AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 9)

YESTERDAY

Als je veel thuis zit, heb je tijd voor allerlei hobby’s. Een van deze hobby’s is het luisteren naar muziek van o.a  de Beatles. Van één liedje bleef een zin in mijn hoofd hangen! “Yesterday, all my troubles seemed so far away”, (gisteren leken mijn zorgen heel ver weg). Inderdaad zo was het eigenlijk ook, tot en met februari konden we eigenlijk alles onbezorgd doen. Dat deden we ook, we leefden met volle teugen. Voor vele onder ons waren er meerdere vakanties per jaar, vaak ook naar verre oorden. De jongeren gingen van festival naar festival en konden zich volledig uitleven, en met ons eten won vaak de kwantiteit van de kwaliteit.  Het kon eigenlijk niet op! En dan ineens is daar het virus wat onze onbezorgde leven volledig op z’n kop zet. Het is alsof iemand keihard op de rem staat en ons leven terugschakelt van z’n vijfde naar de eerste versnelling. Het was voor ons wel even flink schrikken en aanpassen. Maar nu blijkt dat het leven in de eerste versnelling ook zeker de moeite waard is. We besteden veel meer tijd met ons gezin, er is meer oog voor de mensen in de buurt en mensen proberen elkaar meer te helpen. Ook met de natuur om ons heen gaat het veel beter, de lucht is schoner door minder vervuiling, de omgeving stiller door minder lawaai kortom er valt buiten meer te genieten.

Straks als het virus hopelijk verdwenen is en de beperkingen langzaam worden opgeheven, zullen we dan weer teruggaan naar ons oude leven?  Leven in de vijfde versnelling of zullen we mooie dingen van de afgelopen maanden, het leven in de eerste versnelling, ook meenemen?  Er ligt een prachtige uitdaging voor ons klaar om werk te maken van de verduurzaming. Wat kan dit inhouden: Minder op vakantie, maar dan wel veel bewuster genieten van de reis. Minder maar veel gezonder eten, waarbij we een eerlijke prijs betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel. Met andere woorden meer oog voor kwaliteit van leven en meer oog voor moeder aarde.

De Beatles eindigden hun lied met “ Now I long for yesterday” (ik verlang terug naar gisteren) maar ik zeg u: ik zie uit naar de uitdaging van morgen, na het Corona tijdperk om met elkaar te werken aan een mooiere, schonere en duurzame wereld. U doet toch mee?

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

In een ander daglicht

Afgelopen jaren heeft de agrarische sector zwaar onder vuur gelegen, de agrarische sector was te groot voor Nederland, te vervuilend. De kranten stonden er dagelijks vol van, waarbij de kritiek zeker niet altijd terecht was. Maar sinds het Corona virus Nederland in z’n greep heeft, zijn de negatieve berichten verstomd. Zeker nu blijkt dat Nederland heel blij mag zijn met haar agrarische sector en het Westland met haar tuinbouw. Waar de overige topsectoren instorten, zoals Schiphol of op halve kracht draaien, de Rotterdamse haven, blijft agrarisch Nederland op de been en zorgt dat er voldoende gezond en veilig voedsel in de supermarkten ligt. De sector zorgt zelfs in deze moeilijke tijden voor werk, inkomen en export. Gezond voedsel was eigenlijk altijd al belangrijk, maar zal nog veel meer impact krijgen op ons voedingspatroon. Gezond voedsel verhoogt o.a. onze weerstand en weerstand hebben we allemaal heel hard nodig. Niet alleen nu maar ook voor straks in de toekomst. Met andere woorden Nederland mag erg blij en trots zijn op haar boeren en tuinders met de goede producten die zij voor ons produceren.

Mooi was het te zien dat, toen de bloemen -en potplantenkwekers het opeens heel moeilijk kregen door massale uitval van de vraag en hun producten niet konden afzetten, vele westlanders zich het lot van de ondernemers aantrokken en hielpen daar waar mogelijk. Hopelijk zal het Corona virus spoedig minder worden in Nederland en zullen wij langzamerhand onze bewegingsvrijheid weer terug gaan krijgen. Dan volgt hier nog eens een oproep aan ons allen: mensen loop straks niet voorbij aan onze plaatselijke winkels, cafés en restaurants en andere middenstanders. Ook deze ondernemers gaan door een hele zware periode en hebben onze klandizie en hulp heel hard nodig. Laten we ook massaal achter hen gaan staan zoals wij deden bij de bloemen -en potplantenkwekers. Even geen online bestellingen maar gewoon weer kopen en consumeren in onze winkelstraat! Onze middenstanders zien u graag weer terug!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Column Piet Vreugdenhil

Wat we nu meemaken ken ik alleen vanuit geschiedenisboeken. En dan moeten we heel ver teruggaan in de tijd. Corona dwingt ons heel diep na te denken over de kwetsbaarheid van onze samenleving. Die samenleving is veel minder maakbaar dan we altijd gedacht hebben. Schrijnende situaties in de gezondheidszorg maken dat keihard duidelijk, net als de ineenstortende economie.

