AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 3)

Huisvesting voor Westlanders en tijdelijke streekgenoten

Sinds bekend is dat er in De Lier plannen zijn voor een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten, is er veel onrust. Dat is logisch, er zijn plannen voor bijna 700 bedden en dat is nogal een aantal.

De huisvesting gaat echter alleen plaatsvinden volgens strenge regelgeving en de bewoners gaan allen werken binnen een straal van 3 kilometer. Omdat de grond een tuinbouwbestemming heeft, kunnen de woonunits maximaal 10 jaar blijven staan, ze krijgen een nette uitvoering en uitstraling en er is voldoende ruimte voor recreatie en ontspanning voor de bewoners. Uiteraard is er permanent een beheerder aanwezig en gelden er strenge regels tegen overlast.

Deze huisvesting voor mensen die tijdelijk in het Westland komen wonen om hier te werken in de glastuinbouwsector, gaat niet ten koste van woonruimte voor onze eigen mensen. Ten eerste wordt er in De Lier ontzettend veel gebouwd. De plannen Liermolen en Molensloot leveren ca. 800 woningen op in verschillende soorten en prijsklassen. Ook op andere plaatsen worden in rap tempo woningen uit de grond gestampt, dit is nu goed te zien in ’s-Gravenzande.

Daarnaast zijn er op verschillende locaties in het Westland vergaande plannen voor de huisvesting van jongeren en spoedzoekers, een voorbeeld daarvan is de Oostduinlaan in ’s-Gravenzande.

CDA Westland is een groot voorstander van de plannen om net buiten De Lier deze grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te organiseren. Als er nog één of twee van deze nette en kwalitatief hoogwaardige initiatieven gerealiseerd kunnen worden naast de huisvesting op Honderdland, dan hebben we een grotendeels het grote aantal woningen dat nu noodgedwongen wordt ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten opgelost. Deze huizen komen dan weer beschikbaar voor inwoners van het Westland. Hoe mooi zou het zijn als onze gezinnen, starters en senioren in de zoektocht naar passende woonruimte geen concurrentie van tijdelijk te huisvesten streekgenoten ondervinden.

Wij kijken dan ook uit naar de plannen van het college, waarbij in samenhang met al deze aspecten wordt bekeken hoe en waar we arbeidsmigranten op andere plekken in Westland goed kunnen huisvesten, waarbij wat onze fractie betreft geen enkele oplossing zomaar buiten beschouwing kan worden gelaten.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA

Een bezoek aan de Veiligheidsdag

Op 25 januari heeft Petra Scheffers namens CDA Westland de CDA Veiligheidsdag bijgewoond. Die heel toepasselijk werd gehouden bij het Veiligheid en Defensie College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Chris van Dam opent de dag en dankt Ruud van Diemen, directeur ROC Midden-Nederland, voor de gastvrijheid om hier te mogen zijn. De directeur is trots op zijn MBO-ers. Zij zijn het cement van onze samenleving en doet een appél op de burgemeesters, wethouders en raadsleden. Ze willen zorgen voor meer stageplaatsen voor BOA’s en bij de politie voor MBO-ers.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus sprak over ondermijning dat na 18 september (red. de dag dat Derek Wiersum werd vermoord) een bredere zorg in de maatschappij is geworden. De aanpak ‘oprollen-afpakken-voorkomen’ van ondermijning heeft volle aandacht niet alleen landelijk, maar zeker ook lokaal. Anton Ederveen, burgmeester van Valkenswaard, deelde zijn ervaringen over zijn aanpak van ondermijning door het sluiten van drugspanden en het verbieden van de jaarlijkse Harley. Een visuele weergave van de boven- en onderwereld illustreerde zijn verhaal. Evenals de Cruijfiaanse uitspraak ‘Je ziet het pas als je het door hebt’.

