AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 6)

Drink met ons een kop koffie in de Prinsenhof

Op zaterdag 9 maart gaan Conny Huisman en Petra Scheffers graag met u gesprek over Maasdijkse én Westlandse zaken. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over de verkeersveiligheid en het schoon en leefbaar houden van ons dorp. We horen graag wat u bezighoudt! Komt u gezellig langs?

Hoe sterk is de eenzame fietser?

Weet u het nog? Eén dag per week de auto laten staan en op de fiets naar het werk: dat was het goede voornemen van Pieter Immerzeel. Een hele opgave zou je denken, maar Pieter heeft het voornemen serieus genomen en van de positieve kant bekeken. Laten we eens kijken hoe hij het de eerste maand er vanaf heeft gebracht.

Wij staan achter het Oranje Comité in de Lier

KEUKENTAFEL

Even aan de keukentafel. Doe jij dat ook zo graag? Even aan de keukentafel zitten, even de ellebogen op tafel en maar even wat bijkletsen. Dat doen wij ook. Maar dan zou het wel eens druk kunnen worden aan onze Bongaard keukentafel, prima geen probleem.

Waar is in Westland nog (verborgen) asbest te vinden?

Ook in Westland is asbest aanwezig.  Op 31 december 2024 is het verboden om asbest op het dak te hebben. Wij zijn benieuwd of de gemeente meewerkt aan een oplossing zodat alle daken in Westland straks asbestvrij zijn.

Vervuild water in de Wollebrand

Er is vervuild water aangetroffen in de Wollebrand. Dat is iets wat niemand wil. We moeten zoeken naar een oplossing en daarbij kijken we natuurlijk eerst naar de oorzaak. Hoe is het water ooit vervuild geraakt? Kloppen de huidige aannames wel? Wij willen zeker weten dat de informatie klopt en stellen hier vragen over.

De oude tuinder is “HOT”

Het nieuwe jaar is gestart met vele nieuwjaarsrecepties. Deze recepties kunnen niet zonder enkele vlammende toespraken. In vele toespraken wordt het Westland geroemd en geprezen. Toch klonk er hier en daar ook een kritische noot, zoals door de oud minister Cees Veerman. Het Westland is prachtig maar hier en daar is het sprankelende er een beetje af.

Toekomst Wateringen en situatie Ambachtsweg

Deze week zal het eerste aftasten beginnen hoe de burgers en organisaties denken over de toekomst van Wateringen. Er zijn voor woensdag 100 bewoners van Wateringen in de Ark steekproefsgewijs uitgenodigd hoe zij denken dat de toekomst van Wateringen er uit moet gaan zien. Volgende week zal dan een tweede sessie plaatsvinden met verenigingen, organisaties en bedrijven. Dat dit nodig is werd ook al een 2 jaar geleden gezamenlijk benadrukt door alle toenmalige (steun)raadsleden uit Wateringen. Die gaven het (nood)signaal af dat er teveel zaken in Wateringen speelden (en spelen) waarvan de oplossing op dat moment nog los van elkaar bekeken werd. Wat er in Wateringen speelt en hoe die in samenhang opgelost kan worden, daar wil de gemeente uw mening over horen. U kunt dan onder andere denken aan hoe ons winkelcentrum zich verder moet ontwikkelen, en hoe verkeersknelpunten opgelost kunnen worden. De gemeente zal vervolgens alle aangereikte ideeën uitwerken in een of meer haalbare visies. Daar mag u daarna dan ook uw mening weer over geven.

Rondweg om de Ambachtsweg heen

Afgelopen week heb ik namens CDA Westland overigens wel in de commissie Ruimte een voorschot genomen in een mogelijke verkeersoplossing, een oplossing die ook verder reikt dan alleen verkeer. Het college had een stand van zaken brief naar de gemeenteraad verzonden met punten waar nog een visie voor opgesteld moet worden voordat er in de Erasmuszone (tussen Poeldijkseweg en Erasmusweg) nieuwe woningen neergezet kunnen worden. In onze opinie werd daarin een belangrijk punt vergeten, namelijk de eenmalig optredende mogelijkheid om in de Erasmuszone langs de aldaar gevestigde bedrijven een brede rondweg aan te leggen voor het doorgaande verkeer Wateringen naar Den Haag Zuid, die de Ambachtsweg en omliggende wijk van veel te veel verkeer zal ontlasten. Ofwel veiliger maken. Een zelfde soort oplossing als die ooit gekozen is in Poeldijk om het doorgaande verkeer in de te smalle Voorstraat te weren door aanleg van de Jan Barendselaan. Ik stelde de mogelijkheid voor om vanaf het kruispunt Ambachtsweg/Erasmusweg de rondweg gelijk te laten afbuigen naar de Erasmuszone. De Ambachtsweg wordt dan een afslag conform de situatie waar men Poeldijk binnen rijdt. Langs de huidige bedrijven (en dus achter de Ambachtsweg langs) moet deze brede weg dan zo dicht mogelijk uit gaan komen bij de Rusthoek om het ook echt een rondweg te laten zijn. Natuurlijk moeten er dan ook knelpunten opgelost worden, maar die zijn er nu al veel meer op en rond de Ambachtsweg. Dan zou bijvoorbeeld ook weer de bus rechtstreeks vanuit Wateringen naar Den Haag (Haga-ziekenhuis/ Den Haag centraal) kunnen rijden, een oplossing die nu nauwelijks meer aanwezig is via de Ambachtsweg en daarom ook vorig jaar, al dan niet voorlopig, werd afgeblazen.

Verder ben ik nu vooral benieuwd wat uw oplossingen zijn voor de toekomst van Wateringen!

Jan van Rossum

Gemeenteraadslid voor CDA Westland

Oproep Kinderpardon in gemeente Westland

In Westland moeten we opkomen voor de rechten van het kind! Kinderen die hier geboren en getogen zijn verdienen het om kansrijk om te groeien. Maar ook asielkinderen die verstrikt zijn geraakt in jarenlange asielprocedures verdienen het om beschermd te worden. Er zijn kinderen die na vijf jaar verblijf in Nederland alsnog uitgezet worden naar het geboorteland. CDA Westland wil samen met Groen Links Westland dat het college zich aansluit bij het Kinderpardongemeentes waardoor er een betere oplossing voor deze kinderen kan komen. Onder andere door het versnellen van de asielprocedures.

Feestweken in Westland

2019 is weer gestart en we zijn in de politiek goed begonnen met het evenementenbeleid. Het heeft de Westlandse samenleving en alle politieke partijen flink bezig gehouden de afgelopen week. Wij zijn het absoluut niet eens met de gang van zaken en willen dat de feestweken blijven! Lees meer over onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 11-12-18 en de update die de Burgemeester inmiddels gegeven heeft.

Nashville verklaring

De fractie van CDA Westland schaart zich van harte achter de verklaring van het landelijke CDA:

‘Iedereen heeft de vrijheid om zelf te bepalen wie hij of zij lief heeft. Waar God is, is liefde en zorg voor elkaar, de Nashville verklaring gaat hier dwars tegenin.’