AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 23)

Parkeerproblematiek bij Sportpark de Zweth en de Veilingweg

Al eerder stelden wij vragen over de parkeerproblematiek bij Sportpark de Zweth en de Veilingweg.
Op 11 januari j.l. ontvingen wij hier antwoord over. In de tussentijd hebben wij nog geen update ontvangen over een mogelijke oplossing en daarom brengen Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark én Peter Voskamp (LPF Westland) dit onderwerp opnieuw onder de aandacht bij het college. 

Ooievaarspaal in Kwintsheul

Bij veel mensen in Kwintsheul is er een al lang gekoesterde wens om in het nieuwe natuurgebied van de Westlandse Zoom tussen de Van Luyklaan en Lange Watering één of meer ooievaarspalen neer te zetten.

College in actie na vragen CDA Westland

Naar aanleiding van de vragen die het CDA op 13 augustus j.l. heeft gesteld over de BTW-sportvrijstelling, is het College aan de slag gegaan met het informeren van de sportverenigingen in het Westland.

De eerste 150 dagen in de Westlandse politiek van Pieter Immerzeel

Mijn eerste 150 dagen Westlandse Politiek

Als ik de kranten en de pers mag geloven is het kommer en kwel in de politiek, in diverse columns van journalisten en oppositiepartijen worden Westlandse politici op de korrel genomen en weggezet als onbetrouwbaar en achterbaks.

Kwetsbare Westlanders op de arbeidsmarkt

CDA Westland staat voor behoud van menselijke maat en zoveel mogelijk zelfstandigheid, indien dit mogelijk is voor een Westlander.
Ook in het Westland werken mensen met een beperking en worden met behulp van de participatiewet aan het werk gehouden of aan werk geholpen.

Op 5 september jl. kwam in de media dat sinds de invoering van de participatie wet, de kans op werk voor mensen op een sociale werkplek is afgenomen. Het zou voor werkgevers juist makkelijker moeten zijn om mensen met een lichamelijke of verstandelijke of psychische aandoening aan te nemen in een bedrijf. De ondersteuning die daarbij van toepassing is valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Weten de sportorganisaties wel dat de btw-regels worden aangepast?

Onlangs heeft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie ertoe geleid dat de btw-vrijstelling voor de sport fors wordt uitgebreid per 1-1-2019.  Dit lijkt gunstig, maar per saldo is het veel voordeliger voor gemeenten en exploitanten om btw te betalen, aangezien dat ook recht op aftrek van de omzetbelasting geeft. Voor veel (amateur)sportorganisaties is de komst van deze aanpassing nog onbekend. Rondvraag in de regio laat zien dat dit voor sportorganisaties al snel €10.000 euro kost/minder opbrengt. Doordat de overheid deze maatregel ook niet gewild heeft, is naar alternatieven gezocht om verenigingen en lokale overheden te compenseren. 

PoLIERtiek augustus 2018 – terugblik zomervakantie

Cor en Anja zitten voor u klaar

We hebben de laatste paar weken een paar keer flink in onze ogen gewreven in De Lier. Wie verzint nou de onmogelijke situatie voor fietsers op de Sportlaan, vooral komend vanaf de brug? Met een mountainbike wel te doen waarschijnlijk. Maar zo’n fiets is niet handig als je even boodschappen wilt gaan doen of met je kinderzitje voorop. Leo heeft er al vragen over gesteld, wij ook en veel burgers schoten ons aan. Even kijken of men het NA de Bradelier week weer aangepast heeft.

Het laatste deel van de Sportlaan is nu onder handen genomen. Het eerste deel ( bijna klaar) ziet er al geweldig uit.

Hoe vonden jullie de Bradelier? Hoe vonden jullie de prikkelarme uren op de kermis? Het was anders, vonden we het beter? Dit zijn vragen die het Oranje comité zeker zal willen stellen. Wij zijn, als politiek, ook wel benieuwd naar de reacties.

Het lijkt ons beter om in deze poLIERtiek maar even niet in te gaan op de perikelen die we met zijn allen gemaakt hebben in de Westlandse politiek. Mensen, mensen wat draagt dit weinig bij aan fatsoenlijke oplossingen. Wat zitten we elkaar dwars en dan alleen maar om dwars te zitten. Wat ons betreft zo 100% on-Westlands of on-Liers. Met deze zaken is deze streek niet groot geworden. Als je ergens samen de schouders onder zet sta je nooit tegenover elkaar. Wat zou het heerlijk zijn, als we hier weer eens aan konden gaan werken.

Komende week gaan we mee genieten van de oplevering van de uitbreiding van de jachthaven. Een prachtig initiatief wat na zeer constructief overleg met de haven en de gemeente tot stand is gekomen.

De Lier ligt niet aan zee, maar wel aan de Lee.

Zaterdag 8 september zitten we weer klaar met een kop koffie in de Bongaard van half 10 tot half 12 om even met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Anja van der Eijk
Cor van der Mark raadsleden voor het CDA

Opheldering over opleidingen bij het WHC – Artikel 42-vragen door Jenny Vermeer en Marcel Zuidgeest

In het AD van 20 augustus staat een artikel over de ‘onderwijspoot’ van het World Horti Center (WHC). In het artikel wordt genoemd dat zowel Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) als Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) in het WHC worden gegeven.

Volgens onze informatie zijn er twee opleidingen bij Hogeschool InHolland in Delft waar voornamelijk studenten vanuit het Westland zijn ingeschreven, te weten Tuinbouwmanagement en Tuinbouw & Agribusiness. Waar in het artikel de schijn wordt gewekt dat tenminste één van deze opleidingen gevolgd kan worden in het WHC, ligt de werkelijkheid anders. Beide opleidingen worden alleen in Delft aangeboden. Hierover hebben wij vragen gesteld aan het college.

Direct rotonde voor kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg – Artikel 42 vragen door Jan van Rossum

De gemeente Den Haag wil vanaf 27 augustus beginnen met werkzaamheden om de gevaarlijke kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg, op de grens van Wateringen met Den Haag, minder gevaarlijk te maken. CDA Westland vraagt zich ,af waarom er niet gelijk een permanente en toekomstgerichte oplossing aangelegd kan worden door middel van een rotonde. Die oplossing komt er namelijk zo goed als zeker zodra men een ongelijkvloerse kruising heeft aangelegd op de kruising Erasmusweg – Wippolderlaan – Lozerlaan. De afstand tussen beide kruispunten is namelijk zodanig groot dat beide uitwerkingen van de kruisingen niets met elkaar te maken lijken te hebben.