Actueel

HomeStandpuntenCultuur en Historisch Erfgoed

Cultuur en Historisch Erfgoed

Dorpen laten zich ook kennen door hun historisch erfgoed. Een breed cultureel aanbod maakt Westland aantrekkelijk voor de Westlanders, maar ook voor toeristen. Daarom willen wij:

 • Religieus erfgoed, óók een verantwoordelijkheid voor gemeente
 • Medewerking aan plannen multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk Poeldijk t.a.v. inrichting buitenruimte indien daar een win-win te realiseren is
 • Nieuwe bestemming Wittebrug Poeldijk in samenhang met totale gebiedsontwikkeling
 • Herontwikkeling gemeentehuislocatie Naaldwijk in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren.
 • Cultuurprijs voor jong talent tijdens cultuurgala
 • Zuinig zijn op kenmerkende omgevingen (panorama’s, dorpsgezichten)
 • De historische werkgroepen worden door het bureau Monumentenzorg tijdig op de hoogte gesteld van bouwprojecten in de historische kernen en in de nabijheid van monumenten
 • MFA Maesemude ’s-Gravenzande optimaliseren voor cultureel gebruik
 • Meer aandacht voor agrarisch erfgoed; fonds voor behoud stichten; agrarisch erfgoed kan als gemeentelijk monument worden aangewezen en worden gesubsidieerd uit het gemeentelijk monumentenfonds, waarbij in redelijkheid rekening wordt gehouden met het belang van glastuinbouw ter plaatse.
 • Historie tot leven brengen in borden op historische plekken (cruciale momenten uit Tweede Wereldoorlog, de route van Westlandse Stoomtram Maatschappij (WSM) met stations en laadplaatsen, oude veilingen, archeologische vondsten, oude scholen, in samenwerking met Historisch Archief
 • Uitbreiding menskracht Historisch Archief
 • Initiatief Watertoren in Naaldwijk ook beoordelen op cultuurhistorisch aspect
 • Monumentaal Westland een steviger positie bieden (ongevraagd advies)
 • Handhaven adviseur behoud particuliere gemeentelijke monumenten
 • Ondersteunen kleine culturele activiteiten tijdens dorpsfeesten in samenwerking met Westland Cultuurweb
 • Westland Cultuurweb blijven faciliteren en versterken
 • Uitbreiding Westlands Streekmuseum met een vleugel of dependance voor wisselcollecties van Westlandse schilders

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Recente artikelen

Project dodenherdenking

Afgelopen week zagen Cor en Jenny een documentaire waarin aandacht werd geschonken aan het adopteren van oorlogsgaven. Zij vonden het een ontroerend mooi initiatief en vragen zich af of ze een soortgelijk project in Westland kunnen opzetten. Ze hebben een rondje gemaakt langs alle begraafplaatsen in onze gemeente en zagen dat er rond dodenherdenking niet […]

Cultuurhistorische druivenmuur wordt eindelijk toch opgeknapt!

In de raadsvergadering van 8 december heeft de gemeenteraad van Westland besloten dat voor 250.000 euro de volledig verwaarloosde druivenmuur aan de Poeldijkseweg in Wateringen/Kwintsheul opgeknapt gaat worden. In 2003 werd geconcludeerd dat deze cultuurhistorische muur voor Wateringen en Westland bewaard moet blijven als overblijfsel van de start van de streek Westland als belangrijk glastuinbouwgebied. […]

Voorstel kerkenvisie

Ons voorstel om een kerkenvisie op te stellen is door de hele raad gesteund. Vanuit de Rijksoverheid is hier een subsidie van ca. € 50.000,- voor beschikbaar. Er staan nogal wat mooie, gezichtsbepalende kerken die wellicht binnen afzienbare tijd een andere functie gaan krijgen door het teruglopende aantal kerkbezoekers. Door hier vroegtijdig met de kerkbesturen […]

Vervolgvragen feestweek Naaldwijk

Wij mochten gisteren antwoord op onze vraag over de feestweek in Naaldwijk ontvangen van het college. Wij danken het college voor die snelle beantwoording. Dit antwoord heeft ons en verschillende anderen echter verbaasd. Met name het standpunt van het college dat BIZ Naaldwijk dé organisator van de Naaldwijkse feestweek zou zijn en de ondernemers en […]

Verlicht de Naaldwijkse Kerktoren!

Sinds de sloop van het oude gemeentehuis in Naaldwijk valt ons op dat de toren van de Oude Kerk vanaf de Stokdijkkade niet markant zichtbaar is in de avonduren. In onze ogen zou het een verrijking zijn voor het sfeervolle beeld van Naaldwijk als de kerktoren vanaf die zijde wel zichtbaar wordt gemaakt in de […]

Leuningjes: Versterk het Centrum van Poeldijk!

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om ons uit te spreken over de gepresenteerde scenario’s ten aanzien van de toekomst van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Poeldijk. Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2017 heet Piet Vreugdenhil zijn visie gegeven omtrent de Leuningjes en het Centrumplan Poeldijk: Sinds juni 2014 zijn er tien moties aan de […]

‘Het oordeel van Salomo’

Het Historisch Archief Westland meldde via twitter dat het schilderij ‘Het oordeel van Salomo’ uit de oude raadszaal van het gemeentehuis Monster is verhuisd naar de bewaarplaats in het nieuwe onderkomen aan de Verdilaan. Ongetwijfeld is het daar op dit moment in veilige handen. De vraag is echter in hoeverre dit bijzondere schilderij niet een […]

Ornament politiebureau Naaldwijk beschadigd

Onlangs werd onze fractie geattendeerd op de staat van onderhoud van het ornament nabij de ingang van het oude politiebureau te Naaldwijk (zie foto). Duidelijk zichtbaar is de beschadiging. Bekend is dat dit gebouw zal worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe brandweerkazerne. Dat leidt tot de volgende vragen aan het college: Is […]

CDA Westland bezoekt veelzijdig Heenweg

De fractie van CDA Westland bracht deze maand een bezoek aan de Heenweg. Eerst werd een bezoek gebracht aan Weterings Mechanisatie, gelegen aan de rand van het Staelduinse Bos. Dit innovatieve bedrijf levert een breed scala aan machines zoals oogst- en teeltwisselingmachines aan kwekers en loonwerkers in Nederland, wereldwijd exporteert men de in eigen productie […]