Actueel

HomeActueelDe oude tuinder is “HOT”

De oude tuinder is “HOT”

Het nieuwe jaar is gestart met vele nieuwjaarsrecepties. Deze recepties kunnen niet zonder enkele vlammende toespraken. In vele toespraken wordt het Westland geroemd en geprezen. Toch klonk er hier en daar ook een kritische noot, zoals door de oud minister Cees Veerman. Het Westland is prachtig maar hier en daar is het sprankelende er een beetje af.

Naast ultramoderne kassen staan soms oude, vervallen kassen die de kritische kijker te denken geeft. In totaal staat er in het Westland ruim 2.200 ha glas, ongeveer 100 ha zou jaarlijks vervangen moeten worden. De laatste jaren wordt nauwelijks de helft daarvan voor nieuwbouw van de 100 ha gerealiseerd. Als er delegaties uit het buitenland het Westland bezoeken, rijden we toch maar hard voorbij aan de oude kasjes. Gelukkig is er de stichting HOT in het leven geroepen, HOT een samenwerking van de Rabobank, De Bloemenveiling en F.V.O, deze stichting is druk bezig om kleine verouderde percelen op te kopen samen te voegen te saneren en er een mooi nieuw perceel van te maken. Dit perceel kan dan worden gekocht door een tuinder die er een nieuw modern bedrijf gaat starten. Nu kan HOT alleen een succes worden als er in de reconstructiegebieden bereidheid is om mee te werken, immers een plan waarbij meerdere tuinen worden samengevoegd kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Op dit moment is dit de grootste bottle neck, een plan dat niet door kan gaan omdat er een “oude” tuinder niet meewerkt. Redenen om niet mee te werken zijn vaak heel begrijpelijk, financiële en emotionele zaken spelen een rol. Toch doe ik een oproep aan wie het betreffen, probeer te denken in algemeen belang en laat dat belang prefereren boven jullie individueel belang. Want over 10 à 15 jaar willen we in de nieuwjaarsrecepties nog steeds trots zijn op ons Westland.

Pieter Immerzeel.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]