Hierna volgen twee rondes met diverse workshops. In de workshop Ondermijning legt Madeleine van Toorenburg uit waarom CDA tegen het instellen van een staatscommissie en legaliseren van drugs (voorstel D66) is, omdat voor rechters en justitie deze maatregel direct aanleiding is om strafmaat te verminderen. Ook is er een verschuiving zichtbaar naar andere branches, zoals nagelstudio’s en bumperherstel bedrijven. In deze branches wordt aceton gebruikt, een ingrediënt voor synthetische drugs.

Tijdens de workshop van de GGD wordt in de wijk de preventieve aanpak van mensen met verward gedrag een E33 melding belicht. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 40% en soms zelfs maar 20% van deze mensen een GGZ-indicatie heeft. De politie wordt ingeschakeld bij overlast van deze personen. Gemeente Vught en Heereveen delen ervaringen over deze nieuwe aanpak.

Petra Scheffers

Fractielid CDA

Kiezen uit twee kwaden

Er zijn weleens momenten dat je als raadslid in tweestrijd staat, je moet kiezen maar de keuze is erg ingewikkeld. Zoals afgelopen week tijdens de Raadsvergadering. In deze vergadering werd er een motie (voorstel) behandeld inzake de verspreiding van reclamefolders.

U weet wel de folders van de plaatselijke middenstand die u wijzen op speciale aanbiedingen. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze folders ongelezen in de prullenmand verdwijnen. In de motie werd gevraagd de opt-in regeling in het Westland in te voeren. De opt-in regeling houdt in dat mensen, die ongeadresseerde post willen ontvangen, een ja/ja sticker op hun postbus moeten plakken. Met andere woorden, als er geen sticker op de postbus zit wordt er geen ongeadresseerde post (folders) bezorgt. Een hele sympathieke motie zou ik zeggen. Het voorkomt een heleboel ongelezen folders en afval. Milieuwinst dus, daar kunnen wij als CDA alleen maar achter staan.

Echter, een informatie rondje bij de BIZ (middenstand) leert dat deze folders van levensbelang zijn voor veel plaatselijke winkeliers. Na verspreiding van de folder kan de winkelier de dagen erna direct in zijn winkel merken dat er meer winkelpubliek in zijn winkel aanwezig is. Voor de plaatselijk winkelier zijn deze folders dus nog een belangrijk communicatiemiddel met zijn/haar klanten!

De keuze in de Raadsvergadering was na veel wikken en wegen toch snel gemaakt. Steun voor de middenstand was op dit moment belangrijker dan minder folders in de prullenmand. Op dit moment heeft de middenstand het erg lastig om stand te houden tegen oprukkende internetaankopen. Minder folders van de middenstand betekent dan ook al snel meer internetaankopen.

Als u dan bedenkt dat pakjes worden rondgebracht in vaak oude vervuilende auto’s, waardoor een deel van de bovengenoemde milieuwinst vervalt, wordt onze keuze duidelijker. Leegstand van winkels bestrijden en het dorp gezellig houden dat is een belangrijk statement voor het CDA.

Uit twee kwaden kiezen is niet altijd makkelijk, maar in dit geval, denk ik, dat dit goed gelukt is.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Op de koffie bij Petra en Conny

Deel uw mening over Maasdijkse en Westlandse zaken tijdens het koffiebezoek bij Petra Scheffers en Conny Huisman.

U bent van harte welkom deze ochtenden bij te wonen en uw vragen en mening te delen.

Zet de volgende data in je agenda voor in 2020

  • 7 maart- 9.30-11.30
  • 6 juni- 9.30-11.30
  • 5 sep- 9.30-11.30
  • 12 dec- 9.30-11.30

Adres: Prinsenhof, Houtmanplein

Wij hopen u daar te zien!

Petra en Conny,

Fractieleden CDA

Uitkomst Nieuwjaarsreceptie 2020

Zaterdag 11 januari was de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Westland in ‘De Binnenhof’ in Naaldwijk.

In de overwegingen werd stil gestaan bij de afgelopen moeilijke periode na het vertrek van wethouder Karin Zwinkels en de aankomende aanstelling van haar opvolger, Albert Abee.