Op dit moment houdt het dagelijks reilen en zeilen van het gemeentebestuur ons bezig. Ik zit in mijn kamer boven te bellen en te vergaderen via conference calls, soms met beeld, vaak met veel krakende geluiden. Er vindt overleg plaats met GGD, ziekenhuizen, verpleeghuizen en de zorgverzekeraar. Ik ben diep onder de indruk van wat deze organisaties nu presteren.

Tegelijkertijd blijft het onderwerp jeugdzorg mij bezighouden. Er vindt veel overleg plaats over zorgcontinuiteit voor onze jongeren, nu zij niet meer fysiek gesproken kunnen worden door hun hulpverleners.
Binnen de WMO zie ik dat de dienstverlening zoveel mogelijk doorgang vindt, maar ook daar zijn beperkingen ten aanzien van het persoonlijke contact. Ik neem mijn petje af voor al die medewerkers bij de huishoudelijke hulp. Groot respect!

We mogen blij zijn met onze scholen en kinderopvang. In zeer korte tijd hebben zij het voor elkaar gekregen om onderwijs op afstand te realiseren en kinderen van ouders in cruciale beroepen op te vangen. Er wordt alles aan gedaan om juist ook de kwetsbare kinderen niet uit het oog te verliezen. De medewerkers rond de bijzondere bijstand hebben de systemen nu goed op orde. Talloze aanvragen worden met spoed verwerkt.

Als college van B&W vergaderen we bijna dagelijks per telefoon. We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en nemen formele besluiten. Het zal niet verbazen dat we ons daarbij beperken tot de hoofdzaken en ons niet onnodig verliezen in de details. Het is goed om te zien dat we een fijne club vormen.

Als wethouder zorg kwam ik graag bij allerlei gelegenheden zoals de Zonnebloem, Alzheimercafe of werkbezoeken bij instellingen. Het is allemaal niet meer mogelijk en dat voelt heel vervelend. Ik hoop dat gauw te kunnen gaan inhalen.

Het overlijden van mijn collega-wethouder Hans Horlings heeft me diep geraakt. We zaten samen in allerlei overleggen en hadden wederzijds veel waardering voor elkaar. Onvoorstelbaar, maar de keiharde werkelijkheid!

Ik wens jullie allemaal gezondheid toe en een groot uithoudingsvermogen.

Hartelijke groet,

Piet Vreugdenhil

Poeldijkse Judith van den Bos weer aan de slag voor CDA Westland

Op 18 maart j.l. zou Judith van den Bos-Scholtes geïnstalleerd worden als steunraadslid. Door de ontstane situatie wordt deze installatie verschoven naar een later moment. Toch is Judith achter de schermen al actief voor CDA Westland en wil zij ook graag haar steentje bijdragen tijdens deze crisis aan burgers aan Westland.

Judith stelt zich graag voor zodat zij ook nu al van waarde kan zijn voor de Westlandse samenleving.

Jenny Vermeer: “Het moge duidelijk zijn dat er op dit moment weinig tot geen politieke inspanningen zijn maar juist omdat Judith klaar wil staan hebben we toch besloten om Judith alvast voor te stellen.”

“Mijn naam is Judith van den Bos-Scholtes. Ik ben opgegroeid in Monster, maar woon nu alweer ruim 15 jaar in Poeldijk. Ik ben 41 jaar en heb een gezin met twee kinderen in de onderbouw van de Verburch-hof. In het dagelijks leven werk ik als adviseur bij de belangenvereniging van alle waterschappen. Ik heb een achtergrond als technisch bestuurskundige (TU Delft) in het watermanagement.  

Tijdens de hevige regenval in 1998 stond ik in de slagerij van mijn vader in Monster. Klanten met ondergelopen kassen deelden hun leed. Hier iets aan doen motiveerde mij om voor de studierichting watermanagement te kiezen. Mijn stap naar de gemeentepolitiek is opnieuw een keuze om iets te doen voor mijn omgeving, met name in de hoek van de ruimtelijke ordening en water.“

Judith vervolgt: “Met mijn kennis, ervaring en frisse blik breng ik ook verjonging in de fractie. Ik wil mij samen graag inzetten voor het CDA in het Westland. Die partij sluit aan bij mijn eigen idealen. Ik ben thuis in lobbyen en netwerken, standpunten formuleren en boodschappen helder uitleggen, een bagage die mij goed van pas zal komen  in de gemeenteraad.” 

Judith ziet mogelijkheden om in combinatie met gezin en werk tijd te besteden aan politieke zaken die spelen binnen Westland. Haar kennis bevindt zich op het gebied van ruimtelijke ordening en zij zal dan ook zitting nemen in de commissie Ruimte.

Coronacrisis in het Westland

Beste CDA-vrienden,

En toen stond de wereld stil. We leven momenteel in een surrealistische wereld, waarbij we om elkaar heen lopen en waarbij fysiek contact, elkaar even aanraken bijna niet meer kan. En juist nu hebben we daar zo erg behoefte aan, elkaar troost bieden in onze angsten. Angst voor onszelf, maar misschien wel meer voor het welzijn van onze directe naasten, onze kinderen, broers en zussen en zeker onze ouders als meest kwetsbaren. Zij zijn in een wel erg groot isolement terecht gekomen, nu bezoek ten sterkste wordt afgeraden. Gelukkig worden er tal van initiatieven genomen om het contact met de ouderen te behouden. Briefkaartenacties, stoepkrijttekeningen, muzikanten die buiten optredens verzorgen om hen een hart onder de riem te steken. En gelukkig zijn er ook nog de technische hulpmiddelen, zoals videobellen, waardoor ouderen contact kunnen onderhouden met kinderen en kleinkinderen.

Maar er gaat toch niets boven een fijne knuffel. Veel ligt nu in handen van het zorgpersoneel, die gelukkig met veel liefde een invulling geeft aan de noden van deze doelgroep. En als we het over zorgpersoneel hebben, hoe ongelooflijk veel waardering moeten we hebben voor al die mensen, die in de ziekenhuizen onder grote druk proberen mensenlevens te redden. Het moet vooral mentaal ontzettend zwaar zijn al die patiënten binnen te zien komen, niet wetende of en hoe je ze kan laten genezen zonder adequate medicijnen. Je kunt ze alleen verzorgen, de pijn verlichten en hopen dat het lichaam zelf kan herstellen.

Hopelijk kloppen de aannames dat als we de controle weer krijgen het virus uitdooft en dat er een vaccin of medicijn snel beschikbaar komt. Zeker is dat de wereld er heel anders uit ziet na deze crisis. We zijn er pijnlijk op gewezen hoe kwetsbaar we zijn. Waar 2 maanden geleden de bomen tot de hemel groeiden, consumeren de nieuwe religie leek te zijn, worden we nu teruggeworpen op de zaken die er echt toe doen. Gezondheid, de mensen om ons heen, hoe we elkaar nodig hebben en hoe eenzaam we zijn als we elkaar niet meer kunnen ontmoeten. Welk een luxe het is te kunnen wandelen door de natuur, gewoon ook dicht bij huis en niet in een ver vreemd land. Hoe fijn het is als je elkaar kunt helpen met hele kleine zaken, die voor een ander van grote betekenis kan zijn. Die solidariteit zullen we vast moeten houden, want na de gezondheidscrisis volgt de uitdaging om de economische gevolgen op te lossen. Met name het Midden- en Kleinbedrijf en de sierteeltsector krijgen zware klappen te verduren. Er moet alles aan gedaan worden om deze ondernemers te steunen en ze niet de dupe te laten worden van de noodzakelijke maatregelingen. Ook daarin moeten we het met elkaar doen.

De politiek en m.n. het college van burgemeester en wethouders werken hard om de regie te houden in deze moeilijke tijd en te zorgen dat straks alles snel weer in gang gezet kan worden, zodra dat kan. Raads-breed krijgen ze daar de ruimte voor met uiteraard wel oog voor de controlerende functie, nu de vergaderingen tot nader order zijn uitgesteld. Maar goed om te zien dat er nu samen opgetrokken kan worden.

Namens het bestuur en fractie van CDA Westland wensen wij u heel veel kracht en zegen toe in deze zorgelijke tijd. Zorg goed voor elkaar en laten we elkaar tot steun zijn. Hebt u vragen, hulp nodig of heeft u goede ideeën? Laat het ons weten,

Frits Zwinkels
voorzitter@cdawestland.nl

Jenny Vermeer
jenny@cdawestland.nl    

Een reis door de nacht

Vele van ons zullen deze titel herkennen als titel van een bekend jongensboek van Anne de Vries over het verloop van de oorlogsjaren 1940 -1945. De titel van dit boek geeft een gevoel weer; een gevoel van onmacht en diepe onzekerheid.

Ditzelfde gevoel komt direct bij mij op na het horen van de toespraak van onze minister-president Mark Rutte. We duiken met elkaar een tijd in waar we de risico’s en gevolgen niet van kennen. Eén ding is zeker; onbezorgde tijden liggen (even) achter ons en we worden plotseling geconfronteerd met een nieuwe realiteit. De boodschap van onze minister-president over het opdoen van groepsimmuniteit betekent kiezen voor een duidelijk pad maar deze boodschap impliceert ook dat een deel van onze bevolking deze corona periode niet zal overleven. Dit klinkt hard maar het is helaas wel de realiteit.

Wat mooi is om te merken dat in tijden van ongekende zorgen en crisis, mensen elkaar opeens weer weten te vinden en elkaar helpen. Het is hartverwarmend te zien welke initiatieven opeens spontaan worden genomen om de zwakkeren onder ons een steuntje in de rug te geven. Deze steun zullen we allemaal nodig hebben om deze periode door te komen. Laten we hopen en bidden dat de corona crisis snel voorbij zal gaan en dat er spoedig een antimiddel gevonden zal worden. Tot deze tijd zal er ongekend veel gevraagd gaan worden van alle mensen, maar met name de mensen in de zorg: artsen, verpleegkundig en zorgpersoneel!

Een reis door de nacht impliceert gelukkig ook dat na de nacht er een nieuwe dag zal gloren. Laten we elkaar vasthouden en steunen daar waar mogelijk. Samen komen we er doorheen!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Zij aan zij | CDA Westland 18 maart 2020

Nu de regering gisteren strenge maatregelen heeft ingesteld om het Corona virus in te dammen, zijn wij allen doordrongen van de ernst van de situatie. We worden allen getroffen in ons dagelijks leven, in de zorg voor onze kwetsbare naasten en in onze bedrijven.

Naast hopen en bidden dat de toestand snel stabiliseert, proberen wij als fractie om ook daadwerkelijk iets te doen. We hebben een CDA Westland boodschappendienst in het leven geroepen en hebben bij onze CDA afdelingen in Zuid-Holland, Den Haag en Europa aandacht gevraagd voor coulante regelgeving en extra voorzieningen voor alle ondernemers zowel binnen de glastuinbouwsector.

Het spreekt vanzelf dat wij ons op dit moment zo min mogelijk met politiek zullen bezighouden. Wij hebben alle bijeenkomsten geannuleerd en zullen de gemeentelijke organisatie niet lastig vallen met vragen of andere zaken.

We wensen u en jullie allen van harte goede moed toe.

Mede namens de fractie,

Jenny Vermeer

Column inzake proefafsluiting Ambachtsweg

Er zijn zowel negatieve als positieve reacties gekomen op onze vragen in de commissie Ruimte van 3 maart over de proefafsluiting van een jaar voor doorgaand verkeer over de Ambachtsweg. Een proefafsluiting die moet beginnen zodra de huidige werkzaamheden voorbij zijn, maar waarvan verder geen criteria bekend zijn waarop beoordeeld gaat worden of die afsluiting daarna wel of niet permanent kan worden. Laat duidelijk zijn dat ook CDA Westland ervan overtuigd is, dat uiteindelijk de weg alleen bestemd moet worden voor bestemmingsverkeer omdat die nu te druk en daardoor te gevaarlijk geworden was voor de aanliggende wijk. Dat is ook ons uitgesproken einddoel in de visie Wateringen! Maar kan dit dan nu al ook zomaar zonder het bestemmingsplan (zijnde de eisen waaraan o.a. wegen en huizen moeten voldoen) aan te passen voor de definitie van de Ambachtsweg? Zijn er ook niet nu al conclusies te trekken uit de huidige afsluiting vanaf november waarvan aan te nemen is dat dit dezelfde conclusies kunnen zijn als die opgehaald kunnen worden uit een geheel nieuwe proefperiode? En waarom dus NU AL, zonder eerst vervangende maatregelen te nemen? Het antwoord van de wethouder op deze laatste vraag luidde helaas dat er nog geen alternatieve maatregelen genomen zijn, maar dat er wel overleg gaande is met o.a. Den Haag.

In het bestemmingsplan voor de kern Wateringen is voor de Ambachtsweg vastgelegd dat het een gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg is waarvan de gronden bestemd zijn voor een 2 x 1 doorgaande rijstrook. In onze optiek betekent “doorgaand” dat je de weg vanuit twee kanten in en uit kunt rijden. Dus “zomaar” afsluiten d.m.v. van het aanbrengen van een knip zou niet mogelijk kunnen zijn. Alle nieuwe woonwijken rond de Noordweg en Poeldijkseweg worden tenslotte ook allen (bijna) alleen ontsloten op die wegen, waardoor die definitie voor de Ambachtsweg ook een zeer logische is: het (auto)verkeer uit al die wijken moet immers op een normale en veilige wijze de eigen woning kunnen bereiken en verlaten. Wat dit betreft verwijs ik graag naar herhaalde vragen van zowel CDA als bewoners uit Juliahof om het grootste deel van Juliahof niet alleen te ontsluiten via rotonde Velo maar ook om één of meer knippen weg te halen om daarmee onnodig sluipverkeer te voorkomen, ofwel de kortste route uit de wijk te kunnen nemen. Het antwoord hiervoor luidde steeds dat dit gewoon niet mag volgens het bestemmingsplan. Het omgekeerde zou dan ons inziens ook niet het geval mogen zijn….

Met betrekking tot het al dan niet nu al conclusies kunnen trekken uit de huidige afsluiting is ons in ieder geval duidelijk geworden dat er elders vanaf de afsluiting grotere knelpunten zijn ontstaan dan voorheen. Wat wij zelf ervaren hebben en ook wat ons is aangedragen zijn de volgende punten: Kruispunt Barn47 is nog drukker geworden en in de spits moeilijk te passeren; De Poeldijkseweg richting Barn47 staat gedurende de spits in een langere file; De Harry Hoekstraat is bij breng- en haalmomenten van de scholen een stuk drukker geworden; De Wippolderlaan vanaf de A4 staat in de avondspits voor de Erasmusweg in een (veel) langere file vanwege het nu alleen kunnen bereiken van Wateringen via de te korte linksaf rijbaan met een kortere doorstroomtijd dan via de rechtsaf rijbaan en daarna de Ambachtsweg; Het kruispunt Noordweg – Laan van Wateringseveld is in de spits altijd een tijd rovend te nemen horde; Mensen gaan vanaf de Noordweg vanwege de genoemde knelpunten en de afsluiting van de Ambachtsweg nu veel eerder de sluiproute via de Dorpskade nemen naar de A4; Er moet 1.5 km omgereden worden met bijbehorende milieueffecten.  En zo zijn er misschien meer issues te bedenken naast het positieve effect dat de Ambachtsweg nu veel rustiger geworden is. Al met al is de visie van CDA Westland dat, als het totale positieve effect van de huidige afsluiting groter is dan alle nadelen elders, dat dan pas van een afsluiting sprake kan zijn. En dat hebben wij ook ingebracht bij de behandeling van de visie Wateringen. Maar is die conclusie nu al te trekken?

CDA Westland wil graag de blik op een echte toekomst richten. Dat wil in onze optiek zeggen dat er zo snel mogelijk een echte rondweg om de Ambachtsweg heen, strak tegen het bedrijventerrein aan, moet worden aangelegd, welke dan ook zal dienen als ontsluiting van de nieuw te bouwen woonwijk. Conform de oplossing Jan Barendselaan met de Voorstraat in Poeldijk. Deze weg zal dan verbeterd de functie van gebiedsontsluitingsweg voor Wateringen moeten overnemen van de Ambachtsweg waardoor ook één of meer buslijnen over die weg tussen Wateringen en Den Haag kunnen gaan rijden. Daarna kan de Ambachtsweg bestemd worden voor alleen bestemmingsverkeer. Tot die tijd, even de al dan niet positief te trekken conclusies uit de huidige afsluiting negerend, moet de weg als doorgaande verbinding maar in stand gehouden worden. Daar is onder mooie druk van WVA buurtgenoten gewerkt aan een renovatie voor een tijdelijke oplossing, voorafgaand aan een definitieve oplossing, die de weg tot die tijd een heel stuk veiliger moet maken. Als er dan toch geëvalueerd moet worden, dan lijkt het logisch dit te doen over deze renovatie met als doel of de nu verrichte aanpassingen na openstelling ook daadwerkelijk meer verkeersveiligheid heeft opgeleverd. Al zou een oproep aan iedereen ook kunnen helpen dat men zich gewoon gaat houden aan het 30 km regime!

Namens CDA Westland

Jan van Rossum

Coronavirus in Westland: verstrekkende gevolgen voor de glastuinbouwsector.

Met het instellen van strenge maatregelen door zowel de landelijke als de lokale, Westlandse overheid worden de problemen die verband houden met het Corona virus ineens glashelder. Door het sluiten van de grenzen komt de handel met een groot aantal landen abrupt tot stilstand. Een enorm probleem voor deze prachtige sector, de motor van Westland.

Wij betuigen onze steun aan alle ondernemers. In het bijzonder aan de ondernemers in de prachtige glastuinbouwsector en aanverwante bedrijven. En de gezinnen die hier mee te maken hebben.

Aanstaande maandag houdt het Greenportoverleg een crisisberaad, waar partijen als ministeries, provincie Zuid Holland, VNO/NCW, Royal Flora Holland en verschillende brancheorganisaties inventariseren hoe groot de problemen zijn en wordt er gezocht naar oplossingen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau.

Heeft u, heb jij ideeën die kunnen helpen? Laat het ons weten via fractie@cdawestland.nl, we spelen ze graag door. 

Ook hier staan we zij aan zij om de problemen zo goed mogelijk in te dammen.

Goochelen met cijfers

Van rapportcijfers tot aan je pensioenleeftijd van weerbericht tot verkiezingsuitslagen: overal bepalen cijfers hoe ons leven eruitziet. Maar meten is mensenwerk dus cijfers zijn niet zo objectief als ze lijken.

Een bekend voorbeeld dat de laatste tijd veel in het nieuws is zijn de stikstofberekeningen. Recent kwam Mesdag-Zuivelfonds met een alternatieve berekening van de stikstofdata van het RIVM. Het aandeel van de landbouw is volgens het Zuivelfonds niet 46 procent, maar 25 procent.

In de Westlandse politiek bepalen cijfers ook al enige tijd de politieke agenda. Er is een krappe begroting die nauwelijks ruimte laat voor ‘leuke dingen’ die woon, werk en leefklimaat veraangenamen.  

Het heeft weinig zin om met feiten en cijfers aan te komen, dat doet er voor de meeste mensen helemaal niet zo veel toe.  In de verhalende communicatie draait het om gevoel en dat roep je niet op met harde cijfers maar met het verhaal waarom we keuzes moeten maken. 

De OZB-sportcompensatie bijvoorbeeld is een prachtig initiatief. Echter de regeling geldt alleen voor de verenigingen waar de sportbeoefening een olympische sport betreft. Dit betekent dat andere maatschappelijke organisaties, zoals cultuur en scouting niet voor deze regeling in aanmerking komen.

Sportverenigingen worden ondersteund vanuit allerlei subsidies, zoals de 25%-regeling voor investeringen lokaal en de BOSA-regeling vanuit het Rijk vanwege gewijzigde fiscale regels.

Een ander verschil is dat voor buitensportverenigingen, zoals voetbal en tennis de baromzet een substantieel deel (29-38%) van de inkomsten bedraagt. In tegenstelling tot zaalsportverenigingen die niet beschikken over een eigen kantine. Kortom er zijn al behoorlijke verschillen tussen sporten als het om hun inkomsten gaat en met het initiatief van OZB-sportcompensatie dat maar voor een deel van de verenigingen geldt, zal de ongelijkheid alleen maar toenemen.

Als het om een begroting gaat dan is er maar een rekenmodel je kunt niet meer uitgeven dan dat er inkomt.

Ons verhaal is een financieel gezonde gemeente waar mogelijkheden voor de eerdergenoemde ‘leuke dingen’ moeten blijven en dat een voordeel geldt voor alle groepen wie het betreft. En anders zijn Westlanders een volk van schouders eronder en aanpakken om samen te realiseren toch?