AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 5)

Rondvraag van de commissie EFO van 4 maart 2020

CDA Westland zet zich altijd in voor een sterke glastuinbouw in het Westland. De kwekers die veel elektriciteit gebruiken voor hun teelten en daarbij elektriciteit inkopen, omdat ze de warmte niet kunnen gebruiken, worden sinds dit jaar door de verhoging van belasting via de ODE enorm gestraft . Deze belasting kan beperkt worden door meerder locaties van 1 kweker te koppelen, zodat een kweker met meerdere locaties gezien wordt als 1 klant. Bij meerdere tuinbouwgemeentes is dit al mogelijk, alleen de gemeente Westland is hier nog terughoudend in.

Daarom heeft de fractie van CDA Westland via een rondvraag in de commissie EFO gevraagd hoe de gemeente hierin zit en welke stappen de gemeente gaat nemen om de glastuinbouwondernemingen tegemoet te komen in de verhoging van de ODE heffing.

Onze vragen aan het college:

  • Wat is de gedachtegang is bij de gemeente Westland over deze problematiek?
  • Welke stappen neemt het college om (tuinbouw)ondernemingen tegemoet te komen in de verhoging van de ODE heffing?

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark
Marcel Zuidgeest

Boven het maaiveld uit

Je kop boven het maaiveld uitsteken, dat is iets wat in Nederland eigenlijk niet wordt gewaardeerd. Onze nuchtere volksaard leert ons van “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.” Mensen die toch het lef hebben om op te staan, worden uitgelachen of voor gek versleten, eigenlijk geen fijne keuze. Toch zeg ik u, we hebben deze mensen héél hard nodig.

Mensen die naast hun normale leven zich extra inzetten om het leven van anderen beter te maken. Zij zijn niet alleen lid van een (sport)vereniging, maar zij zorgen ook dat de vereniging organisatorisch draait. Door hun inzet kan er elk weekend gesport worden, kunnen er feesten en evenementen worden georganiseerd, waar het hele dorp van meegenieten kan.

Deze groep mensen zorgen voor de kers op de taart van ons leven. Het zijn de keien en het cement in onze samenleving. Veel mensen realiseren zich echter niet dat deze keien een keer stoppen om eens wat rustiger aan te gaan doen. Als zij dan niet worden opgevolgd, stopt opeens iets moois en waardevols in ons mooie Westland. Voorbeelden zijn te noemen zoals de Bloemententoonstelling in de Oude Kerk, maar ook de Oranjevereniging ’s-Gravenzande dreigt hetzelfde lot te ondergaan. Jaarlijks werden en worden er prachtige feesten georganiseerd in ons dorp waar duizenden mensen van genieten! Ik weet zeker dat u niet wilt dat deze feesten stoppen.

Ik roep u dan ook op, om niet schouderophalend dit bericht te lezen, maar uw kop boven het maaiveld te steken! Mouwen opstropen om ons dorp mooi en gezellig te houden, we rekenen op u. Als we dit samen doen zijn de taken niet te zwaar. Genieten na afloop van een feest dat mede door uw inzet een succes is geworden, uit ervaring weet ik dat dit heerlijk voelt.

Een dorp waar het niet alleen mooi wonen is maar waar ook genoeg te beleven is, een prachtige uitdaging voor ons allen!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Rondvraag commissie MO: Vrijwilligers van “De Westlandse Druif” op zoek naar nieuwe invulling.

Inmiddels heeft, helaas voor het Westland, de Westlandse Druif haar deuren gesloten. Wat bleef was het opruimen de spullen en het verwijderen van de druivenbomen en de zorg dat de gebouwen en het terrein netjes worden achtergelaten voor een eventuele nieuwe bestemming. 

Tijdens deze periode, januari en februari jl., waren er dagelijks nog grote groepen vrijwilligers op de Westlandse Druif te vinden. Mensen die maar niet kunnen wennen dat ‘hun’ tuin is gesloten maar zeker ook moeite hebben bij het zoeken van een nieuwe invulling. Tijdens de discussie in de Gemeenteraad is de wethouder verzocht actie te ondernemen om juist voor deze groep vrijwilligers actief te zoeken naar nieuwe invulling. In zijn antwoord klonk door dat dit mogelijk door Vitis Welzijn opgepakt zou kunnen worden.  