Ook de financiële zorgen van de gemeente door m.n. de oplopende kosten in de zorgsector werd benoemd als uitdaging voor dit komende jaar.

Fractievoorzitter Jenny Vermeer benadrukte dat de glastuinbouwcluster bij CDA Westland kan blijven rekenen op volledige steun. De kaders, waarbij die verder versterkt kan worden gaan zo spoedig mogelijk uitgewerkt worden.

Samen met de bestuursvoorzitter riep zij de hele gemeenteraad op tot een constructieve samenwerking om met de beperkte financiële middelen de juiste keuzes te maken.

CDA Westland

GOM zorgt voor aanpassingen in het Westland

Op initiatief van CDA Westland is er afgelopen woensdagavond een raadsinformatie bijeenkomst geweest over GOM (Greenport Ontwikkelings Maatschappij). Dit betreft een compensatiefonds in de bollenstreek waarmee de herstructurering in dit gebied wordt vlotgetrokken. 

Cor van der Mark en Jenny Vermeer zijn eind vorig jaar bij GOM geweest en zijn van mening dat dit instrument met enige aanpassingen goed in Westland gebruikt kan worden. De aanwezige wethouders en raadsleden waren het daar mee eens.

Cor noemde het “kijken in een gereedschapskist van anderen” en dat werd/ is een ontdekkingsreis.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Cor van der Mark via zijn e-mailadres of telefonisch op 0651262929.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA Westland

Het goede voorbeeld.

De omgevallen bouwhekken rondom nieuwbouwlocatie Harmonie in Naaldwijk staan weer overeind. Dankzij onze raadsleden.

Onze laatste vraag van het jaar betrof een vraag over de vele raadsvragen. Is het stellen van al deze vragen nu echt wel nodig? Naar onze mening zijn veel van deze vragen prima op te lossen met een melding bij Meldpunt Leefomgeving of soms kan de burger zelf haar verantwoordelijkheid nemen.

Zelf gaven wij onlangs het goede voorbeeld bij de omgevallen hekken bij de Harmonie in Naaldwijk.

Nieuwjaarsreceptie 2020

Op zaterdagochtend 11 januari houden wij van 10.30 u tot 12.30 u onze nieuwjaarsreceptie in De Binnenhof in Naaldwijk waar we jou, u graag ontmoeten. Een aparte uitnodiging volgt nog.

Wat verwachten we van elkaar in 2020?

Oei, dat begint al weer in een vragende toon. Laten we niet doorgaan zoals we afgelopen jaar stopten. Een groot man zei het ooit eens “vraag niet wat jouw land voor je kan doen, maar wat kan jij voor je land doen?” Als je goed nadenkt over deze hele simpele zin kunnen je gedachten op de loop gaan. Maar dat is nu net niet de bedoeling. Je kunt je gaan focussen op je omgeving. Op haar of hem die naast je woont, staat of loopt. Of met wie je even oogcontact hebt. Ken ik jou? Moeten we elkaar niet leren kennen?

Dat is dan ook het mooie en tegelijk lastige als je raadslid bent. Je zou iedereen wel willen kennen en met iedereen even ‘iets’ hebben. Gaat never nooit niet. En dan moeten we ons ook realiseren dat we hier geen raadsleden voor nodig moeten hebben. Dit doen we gewoon zelf in ons dorp.

We noemden al eerder het VALTO initiatief om met ‘ouderen’ eens een keer een wedstrijd te gaan bekijken. Er komen dit jaar nog zoveel mooie momenten op ons af, waarbij we weer even ‘dorp’ kunnen zijn. Denk alvast maar even aan de ALS-swim. De Lier gaat weer op zijn kop-(pie onder).

Als de nieuwe huizen in Molensloot langzamerhand opgeleverd gaan worden zullen veel van onze huidige inwoners een nieuw plekje krijgen. Ook ‘nieuwkomers’ heten we heel erg welkom. We wijzen hen op de sportverenigingen, muziekverenigingen, bridgeclub, houtdraaigroep, kerken en op de gezellige kroegen we hebben.

