtige” voetbalvoorziening aan te leggen voor alle jeugdgroepen. Anno 2018 is deze voorziening nog steeds niet naar onze tevredenheid aangelegd en zijn er zelfs, buiten de raad om, bestemmingen gewijzigd door middel van een participatieproces. Wij zetten ons nog steeds in voor een goede voetbalruimte Daar schriftelijke vragen aan het college niet geholpen hebben wordt er nu (samen met in ieder geval CU-SGP, LPF, D66, PVDA, VVD en GroenLinks) een motie ingediend om toch die echte voetbalvoorziening voor alle jeugdgroepen in de wijk Vliettuinen voor elkaar te krijgen. Al dan niet, maar wel met voorkeur, door renovatie van de basketbalkooi.  Meer uitleg en een weergave van de gebeurtenissen leest u hier.

Gelijke kansen in het onderwijs voor alle Westlandse kinderen

Door wijzigingen in het landelijke onderwijsbeleid krijgt Westland waarschijnlijk meer te besteden om onderwijsachterstanden bij kinderen (2,5 t/m 12 jaar) aan te pakken. Wij krijgen signalen dat er met toenemende mate kinderen met een onderwijsachterstand aanwezig zijn op de Westlandse basisscholen. Samen met GroenLinks hebben wij daarom vragen gesteld zodat er aandacht is voor een goede brede aanpak om kinderen met onderwijsachterstanden goed en kansrijk onderwijs te bieden.