Vraag:

  • Is de wethouder op de hoogte van het feit dat er voor een grote groep nog geen nieuwe invulling van hun leven, dat zij op de Westlandse Druif vonden.
  • Is Vitis Welzijn al benaderd om deze groep van actieve vrijwilligers  Westlanders verder te begeleiden.

Gezien de vergadering van maart niet doorgaat, verwachten wij een schriftelijke beantwoording op maandag 2 maart 2020.

Namens de fractie van CDA Westland,

Conny Huisman

Albert Abee is geïnstalleerd als wethouder van Gemeente Westland

In de raadsvergadering van 18 februari is Albert Abee geïnstalleerd als wethouder van Gemeente Westland. Fractievoorzitter Jenny Vermeer meldde; ‘We hebben naar zijn komst uitgekeken en zijn blij dat vandaag de beëdiging gaat plaatsvinden.’

Na het afleggen van de eed, werd wethouder Abee gefeliciteerd door de voltallige raad en zijn vrouw en dochter die met hem waren meegenomen om dit speciale moment mee te maken, waarna hij plaatsnam achter de wethoudersdesk.

De fractie is blij als afdeling weer compleet te zijn en kijkt uit naar een prettige samenwerking met Albert. Hij zal zich aan de leden voorstellen tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA Westland

De toekomst van het Kerkepad

Rondvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland voor de rondvraag van de commissie ruimte van 3 maart 2020.

Sinds enkele weken worden er voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw van Rijk Zwaan langs het Kralingerpad. Het tuinbouwbedrijf wat langs dit pad lag werd aan de ene kant begrensd door het Kralingerpad (voormalige trambaan) en aan de andere kant (oostwaarts) door een Kerkepad. Het Perdiksepad. De volgende vragen komen bij ons op en we stellen ze via de rondvraag procedure, omdat men bijzonder voortvarend te werk gaat.

Wij vragen ons af wat er met het Kerkepad gedaan gaat worden. Blijft het bestaan? Of heeft men andere plannen. Mochten er andere plannen zijn benadrukken wij, dat dit pad al eeuwen bestaat en naar verluidt ook een eeuwigdurend recht van overpad heeft.

In oude boeken staat het volgende:

Een aantal Kerkepaden vanuit het omliggende agrarisch gebied liepen naar De Lier. Door de Kralingerpolder liep een pad vanaf de Westgaag naar De Lier, onderweg de Burgerdijkseweg kruisend.  

Op onderstaande kaart van Kruikius is het pad zelfs herkenbaar afgebeeld.

Wij houden u graag op de hoogte wat de verdere plannen zijn.

Cor van der Mark

Fractievoorzitter CDA Westland

WE WILLEN MINDER BUSSEN

Zo, dat is tenminste even een statement. Minder bussen!!! Daarmee bedoelen we niet minder bussen op lijn 32, want dat zit wel goed. Deze lijn rijdt iets frequenter en dat is fijn en er rijden meer bussen per uur.

Nee, we bedoelen minder ‘bezorg’ bussen. Al die pakkies jongens die hun stinkende best doen om er op zijn minst 30 per uur door deuren of gleuven te stoppen. Knap werk wat zij doen, maar wat heeft het dorp eraan?

Het woord van het jaar in België in 2019 is WINKELHIER geworden. De slogan van het vroegere Lierse advertentie blad De Bazuin was; “Koop toch in den vreemde niet, wat Uw eigen middenstand U biedt”.

Dit lijkt erg ouderwets en niet met de tijd meegaand. We zijn het ook nog met je eens. Niet elk ding is meer in ons dorp te koop. Maar veel dingen zijn gewoon wel te koop. En dat dan ook nog eens bij die winkelier die zorgt voor de sponsoring van de Carnavalskrant, het clubblad van de bridgevereniging, de muziekvereniging, de schaatsclub. Het bord langs de sportvelden. De shirtreclames. Op de shirts staat nergens AMAZON of ALIBABA of BOL. Nee daar staat slagerij X, bakker Y, pizzeria Z, ga maar door.

Hoe mooi is de Hoofdstraat verlicht. Komende zomer hangen de ‘hanging baskets’ weer aan de lantaarnpalen. En de lokale bedrijven sponsoren de Wielerronde en de Kortebaan draverij. Zij dragen bij aan de levendigheid van ons dorp. Als het kan WINKEL dan HIER. En als we het niet vinden, dan hebben we nog een paar heel mooie winkelcentra om ons heen.