Maar we wijzen hen ook op ons. Wij zijn Lierenaars, jullie nu ook. Weest welkom. De Westlandse zorgen en vragen komen ook op onze bordjes te liggen. Er is heel veel te doen. Eigenlijk barsten we als gemeente van het werk. Hou het grote tuinbouwcluster goed in stand. En dan praten we niet alleen over tomatentuinders, rozenkwekers maar ook over de grote veredelingsbedrijven zoals RijkZwaan, Axia, Syngenta en de techniek bedrijven. Priva, Brinkman, Boal. Kubo en de heel veel MKB-ers. Die jongens met die ladders op de bus!!!! Maar er is meer. Denk aan onderwijs, graag hoger onderwijs op het Horticenter. Graag een goede fatsoenlijke huisvesting voor alle broodnodige arbeidsmigranten. Met volle teugen gaan genieten van ons mooie strand. Hou het openbaar vervoer in optimale conditie. Zorg voor een levendige middenstand. Koop bij hen. En nog veel meer in ons Westland.

Alles wat hierboven staat heeft met ons, met elkaar te maken. Want één van de meest aansprekende typisch Westlandse eigenschappen staat al lang hoog, heel hoog, op de agenda. We zorgen voor elkaar en we kijken naar elkaar om. Tot snel een keer op de koffie.

Anja van der Eijk-Groeneveld en Cor van der Mark,

Raadsleden CDA Westland

Goede voornemens voor 2020

Allereerst de allerbeste wensen voor iedereen, een wens voor een nieuw jaar vol gezondheid, liefde en voorspoed.

Ook dit jaar wil ik weer graag een goed voornemen met u delen. De wekelijkse dag op de fiets naar het werk houd ik er graag in, het is afgelopen jaar gelukt om dit vol te houden en het was ten volle tevredenheid.

Geholpen door de Belastingdienst, die met de regeling van de leasefiets van de zaak, een e-bike wel heel aantrekkelijk maakt, verwacht ik dit jaar veel medefietsers! Meer op de fiets en minder in de auto is goed voor mens en milieu. Mijn nieuwe voornemen, dat ik onder uw aandacht wil brengen, heeft ook te maken met duurzaamheid. Waarbij geldt dat goedkoop duurkoop blijkt te zijn!

Op sociale media en internet komt u veel Chinese webwinkels tegen, waar tegen ongelofelijk lage prijzen artikelen worden aangeboden. Bezoekers van deze webwinkels worden verleid door de mooiste plaatjes en de prachtige voorstellingen. Velen gaan tot aankoop van artikelen over, waardoor er maandelijks containers vol goedkope artikelen van Azië naar Europa worden verscheept in vervuilende containerschepen.

Al deze artikelen worden vervolgens via koeriersbedrijven bij de mensen thuis afgeleverd. Eenmaal uitgepakt blijken de artikelen tegen te vallen, na kort gebruik zijn ze waardeloos geworden en goed voor de vuilnisbak. Vaak zijn de artikelen ook nog gemaakt van vervuilende niet gecontroleerde stoffen waardoor dit afval ook nog slecht blijkt te zijn voor het milieu. U begrijpt dat dit toch niet de bedoeling kan zijn!

Mijn oproep is dan ook: vermijd de goedkope websites en laat u niet in verleiding brengen door lage prijzen maar koop duurdere, duurzamere artikelen en liefst bij uw eigen middenstand. U bent op korte termijn duurder uit maar op de lange termijn houden we heel veel geld in onze portemonnee. Denk aan minder vervoer van “rommel” over wereld, langer gebruik van goede spullen waardoor er minder weggegooid en dus minder afval ontstaat. Genoeg redenen om ons gedrag aan te passen lijkt mij.

Ik wens u nogmaals een prachtig, gezond en duurzaam 2020 toe.    

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland