Categorie : Actueel

HomeArchiveer op categorie Actueel (Page 4)

Eeuwenoude Kerkepad (Perdiksepad) opgeofferd

Onlangs lazen wij in de ‘notulen/besluitenlijst’ van het college van BenW ( lijst van 3 november jl.) het belangwekkende besluit om het eeuwenoude Perdiksepad in De Lier over te dragen c.q. te verkopen aan RijkZwaan. In de commissieruimte van 3 maart jl. is dit ook aan de orde geweest. Dit

Criminaliteit in het Westland

Met enige regelmaat worden wij opgeschrikt door verontrustende berichten over de aanwezigheid van criminele activiteiten in Westland. Veelal gaat het om loodsen op Westlandse bedrijfsterreinen, maar ondermijning vindt ook in de dorpskernen plaats. Vaak wordt gezegd: hoe opvallender, hoe minder het opvalt. CDA Westland is van mening dat in de

Aandacht voor een veiliger Duingeest

In het vorige artikel over de wijk Duingeest in Monster bepleitte Jaco Eeltink namens CDA Westland voor een kindvriendelijke verkeersontsluiting. Het college stelde dat bestuurders bekend zijn met de aanwezige speeltuin en “verwacht mag worden dat zij hun rijgedrag aanpassen”. Het college deelde onze mening dat de basis voor veiligheid

30 km regime in de bebouwde kom moet de standaard worden

Gisteren, 27 oktober 2020, heeft de Tweede Kamer een motie van GL en SGP aangenomen om te komen tot veiliger snelheden rond scholen en schoolroutes in de bebouwde kom. Als hoofdreden heeft daarbij gegolden dat het aantal fietsongevallen schrikbarend hoog is. In de afbeelding hieronder wordt de motie afgebeeld. Deze

Contradictio in terminis

Deze column wordt zeker geen wetenschappelijke verhandeling, zoals de titel doet vermoeden. Dit artikel gaat over een ironische tegenstelling. Het volgende is aan de hand, in vrij korte tijd zijn in het Westland meerdere fastfood vestigingen geopend. Op zichzelf is dit geen schokkend nieuws, echter wel als men bedenkt dat

Hou de vaart in de Naaldhorst, stap over van ontwikkeling naar realisatie

In ons vorige artikel over de Naaldhorst heeft u kunnen lezen dat volgens CDA Westland het realiseren van de verpleeghuisbedden voorrang zou moeten krijgen op de rest van het realiseren van het terrein van de Naaldhorst. CDA Westland zou graag zien c.q. zal ernaar streven dat er in deze college

De Lier volop in “the picture”

Dat is niet elke maand aan de orde maar we zijn nu best opvallend aanwezig in de pers en op de social media. Denk aan de nieuwbouw aan de Sportlaan en denk aan de plannen rondom het Sportpark. Wij hebben over beide onderwerpen best een duidelijke mening. De petitie om te

Hou de vaart in de Naaldhorst

Iedereen kent de uitdrukking; alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Toch vraag ik mij de laatste tijd steeds vaker af of het alleen niet sneller gaat, maar ons ook verder brengt? Neem de nieuwbouw van de Naaldhorst in Naaldwijk, dat duurt lang voor onze ouderen in het Westland.

Mondkapjes duur?

Verstrekken van mondkapjes voor minima in Westland Op 13 oktober is het dringende advies gedaan om in de strijd tegen Corona mondkapjes te gaan dragen in openbare binnenruimtes. Ook voor contactberoepen is verzocht om mondkapjes te gaan dragen. Helaas is niet iedereen in de financiële positie om mondkapjes aan te schaffen.

Vervolg “CDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest”

De door ons gestelde raadsvragen over een extra ontsluiting van de Duingeest en een kindvriendelijke inrichting hebben veel respons en bijval veroorzaakt (zie vorige artikel). Uit de beantwoording van de raadsvragen blijkt dat er geen mogelijkheden worden gezien om met een extra ingang naar de wijk een meer kindvriendelijke