Staan we de modernisering in de weg? Zeker niet, maar we hebben wel graag een levendig De Lier met niet al te veel lege winkelpanden. Daar kunnen we zelf wat aan doen.

Het plan om bij de Lierhand een kleine wijk te maken voor arbeidsmigranten is een goed idee. Zo helpen de Lierenaren een klein beetje de grote nood in het Westland te lenigen. Fijn dat enkele grote Lierse bedrijven doen wat er van hen verwacht mag worden. Zorgen voor woonplekken voor hun medewerkers. En dan op een manier die humaan is en die rekening houdt met het dorp. Dit is geen permanente bouw. Wel permanent zijn de ongeveer 800 huizen in Liermolen en de 60 aan de Sportlaan. Wel zullen we goed op moeten blijven letten hoe dit allemaal opgepakt kan worden in de buurt. Dat is ook zorg om elkaar.

Even bijpraten over allerlei andere zaken? Dat kan van alles zijn. Van een stoeptegel tot moeilijke onderwerpen. Zaterdagochtend 15 februari in de Bongaard.

Anja van der Eijk- Groeneveld en Cor van der Mark

Raadsleden

Huisvesting voor Westlanders en tijdelijke streekgenoten

Sinds bekend is dat er in De Lier plannen zijn voor een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten, is er veel onrust. Dat is logisch, er zijn plannen voor bijna 700 bedden en dat is nogal een aantal.

De huisvesting gaat echter alleen plaatsvinden volgens strenge regelgeving en de bewoners gaan allen werken binnen een straal van 3 kilometer. Omdat de grond een tuinbouwbestemming heeft, kunnen de woonunits maximaal 10 jaar blijven staan, ze krijgen een nette uitvoering en uitstraling en er is voldoende ruimte voor recreatie en ontspanning voor de bewoners. Uiteraard is er permanent een beheerder aanwezig en gelden er strenge regels tegen overlast.

Deze huisvesting voor mensen die tijdelijk in het Westland komen wonen om hier te werken in de glastuinbouwsector, gaat niet ten koste van woonruimte voor onze eigen mensen. Ten eerste wordt er in De Lier ontzettend veel gebouwd. De plannen Liermolen en Molensloot leveren ca. 800 woningen op in verschillende soorten en prijsklassen. Ook op andere plaatsen worden in rap tempo woningen uit de grond gestampt, dit is nu goed te zien in ’s-Gravenzande.

Daarnaast zijn er op verschillende locaties in het Westland vergaande plannen voor de huisvesting van jongeren en spoedzoekers, een voorbeeld daarvan is de Oostduinlaan in ’s-Gravenzande.

CDA Westland is een groot voorstander van de plannen om net buiten De Lier deze grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te organiseren. Als er nog één of twee van deze nette en kwalitatief hoogwaardige initiatieven gerealiseerd kunnen worden naast de huisvesting op Honderdland, dan hebben we een grotendeels het grote aantal woningen dat nu noodgedwongen wordt ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten opgelost. Deze huizen komen dan weer beschikbaar voor inwoners van het Westland. Hoe mooi zou het zijn als onze gezinnen, starters en senioren in de zoektocht naar passende woonruimte geen concurrentie van tijdelijk te huisvesten streekgenoten ondervinden.

Wij kijken dan ook uit naar de plannen van het college, waarbij in samenhang met al deze aspecten wordt bekeken hoe en waar we arbeidsmigranten op andere plekken in Westland goed kunnen huisvesten, waarbij wat onze fractie betreft geen enkele oplossing zomaar buiten beschouwing kan worden gelaten.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA

Een bezoek aan de Veiligheidsdag

Op 25 januari heeft Petra Scheffers namens CDA Westland de CDA Veiligheidsdag bijgewoond. Die heel toepasselijk werd gehouden bij het Veiligheid en Defensie College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Chris van Dam opent de dag en dankt Ruud van Diemen, directeur ROC Midden-Nederland, voor de gastvrijheid om hier te mogen zijn. De directeur is trots op zijn MBO-ers. Zij zijn het cement van onze samenleving en doet een appél op de burgemeesters, wethouders en raadsleden. Ze willen zorgen voor meer stageplaatsen voor BOA’s en bij de politie voor MBO-ers.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus sprak over ondermijning dat na 18 september (red. de dag dat Derek Wiersum werd vermoord) een bredere zorg in de maatschappij is geworden. De aanpak ‘oprollen-afpakken-voorkomen’ van ondermijning heeft volle aandacht niet alleen landelijk, maar zeker ook lokaal. Anton Ederveen, burgmeester van Valkenswaard, deelde zijn ervaringen over zijn aanpak van ondermijning door het sluiten van drugspanden en het verbieden van de jaarlijkse Harley. Een visuele weergave van de boven- en onderwereld illustreerde zijn verhaal. Evenals de Cruijfiaanse uitspraak ‘Je ziet het pas als je het door hebt’.

Hierna volgen twee rondes met diverse workshops. In de workshop Ondermijning legt Madeleine van Toorenburg uit waarom CDA tegen het instellen van een staatscommissie en legaliseren van drugs (voorstel D66) is, omdat voor rechters en justitie deze maatregel direct aanleiding is om strafmaat te verminderen. Ook is er een verschuiving zichtbaar naar andere branches, zoals nagelstudio’s en bumperherstel bedrijven. In deze branches wordt aceton gebruikt, een ingrediënt voor synthetische drugs.

Tijdens de workshop van de GGD wordt in de wijk de preventieve aanpak van mensen met verward gedrag een E33 melding belicht. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 40% en soms zelfs maar 20% van deze mensen een GGZ-indicatie heeft. De politie wordt ingeschakeld bij overlast van deze personen. Gemeente Vught en Heereveen delen ervaringen over deze nieuwe aanpak.

Petra Scheffers

Fractielid CDA

Kiezen uit twee kwaden

Er zijn weleens momenten dat je als raadslid in tweestrijd staat, je moet kiezen maar de keuze is erg ingewikkeld. Zoals afgelopen week tijdens de Raadsvergadering. In deze vergadering werd er een motie (voorstel) behandeld inzake de verspreiding van reclamefolders.

U weet wel de folders van de plaatselijke middenstand die u wijzen op speciale aanbiedingen. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze folders ongelezen in de prullenmand verdwijnen. In de motie werd gevraagd de opt-in regeling in het Westland in te voeren. De opt-in regeling houdt in dat mensen, die ongeadresseerde post willen ontvangen, een ja/ja sticker op hun postbus moeten plakken. Met andere woorden, als er geen sticker op de postbus zit wordt er geen ongeadresseerde post (folders) bezorgt. Een hele sympathieke motie zou ik zeggen. Het voorkomt een heleboel ongelezen folders en afval. Milieuwinst dus, daar kunnen wij als CDA alleen maar achter staan.

Echter, een informatie rondje bij de BIZ (middenstand) leert dat deze folders van levensbelang zijn voor veel plaatselijke winkeliers. Na verspreiding van de folder kan de winkelier de dagen erna direct in zijn winkel merken dat er meer winkelpubliek in zijn winkel aanwezig is. Voor de plaatselijk winkelier zijn deze folders dus nog een belangrijk communicatiemiddel met zijn/haar klanten!

De keuze in de Raadsvergadering was na veel wikken en wegen toch snel gemaakt. Steun voor de middenstand was op dit moment belangrijker dan minder folders in de prullenmand. Op dit moment heeft de middenstand het erg lastig om stand te houden tegen oprukkende internetaankopen. Minder folders van de middenstand betekent dan ook al snel meer internetaankopen.

Als u dan bedenkt dat pakjes worden rondgebracht in vaak oude vervuilende auto’s, waardoor een deel van de bovengenoemde milieuwinst vervalt, wordt onze keuze duidelijker. Leegstand van winkels bestrijden en het dorp gezellig houden dat is een belangrijk statement voor het CDA.

Uit twee kwaden kiezen is niet altijd makkelijk, maar in dit geval, denk ik, dat dit goed gelukt is.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Op de koffie bij Petra en Conny

Deel uw mening over Maasdijkse en Westlandse zaken tijdens het koffiebezoek bij Petra Scheffers en Conny Huisman.

U bent van harte welkom deze ochtenden bij te wonen en uw vragen en mening te delen.

Zet de volgende data in je agenda voor in 2020

  • 7 maart- 9.30-11.30
  • 6 juni- 9.30-11.30
  • 5 sep- 9.30-11.30
  • 12 dec- 9.30-11.30

Adres: Prinsenhof, Houtmanplein

Wij hopen u daar te zien!

Petra en Conny,

Fractieleden CDA