Actueel

HomeActueelBuitensporten bij sportscholen de hele zomer mogelijk dankzij vragen CDA

Buitensporten bij sportscholen de hele zomer mogelijk dankzij vragen CDA

Doordat wij vragen hebben gesteld over het buiten bij sportscholen mogen sportscholen hun tenten laten staan tot 1 september.
Nadat bekend werd dat sportscholen weer open mochten op 1 juli moesten de sportscholen de voorzieningen om buiten te sporten weer opruimen. Wat ons betreft onredelijk en daarom hebben wij verzocht de toestemming om buiten te sporten te verlengen tot 1 september.

Waarom mag horeca hun terras wel uitbreiden tot 1 september en sportscholen niet?

Veel sportscholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om sinds 28 mei nabij hun accommodatie tijdelijk een open tent neer te zetten. Na mededeling door de Gemeente Westland op 2 juli moeten deze tenten binnen een week opgeruimd zijn, te weten voor maandag 6 juli. Dit heeft tot verbazing geleid bij ondernemers met een sportschool, vooral omdat zij veel opbrengsten hebben moeten missen en dit tot kosten leidt om de tenten dit weekend te moeten verwijderen.

Sommige sportscholen hebben juist recent deze tenten pas neergezet om alle abonnementhouders te kunnen voorzien van een mogelijkheid om te kunnen blijven sporten vanwege de beperkte ruimte binnen.

De horeca heeft echter vrijstelling gekregen tot het einde van dit seizoen om hun terrassen uit te breiden. De horecazaken mochten op 1 juni hun gasten weer verwelkomen, daar de sportscholen dit pas 1 juli ’20 binnen weer mochten. Aangezien sportscholen vanwege de afstand die tot elkaar bewaard moet worden minder mensen binnen kwijt kunnen dan voorheen en dit voorlopig nog de gehele zomer geldt hebben wij de volgende vragen

· Is het mogelijk de sportscholen, net als de terrassen in Westland, vrijstelling te geven tot in ieder geval 1 september om de tijdelijke sportvoorzieningen te behouden om te kunnen sporten, of deze nu op eigen terrein staan of niet?

· Wilt u in gesprek gaan met de sportschoolhouders om te kijken hoe na die tijd alle mensen kunnen blijven sporten?

Janice de Jong,
Raadslid CDA Westland

Wij hebben hierop een positieve reactie ontvangen.

Als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 zijn de sportscholen tot 1 juli jl. gesloten geweest. In de aanloop naar een heropening is door de gemeente medewerking verleend aan initiatieven van sportscholen om buiten en aansluitend op het gebouw van de sportschool voorzieningen te treffen die het mogelijk maken in de buitenlucht te sporten. Nu het sporten in de sportschool weer is toegestaan, met inachtneming van de maatregelen om verspreiding van CO-VID-19 tegen te gaan conform de aanwijzingen van de Minister van VWS van 26 juni 2020 en de noodverordening per 1 juli 2020, is de noodzaak om dergelijke voorzieningen te laten voortduren niet langer aanwezig.

Bij nader inzien is de datum 6 juli wellicht te vroeg om verwijdering van tenten te vragen. Dit wordt dan ook bijgesteld in de zin dat tenten op de openbare weg uiterlijk op 1 augustus dienen te zijn verwijderd en tenten op het eigen terrein uiterlijk op 1 september. Tenten welke na genoemde data nog aanwezig zijn worden aangemerkt als bouwwerken en zijn vanaf dan vergunningsplichtig.

Comments

comments